Studijų kalendorius

2016 - 2017 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras 2016 m. rugsėjo 1 d.  2017 m. sausio 26 d.
Kalėdų atostogos 2016 m. gruodžio 24 – 2017 m. sausio 1 d.

Galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis

2017 m. sausio 2-26 d.
Žiemos atostogos 2017 m. sausio 27 – vasario 3 d.
Pavasario semestras 2017 m. vasario 4 d.  2017 m. birželio 30 d.
Velykų atostogos 2017 m. balandžio 10 – balandžio 17 d.

Galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis

2017 m. birželio 1-30 d.
Vasaros atostogos* 2017 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d.

* Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti organizuojama ir ne semestro metu.


Svarbiausios studijų datos

RUDENS SEMESTRAS (2016-09-01 – 2017-01-26)

PAVASARIO SEMESTRAS (2017-02-04 – 2017-06-30)


Studijų tvarkaraščiai

Rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai skelbiami iki gegužės 31 d., pavasario semestro – iki gruodžio 31 d. Tvarkaraščių patikslinimai ir (ar) pakeitimai viešinami padalinio interneto svetainėje ir (ar) Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje.

 

Galutinių studijų pasiekimų vertinimų (egzaminų) tvarkaraščiai sudaromi dėstytojo ir studentų susitarimu bei tvirtinami padalinyje (pagal Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 5.2.2 punktą). Patvirtinti tvarkaraščiai skelbiami Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje.

 

2016 - 2017 m.m. studijų savaitės

Pirmoji savaitėAntroji savaitė
RUDENS SEMESTRAS
Rugsėjo 1 - 4 d. Rugsėjo 5 - 11 d.
Rugsėjo 12 - 18 d. Rugsėjo 19 - 25 d.
Rugsėjo 26 - spalio 2 d. Spalio 3 - 9 d.
Spalio 10 - 16 d. Spalio 17 - 23 d.
Spalio 24 - 30 d. Spalio 31 - lapkričio 6 d.*
Lapkričio 7 - 13 d. Lapkričio 14 - 20 d.
Lapkričio 21 - 27 d. Lapkričio 28 - gruodžio 4 d.
Gruodžio 5 - 11  d. Gruodžio 12 - 18 d.
Gruodžio 19 - 23 d.  
Gruodžio 24 - sausio 1 d. Kalėdų atostogos
Sausio 2-26 d. galutinių studijų pasiekimų vertinimo laikotarpis
Sausio 27 - vasario 3 d. žiemos atostogos

PAVASARIO SEMESTRAS

Vasario 4 - 5 d. Vasario 6 - 12 d.
Vasario 13 - 19 d.* Vasario  20 - 26 d.
Vasario 27 - kovo 5 d. Kovo 6 - 12 d.*
Kovo 13 - 19 d. Kovo 20 - 26 d.
Kovo 27 - balandžio 2 d. Balandžio 3 - 9 d.
Balandžio  10 - 17 d. Velykų atostogos
Balandžio 18 - 23 d. Balandžio 24 - 30 d.
Gegužės 1 - 7 d.* Gegužės 8 - 14 d.
Gegužės 15 - 21 d. Gegužės 22 - 28 d.
Gegužės 29 - 31 d.  
Birželio 1 - 30 d.* galutinių studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis
Liepos 1 - rugpjūčio 31 d. vasaros atostogos

 

*  Šventinės (nedarbo) dienos:

Vasario 16 d. (ketvirtadienis) – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Kovo 11 d. (šeštadienis) – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Gegužės 1 d. (pirmadienis) – Tarptautinė darbo diena

Birželio 24 d. (šeštadienis) – Joninės

Lapkričio 1 d. (antradienis) – Visų šventųjų diena