Fakultetai, institutai, centrai, kiti padaliniai

Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai

Mokslo institutai

Akademinių kamieninių padalinių statusą turintys centrai

Neakademiniai kamieniniai padaliniai

Organizacijos, kurių dalininkas yra VU