Faktai ir skaičiai

­­VU Didysis kiemas. E. Kurausko nuotr.

Universitete yra 23 kamieniniai akademiniai ir jiems prilyginti padaliniai – 12 fakultetų, 7 fakulteto teises turintys institutai (Taikomųjų mokslų, Užsienio kalbų, Matematikos ir informatikos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų, Teorinės fizikos ir astronomijos, Biotechnologijos, Biochemijos institutai), 4 tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai – Religij­os studijų centras, Lyčių studijų centras, Orientalistikos centras, Sveikatos ir sporto centras).

Pagrindiniai skaičiai (2016-10-01)

Personalas

Iš viso*:

3662

Pedagoginio personalo*

1370

Profesorių*

275

Docentų*

445

Mokslo darbuotojų*

444

Studentai ir klausytojai

Iš viso:

20864

I studijų p­akopos

11418

Vientisųjų studijų 2852

II studijų p­akopos

3560

III studijų pakopos

860

Laipsnio nesuteikiančių rezidentūros studijų

794

Klausytojų

1380

Užsienio studentai

Iš viso:

1340

2015/2016 m. m. absolventai

Iš viso:

4546

* - etatai

VU bukletas