Studijos ir negalia

Studijos ir negalia

Sukurta: 14 balandžio 2011

Vilniaus universitetas siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams

Universitetas yra atviras ir deda pastangas užtikrinti tinkamas studijų sąlygas studentėms ir studentams su negalia:

  • investuojama į universiteto aplinkos pritaikymą;
  • suteikiamos galimybės naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis, kurios padeda studijų procesą pritaikyti pagal individualius poreikius;
  • studentams ir studentėms, turintiems negalią, suteikiama galimybė naudotis lankstesnėmis atsiskaitymo formomis, individualizuoti studijų procesą pagal dėl negalios kylančius poreikius. Studentei (-ui) pageidaujant, neįgaliųjų reikalų koordinatorė parengia rekomendacijas dėl studijų pritaikymo pagal dėl negalios kylančius poreikius;
  • studentėms (-ams) ir dėstytojoms (-ams) teikiamos konsultacijos studijų prieinamumo klausimais;
  • pagal poreikį universiteto bendruomenei organizuojami seminarai ir kiti renginiai negalios tematika.

Jei esate būsima (-s) ar esama (-s) studentė (-as) ir turite negalią, įskaitant ir psichikos, autizmo spektro, dėmesio ar mokymosi sutrikimų, dėl kurių studijų metu gali kilti individualiųjų poreikių, maloniai prašome užpildyti šią anketą iki prasidedant semestrui. Neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą.

Negalią turinčius studentus ir studentes skatiname aktyviai reikšti savo poreikius ir apie juos informuoti kuo anksčiau – tik abipusio dialogo būdu galėsime užtikrinti studijų prieinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai, veiksmingai ir lygiai su kitais asmenimis dalyvauti studijų procese.

Daugiau informacijos apie strategiją „Atviras neįgaliesiems universitetas“ ir susijusias veiklas rasite vu.lt/negalia.