Kvietimas į seminarą „Klasterių ateities perspektyvos“

2017-05-25 09:49

Gegužės 30 d. 10 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į renginį „Klasterių ateities perspektyvos“, kurio metu bus steigėjams, partneriams, mokslo ir studijų institucijų, verslo, klasterių atstovams ir plačiajai visuomenei pristatoma nauja MITA vykdoma iniciatyva ClusterFY. Renginio vieta: MITA, 1 salė (A. Goštauto g. 12-219, Vilnius).

Renginio metu VERSLO, MOKSLO, VIEŠOJO sektoriaus atstovai galės pateikti įvairius siūlymus dėl klasterių tolimesnės ateities ir politikos tobulinimo. Plačiau…

Registracija į renginį


Švietimo ir mokslo ministerijai keičiant aprašą stabdomas paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimas

2017-05-17 09:18

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, stabdo paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą.

Paraiškų priėmimas stabdomas iki bus atlikti švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) pakeitimai. Paraiškų priėmimo sustabdymą švietimo ir mokslo ministerija inicijavo vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punktu.

Paraiškų priėmimas sustabdomas, iki kol Aprašo pakeitimai bus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu bei paskelbti Teisės aktų registre. Numatoma, kad tai truks ne ilgiau nei 2 savaites – vėliausiai iki gegužės 25 d. Atnaujinus paraiškų priėmimą, joms pateikti bus nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas. Plačiau… 

 


Mokymai Vilniaus universiteto darbuotojams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtus kvietimus ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01 ir „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02

2017-05-17 09:10

Vilniaus universiteto Plėtros departamentas ir Mokslo ir inovacijų direkcija kviečia į mokymus Vilniaus universiteto darbuotojus, ketinančius teikti paraiškas pagal paskelbtus kvietimus ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01 ir „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02.

Mokymų metu:

  1. Aptarsime abiejų kvietimų teikti paraiškas finansavimo sąlygas, atliksime jų palyginimą.
  2. Analizuosime biudžeto sudarymą, išlaidų pagrindimą.

Mokymai vyks 2017 m. gegužės 29 d. 15 val. VU bibliotekos MKIC salėje, Saulėtekio al. 5. Renginio trukmė – apie 2 val.

Registracija į mokymus vykdoma adresu laura.zebleckiene@cr.vu.lt.