Partnerystė

Vilniaus universitetas aktyviai bendradarbiauja su užsienio aukštojo mokslo institucijomis, tarptautiniais tinklais ir asociacijomis. Bendradarbiavimas apima studentų ir dėstytojų mobilumą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir programose, remiančiose mokslo ir regioninį bendradarbiavimą, aukštojo mokslo plėtrą.

Šiuo metu Vilniaus universitetas:
•    yra 12 tarptautinių tinklų ir asociacijų narys;
•    Erasmus + programoje pagal daugiau nei 700 sutarčių bendradarbiauja su 359 Europos aukštojo mokslo institucijomis;
•    vykdo akademinį bendradarbiavimą pagal dvišales sutartis su daugiau nei 120 pasaulio universitetų, daugiausiai ne ES šalyse.