Projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ „Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies“

2017-02-17 14:48

Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Didžiausias dėmesys skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui į akademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, organizuojamas ilgalaikis lektoratas užsienio baltistikos centruose (toliau – BC) ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimų rezultatus ir kt.; organizuojami užsienio BC dėstytojų vizitai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvoje, edukaciniai renginiai – vasaros mokyklos ir dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje bus sukurtos 6 elektroninės mokymo(si) priemonės ir dvi mokymo priemonės pdf formatu. Informacija apie projekto veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.) bus skelbiama svetainėje „Baltnexus“. Toliau


Doktorantūros studijos Lietuvoje: siekiamybė ir realybė

2017-02-15 15:05

2017 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyks Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – MOSTA) kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga organizuojama konferencija „Doktorantūros studijos Lietuvoje: realybė ir siekiamybė“. Renginys skirtas apžvelgti ir įvertinti Lietuvoje egzistuojančią doktorantūros studijų būklę, ir, kartu, nubrėžti gaires būsimiems ir būtiniems pokyčiams trečiosios pakopos srityje. Plačiau…


2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijų poveikis Lietuvos ekonomikai, žmonėms ir gyvenimo kokybei

2017-02-02 15:33

Konferencijoje pristatys baigiamojo kiekybinio ir kokybinio 2007–2013 m. veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimo rezultatus. Taip pat pateiks ne tik įrodymus dėl 2007–2013 m. veiksmų programų investicijų rezultatyvumo, poveikio, tvarumo,

bet ir vertinimo metu išgrynintas pamokas, rekomendacijas bei gerąsias patirtis, kurios prisideda prie efektyvaus 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo.

Konferencija vyks vasario  23d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr. 51, Vilnius.

Dalyvių registracija į renginį vykdoma iki 2017 m. vasario 10 d. Kviečiame į renginį registruotis iš anksto naudojant šią nuorodą.