VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas

 

 

 Atnaujinta 2017 - 01 - 23

STUDIJŲ KRYPTISSTUDIJŲ PROGRAMOS KODASSTUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMASAKREDITUOTA IKIĮSAKYMO NR.
PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ SRITIS - BIOMEDICINOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - medicina ir sveikata
Visuomenės sveikata 612A60001  Visuomenės sveikata 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-59
Reabilitacija 612B32001  Ergoterapija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-51
612B31001  Kineziterapija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-51
Slauga 612B70001  Slauga** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-68
Studijų krypčių grupė - gyvybės mokslai
Biologija 612C10001  Biologija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
612C18001  Ekologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Genetika 612C40001 Genetika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-43
Mikrobiologija 612C50001 Mikrobiologija ir biotechnologija* 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-46
Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija 612C71001  Molekulinė biologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
612C72001  Biofizika 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
612C73001  Biochemija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
STUDIJŲ SRITIS - FIZINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - gamtos mokslai
Chemija 612F10001  Chemija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
612F10003 Nanomedžiagų chemija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
Fizika 612F30001  Fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
612F30006  Energetikos fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
612F30003  Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
612F30004  Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-9
612F30005  Taikomoji fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
Geologija 612F60001  Geologija** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
612F60002 Geologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
Aplinkotyra 612F77001  Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
Gamtinė geografija 612F80001  Geografija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
612F83001  Meteorologija ir hidrologija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Studijų krypčių grupė - matematika ir kompiuterių mokslas
Matematika 612G10001  Matematika ir matematikos taikymai*** 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. 1-01-63
612G17001  Finansų ir draudimo matematika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Statistika 612G30001  Ekonometrija** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
612G30003 Ekonometrija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
612G30002  Statistika** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
612G30004 Statistika* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
Informatika 612I10002  Informatika 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
612I10003  Informacinės technologijos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
Informacijos sistemos 612I20002  Verslo informatika (KHF) 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
Programų sistemos 612I30001  Programų sistemos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Sveikatos informatika 612I52001  Bioinformatika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ SRITIS - TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - inžinerija
Elektronikos ir elektros inžinerija 612H61001  Telekomunikacijų fizika ir elektronika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-29
Informatikos inžinerija 612E10002 Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (KHF)* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
STUDIJŲ SRITIS - SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - socialinės studijos
Ekonomika 612L10002  Ekonomika 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-89
612L10002  Ekonomika (KHF)** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
612L10010 Ekonomika ir vadyba (KHF)* 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Politikos mokslai 612L20001  Politikos mokslai 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Sociologija 612L30001  Sociologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
Socialinė politika 612L40002 Socialinė politika*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Socialinis darbas 612L50001  Socialinis darbas 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Psichologija 612S10001  Psichologija 2017 m. liepos 1 d.  Nr. SV6-6
Studijų krypčių grupė - verslas ir vadyba
Verslas 612N12003 Tarptautinis turizmo verslas (Verslo mokykla)** 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-6
612N12004 Verslas ir politika (Verslo mokykla)** 2017 m. rugojūčio 31 d. Nr. SV6-44
612N12001 Tarptautinis verslas (Verslo mokykla) 2022 m. birželio 30 d. Nr. SV6-9
Vadyba 612N20002  Vadybos informacinės sistemos 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
612N28001  Kultūros vadyba (KHF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
 Finansai 612N30002 Verslo finansai (Verslo mokykla) 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
612N30006 Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos (KHF)* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
Verslas ir vadyba 612N90001  Vadyba ir verslo administravimas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
612N90001  Vadyba ir verslo administravimas (KHF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-3
612N90007 Verslas ir teisė* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-23
612N90006 Verslo valdymas (KHF)* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
Studijų krypčių grupė - komunikacija
 Informacijos paslaugos 612P12001  Archyvistika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
612P11001 Kultūros informacija ir komunikacija** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
612P10004 Kultūros informacija ir komunikacija*** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-65
612P10002  Verslo informacijos vadyba*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
612P10001 Žinių ir inovacijų vadyba*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
 Leidyba 612P40001  Leidyba ir reklama 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
 Žurnalistika 612P50001  Žurnalistika 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
 Komunikacija 612P90003 Kūrybos komunikacija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Studijų krypčių grupė - švietimas ir ugdymas
 Pedagogika 612X13006  Matematikos ir informatikos mokymas 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
STUDIJŲ SRITIS - HUMANITARINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - filologija
Lingvistika 612Q10004 Anglų ir kita užsienio kalba 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
612Q10006 Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) (KHF)* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
612Q10001  Anglų ir rusų kalbos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
612Q10001  Anglų ir rusų kalbos (KHF) 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
Anglų filologija 612Q30002  Anglų filologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
612Q30002  Anglų filologija (KHF)** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
 Klasikinė filologija 612Q80001  Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
 Prancūzų filologija 612R10001  Prancūzų filologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
Vokiečių filologija 612R20002  Vokiečių filologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
612R20006 Vokiečių filologija ir kita užsienio kalba 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
Italų filologija 612R30002 Italų filologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
Ispanų filologija 612R40001 Ispanų filologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
Skandinavų filologija 612R61001 Skandinavistika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
Lietuvių filologija 612U10001  Lietuvių filologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
612U10002  Lietuvių filologija ir užsienio kalba 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
612U10004  Lietuvių filologija ir reklama (KHF) 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
Lenkų filologija 612U20001  Lenkų filologija* 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Rusų filologija 612U30001  Rusų filologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Vertimas

