Mainų galimybės

ERASMUS+

Mokymosi visą gyvenimą programa

ERASMUS MUNDUS (2007-2013)

Erasmus Mundus logo
 • Studentų mobilumas studijoms ir praktikai;
 • Personalo mobilumas;
 • Intensyvios programos;
 • Parengiamieji vizitai.
 • Dalinės studijos trečiųjų šalių universitetuose;
 • Akademinis mobilumas į trečiųjų šalių universitetus

NORDPLUS

NORDPLUS programme

ISEP

International Student Exchange Programs
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Projektai (Jungtinių studijų programų, intensyvių kursų kūrimas; studijų programų tobulinimo projektai; projektai, siekiantiems užtikrinti kokybę aukštojo mokslo srityje);
 • Tinklai.
 • Dalinių studijų galimybės JAV ir 44 pasaulio valstybėse;
 • Vasaros mokyklos.