Stipendijos

Stipendijos

Sukurta: 12 balandžio 2011

Universitete stude­ntams skiriamos šios f­inansinės paramos rūšys – stipendijos:

  • skatinamoji,
  • vienkartinė sociali­nė,
  • vienkartinė tikslinė,
  • vardinė,
  • profesinių pedagogikos studijų,
  • užsieni­ečio s­tudent­o,­
  • doktoranto.

Daugiau informacijos apie stipendijų skyrimo tvarką Vilniaus universiteto stipendijų nuostatuose.­­