612U60004 Vertimas 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
612U60003 Audiovizualinis vertimas (KHF) 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
Studijų krypčių grupė - švietimas ir ugdymas
 Istorija 612V10007 Istorija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
 Istorija pagal tematiką 612V34002 Kultūros istorija ir antropologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
 Archeologija 612V40002  Archeologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Filosofija 612V50001  Filosofija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
 Regiono kultūros studijos 612U71001  Azijos studijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
612U72001 Artimųjų Rytų studijos* 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
VIENTISOSIOS STUDIJOS
BIOMEDICINOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - medicina ir sveikata
 Medicina 601A30001 Medicina 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
 Odontologija 601A40001 Odontologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
 Farmacija 601B20002 Farmacija* 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - teisė
 Teisė 601M90001  Teisė 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-53
LAIPSNIO NESUTEIKIANČIOS STUDIJOS
 Pedagogika 631X10010 Mokyklos pedagogika 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-35
ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ SRITIS - BIOMEDICINOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - medicina ir sveikata
Visuomenės sveikata 621A60001  Visuomenės sveikata 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-59
628A60001  Darnios regioninės sveikatos sistemos 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-62
Reabilitacija 621B30001  Reabilitacija** 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-7
621B33002 Taikomoji fizinė veikla 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-29
Slauga 621B70001  Slauga** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-43
Medicina ir sveikata 621B91001  Medicinos biologija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
621B92001  Medicinos fizika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-18
621B93001 Medicinos genetika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
628B90002 Muzikos terapija* 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
Studijų krypčių grupė - gyvybės mokslai
   Biologija 621C10005 Biologinė įvairovė* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
621C14001  Neurobiologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621C18001  Ekologija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
 Botanika 621C20001  Botanika 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Zoologija 621C30001  Zoologija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Genetika 621C40001  Genetika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-43
 Mikrobiologija 621C50001  Mikrobiologija ir biotechnologija 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija 621C73001  Biochemija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
621C72001  Biofizika 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
621C71002 Molekulinė biologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
STUDIJŲ SRITIS - FIZINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - gamtos mokslai
Chemija 621F10001  Chemija 2023 m. liepos 1 d. Nr. SV6-10
621F10005 Nanomedžiagų chemija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-50
Fizika 621F30001  Aplinkos ir cheminė fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621F30002  Lazerinė fizika ir optinės technologijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621F30003  Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621F30004  Teorinė fizika ir astrofizika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
Geologija 621F60001  Geologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
621F61001  Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
Aplinkotyra 621F70001  Aplinkotyra ir aplinkotvarka 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
Gamtinė geografija 621F83001  Hidrometeorologija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
621F87001  Kartografija*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Studijų krypčių grupė - matematika ir kompiuterių mokslas
Matematika 621G17001  Finansų ir draudimo matematika*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
621G10001  Matematika*** 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. 1-01-63
621G10002  Modernioji matematikos didaktika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Statistika 621G30002  Ekonometrija 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
621G30004 Statistika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-34
Informatika 621I10001  Informatika 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
621I10002  Kompiuterinis modeliavimas 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Informacijos sistemos 621I20001  Verslo informatika (KHF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Programų sistemos 621I30001  Programų sistemos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ SRITIS - TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - inžinerija
 Elektronikos ir elektros inžinerija 621H61001  Telekomunikacijų fizika ir elektronika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-29
Studijų krypčių grupė - technologijos
Medžiagų technologijos 621J50001  Fizikinės technologijos ir jų vadyba 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-69
621J50003  Lazerinė technologija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
621J50002  Optoelektronikos medžiagos ir technologijos 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
STUDIJŲ SRITIS - SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - socialinės studijos
Ekonomika 621L10003  Ekonominė analizė ir planavimas*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
621L10005  Ekonominė politika 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-19
621L10007  Verslo ekonomika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
621L10002  Bankininkystė*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
621L10006  Europos ekonominės studijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
621L10004  Finansai*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
Politikos mokslai 621L23003 Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
621L26001  Šiuolaikinės politikos studijos 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
621L20013 Rytų Europos ir Rusijos studijos 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
621L20010 Politika ir medijos 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-4
621L20014 Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
621L22009 Viešosios politikos analizė 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
 Sociologija 621L30001  Sociologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
621L35001  Sociologija ir kriminologija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-20
 Socialinė politika 621L40001  Socialinė politika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Socialinis darbas 621L50001  Socialinis darbas 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
 Visuomeninė geografija 621L70001  Geografija ir kraštotvarka*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
Psichologija 621S10001  Psichologija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
621S15001  Organizacinė psichologija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-6
621S16001  Klinikinė psichologija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-6
621S10007 Edukacinė ir vaiko psichologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
621S10002  Teisės psichologija 2020 m. liepos 1 d.  Nr. SV6-6
621S13003 Sveikatos psichologija* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-27
Studijų krypčių grupė - teisė
Teisė 621M90028 Baudžiamoji justicija 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
621M90027 Europos Sąjungos verslo teisė 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
621M90001 LL.M. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
621M90029 Viešoji teisė 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
Studijų krypčių grupė - verslas ir vadyba
Verslas 621N10001  Verslo administravimas (KHF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-14
621N10002  Verslo informacijos sistemos (KHF) 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621N10007 Verslo procesų valdymas 2022 m. liepos 1 d. Nr. SV6-9
621N12001 Tarptautinis verslas ir teisė (Verslo mokykla)** 2018 m. birželio 30 d. Nr. SV6-6
621N10006 Kūrybinis verslas (Verslo mokykla)*** 2017 m. birželio 30 d. Nr. SV6-59
Vadyba 621N20004  Kokybės vadyba 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621N20009  Tarptautinio turizmo vadyba** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-3
621N20007  Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621N20006  Tarptautinio verslo vadyba** 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-3
621N20006  Tarptautinio verslo vadyba (KHF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621N20008  Verslo vystymas 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621N20003  Strateginis informacinių sistemų valdymas 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-77
621N20027 Meno vadyba (KHF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Finansai 621N30002  Apskaita, finansai ir bankininkystė (KHF) 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-19
621N30001 Tarptautinio verslo finansai (Verslo mokykla)*** 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-53
Apskaita 621N40001  Apskaita ir auditas 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-30
Rinkodara 621N50001  Marketingas ir prekybos vadyba (KHF)*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621N50008 Rinkodaros analitika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-24
621N50004 Rinkodara ir integruota komunikacija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-4
621N55001 Tarptautinis marketingas ir prekyba (Verslo mokykla)** 2017 m. birželio 30 d. Nr. SV6-14
621N50009 Skaitmeninė rinkodara (Verslo mokykla)* 2019 m. birželio 30 d. Nr. SV6-20
 Žmonių išteklių vadyba 621N60001  Žmogiškųjų išteklių valdymas*** 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
 Verslas ir vadyba 621N90006 Tarptautinė projektų vadyba (Verslo mokykla)*** 2017 m. birželio 30 d. Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė - komunikacija  
Informacijos paslaugos 621P10002  Žinių vadyba ir lyderystė*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
621P10001  Informacijos sistemų vadyba*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
 Viešieji ryšiai 621P20001  Ryšiai su visuomene 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
 Leidyba 621P40001  Leidyba 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-52
Žurnalistika 621P50001  Žurnalistika ir medijų edukacija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
621P52001 Analitinė žurnalistika 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Komunikacija 621P90002  Komunikacijos mokslai*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
621P90004  Darnaus vystymosi komunikacija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
621P90003  Paveldo informacija ir komunikacija 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-45
621P95001  Tarptautinė komunikacija*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
Studijų krypčių grupė - švietimas ir ugdymas  
 Pedagogika 621X17001  Specialioji pedagogika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-28
 Edukologija 621X20002  Edukologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
STUDIJŲ SRITIS - HUMANITARINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė - filologija
Lingvistika 621Q10001  Anglų kalbotyra (KHF) 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
621Q13001 Bendroji kalbotyra 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
621Q10002  Lietuvių kalbotyra (KHF) 2019 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621Q11001  Taikomoji kalbotyra 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-01-60
621Q10012 Viešojo diskurso lingvistika (KHF)* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
Literatūrologija 621Q20004  Intermedialios literatūros studijos 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
621Q20003  Literatūros antropologija ir kultūra 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
 Anglų filologija 621Q34001  Anglistika 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-38
Klasikinė filologija 621Q80001  Klasikinė filologija*** 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-62
Skandinavų filologija

