Kvietimas Nr. 9 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ Nr. 09.3.3-LMT-712-09

2018-01-10 14:55

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Finansavimo tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos – Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1 894 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 257 440 Eur.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018-03-12.

Paraiškų pateikimo būdas – Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo Tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Daugiau informacijos ir kvietimo dokumentai: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-9-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-712-09.

VU Plėtros departamente konsultuoja:

Laura Zebleckienė, tel. (8 5) 219 3201, el.p. laura.zebleckiene@cr.vu.lt,

Dalia Jacikevičė, tel. (8 5) 219 3284, el.p. dalia.jacikevice@cr.vu.lt;

Daiva Darvydaitė, tel. (8 5) 236 6089, el. p. daiva.darvydaite@cr.vu.lt;

Jonas Garšva, tel. (8 5) 219 3244, el. p . jonas.garsva@ittc.vu.lt;

Gintarė Grimžienė, tel (8 5) 236 6073, el. p. gintare.grimziene@cr.vu.lt.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *