Kontaktai

Mokslo ir inovacijų direkcija
Vida Lapinskaitė Direktorė
Bendrieji klausimai
Tel. +370 5 268 71 64
Mokslo skyrius
Dr. Brigita Serafinavičiūtė

Vedėja
Mokslo projektai
Tyrėjų ir administratorių kvalifikacijos kėlimas
Europos kosmoso agentūra
Asmens duomenų apsauga

Tel. +370 5 268 70 67
Ramunė Rimkutė Publikacijų registravimas
Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
Tel. +370 5 268 70 68
Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė Mobilumas
Parama renginių organizavimui
Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai
Dvišalio bendradarbiavimo programos
Užsienio mokslininkų išlaidų apmokėjimo įsakymų rengimas
Tel. +370 5 268 71 64
Ana Raišienė Mobilumas
Parama renginių organizavimui
Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai
Dvišalio bendradarbiavimo programos
Užsienio mokslininkų išlaidų apmokėjimo įsakymų rengimas
Tel. +370 5 268 71 65
Irena Zabalevičienė Renginių planai
Leidinio Research at Vilnius University rengimas
VU vykdomų mokslo tiriamųjų darbų apskaita
Lietuvos mokslo premijos, LMA premijos
Tel. +370 5 268 70 68
Žemartas Budrys Mokslo ir inovacijų viešinimo medžiagos rengimas
Mokslo ir inovacijų viešinimo renginių organizavimas
Tel. +370 5 219 3298
Intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo skyrius
Monika Kavaliauskė Vedėja
Bendrieji klausimai
Licencijavimas
Naujų įmonių (start-up, spin-off) steigimas
Tel. +370 5 268 70 17
Dalia Lukšienė Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Kuruojami padaliniai: BTI, BCHI, GMF, MF, FsF, FilF, IF
Tel +370 5 268 70 06
Justinas Baužys Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Kuruojami padaliniai: FF, TMI, CHF, TFAI, KHF, KFMIF, MII, EF, TF
Tel. +370 5 236 62 73
Jūratė Semeškaitė Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Išradimų registravimas
Tel. +370 5 268 70 05