• Disertacijos gynimas

    GRAŽINA PETRAITYTĖ gins daktaro disertaciją „5-pakeistų ir 5,6-dipakeistų furo[2,3-d]pirimidinų sintezė iš pirimidin-4(3H)-onų ir bifunkcinių elektrolitų. Mitsunobu reakcijos taikymas 5-(arilaminometil)furo[2,3-d]pirimidinų sintezėje“ fizinių mokslų srities, chemijos krypties daktaro laipsniui gauti.

  • Paroda

    Paroda „Valstybės moterys: artimui ir Tėvynei“

  • Paroda

    Paroda „Nuo reljefo genezės iki viso kraštovaizdžio raidos : Geografas Alfonsas Basalykas (1924–1986)“

Visi įvykiai

18

Vitrazas

Citata5