Kontaktai

Tarptautinių ryšių skyrius:

Raimonda Markevičienė Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Tel. +370 5 268 71 82

Simona Vižinienė
Institucinė ERASMUS+ programos koordinatorė
ERASMUS+ dėstytojų ir personalo mobilumo koordinatorė
Tel. +370 5 268 70 48
Edita Norvilaitė ERASMUS+ studentų(išvykstančių) koordinatorė
Tel. +370 5 219 32 15
Miglė Dranseikaitė  ERASMUS + finansų vadybininkė (Erasmus + stipendijos studentams)

Tel. +370 5 268 72 31

Rita Vienažindienė ERASMUS+ atvykstančių studentų koordinatorė Tel. +370 5 268 71 50
Karolina Katinaitė Tarptautinės rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė Tel. +370 5 219  32 16
Diana Makevičienė

Valstybinių stipendijų programos dalinėms studijoms/ stažuotėms koordinatorė
Konsultacijos  migracijos klausimais 

Tel. +370 5 268 72 50
Aušra Razgūnė   Tarptautinių strateginių partnerysčių koordinatorė 
 Konsultacijos ERASMUS + KA2 projektų rengimo, vykdymo klausimais 
Tel. +370 5 239 87 98
 
Skirmantė Savickaitė

ERASMUS + KA107 veiklos koordinatorė,  projektų vadybininkė,
Konsultacijos projektų rengimo, vykdymo, finansų tvarkymo klausimais

Tel. +370 5 268 70 49

Aistė Simanavičienė

Studentų (išvykstančių) ir dėstytojų(išvykstančių/atvykstančių) pagal dvišales sutartis koordinatorė;
Akademinių CREPUQ, MAUI, AEN, ISEP tinklų koordinatorė

Tel. +370 5 268 71 56

Fakultetų tarptautinių koordinatorių kontaktus rasite čia.