Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

Atverk pasaulį klausimais studijuodamas Vilniaus universitete! Kviečiame prisijungti prie VU bendruomenės ir tobulėti kartu. Vilniaus universitete tvyranti atmosfera skatina augti, nuolatos klausti savęs, studijų draugų, dėstytojų ir ieškoti atsakymų į visus kylančius klausimus. Visą reikalingą informaciją apie stojimus rasite žemiau.

Priėmimo reikalavimai

Asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą. 

Stojant į atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą gali būti nustatytas minimalus balas, kuris nurodomas kartu su atrankos kriterijais.

Išsamesnė informacija apie priėmimą į doktorantūrą Vilniaus universte pateikiama taisyklėse.

Mokslinių tyrimų tematikos

4 Universiteto finansuojamos doktorantūros vietos (edukologijos, psichologijos, biochemijos ir medicinos kryptyse) pažymėtos *.

Stojimo žingsniai

 

Pagrindinės datos

Eil. Nr.   Priėmimo į doktorantūrą procedūra Datos 
1. Prašymų ir priėmimo dokumentų pateikimas 2022 m. gegužės 17 d. – birželio 24 d. (iki 24:00 val.)
Prašymų ir priėmimo dokumentų pateikimas stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo institucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento 2022 m. gegužės 2 d. – birželio 10 d. (iki 24:00 val.)
2. Motyvaciniai pokalbiai su priėmimo komisija* 2022 m. birželio 28 d. – birželio 30 d.
3. Stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie preliminarius konkurso rezultatus ISAS sistemoje  2022 m. liepos 1 d. nuo 15:00 val.
4. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas Iki 2022 m. liepos 4 d. 10:00 val.
5. Išvadų dėl pateiktų apeliacijų rezultatų išsiuntimas pareiškėjams 2022 m. liepos 5 d. 12:00 val.
6. Stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie galutinius konkurso rezultatus ISAS sistemoje 2022 m. liepos 5 d. 15:00 val.
7. Sutarčių su pakviestaisiais į doktorantūrą sudarymas identifikuojantis per banką 2022 m. liepos 7 d. – 8 d. iki 15:00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais į doktorantūrą sudarymas tiesioginiu būdu (taikoma asmenims, negalintiems identifikuotis per banką)** 2022 m. liepos 7 d. – liepos 12 d.

  * Motyvacinių pokalbių su priėmimo komisija ar egzaminų posėdžių vieta ir data skelbiama padalinių, atsakingų už atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą, internetiniuose puslapiuose ir Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt).
** Asmenims, pakviestiems studijuoti Universitete ir neturintiems galimybės identifikuotis per banką, sudaroma galimybė pasirašytą studijų sutartį atsiųsti elektroniniu paštu Taisyklėse nustatytais terminais, o sutarties originalią versiją išsiųsti Universiteto Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui registruotu paštu ar pateikti atvykus studijuoti. Atvykus studijuoti Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui pateikiami (parodomi) ir prašyme nurodytų dokumentų originalai.

Aktuali informacija

Sukurta: 27 birželio 2017

Užklausa internetu

Privalomas laukas

Privalomas laukas

Privalomas laukas

Nepažymėtas laukas

Kontaktai

(8 5) 2687095

(8 5) 2687094

(8 5) 2687093

Universiteto g. 3, 108–109 kab., Vilnius

I-IV | 7.30–16.30 val.

V | 7.30–15:15 val.

Pietų pertrauka | I–V | 12.00–12.45