621R61001 Skandinavistika 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
621R61002 Skandinavistika ir Europos studijos 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-42
Lietuvių filologija 621U12001  Lietuvių literatūra (KHF) 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
Rusų filologija 621U33001 Rusistika 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-41
Vertimas 621U60004 Audiovizualinis vertimas (KHF)* 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-22
621U60001  Vertimas 2018 m. liepos 1 d. Nr. SV6-64
Filologija 621T92001  Semiotika*** 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SV6-25
621T93001  Dalykinė (teisės) kalba 2020 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56
Studijų krypčių grupė - istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos
 Istorija 621V10001  Istorija 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-6
 Archeologija 621V40001  Archeologija 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Filosofija 621V50001  Filosofija*** 2017 m. liepos 1 d. Nr. SV6-12
 Paveldo studijos 621V72001  Paveldosauga 2021 m. liepos 1 d. Nr. SV6-5
 Religijos studijos 621V80001  Religijos studijos* 2017 m. liepos 15 d. Nr. 1-01-26
 Regiono kultūros studijos 621U71001  Šiuolaikinės Azijos studijos 2019 m. liepos 1 d. Nr. SV6-56

 

* studijų programa nevertinta išoriškai

** studijų programa baigiama vykdyti.

*** planuojamas programos išorinis vertinimas 2016-2017 m.