Mokslas – verslui

Mokslas – verslui

Sukurta: 25 kovo 2013

Partnerystė mokslinių tyrimų srityje yra labai svarbi mokslo rezultatų ir inovacijų diegimo sėkmės komponentė. Bendradarbiavimas su verslo, socialiniais ir kitais partneriais turi įtakos mokslinių tyrimų ir universitete vykdomų studijų kokybei bei lemia mokslo rezultatų pritaikomumo pobūdį rinkoje bei poveikį visuomenei. Ši rubrika skirta apžvelgti galimybes tyrėjams, kurie ketina bendradarbiauti ar jau bendradarbiauja su verslo įmonėmis, socialiniais (viešojo administravimo organizacijomis, kaip savivaldybės, valstybės įstaigos ir pan.) ir kitais partneriais.

Polapio tikslas – pristatyti intelektinės nuosavybės, turinčios komercinį potencialą, apsaugos, mokslo komercinimo žingsnius, bendradarbiavimo su partneriais formas ir galimybes steigti inovatyvias įmones MTEP sprendimams komercinti.