Podoktorantūros stažuotės

Podoktorantūros stažuotės

Sukurta: 08 liepos 2016

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniesiems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Viena iš galimybių didinti VU atliekamų mokslinių tyrimų potencialą pritraukiant talentingų jaunųjų tyrėjų iš užsienio – pasinaudoti Marie Skłodowska–Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) finansavimo schema.

MSCA PF remia veiklas, kuriomis siekiama stiprinti daktaro laipsnį turinčių mokslininkų kūrybinį ir novatorišką potencialą, skatinti tarptautinį, tarpdisciplininį, tarpsektorinį mobilumą. Paraišką konkursui teikia tyrėjas kartu su priimančiąja institucija, įsteigta ES valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje. Tinkami pareiškėjai – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį ir iki 8 metų mokslinio darbo patirties po jo įgijimo. Dotacijos gavėjai daktaro laipsnį turi būti įgiję iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos (kandidatai, sėkmingai apgynę daktaro disertaciją, bet kuriems dar nėra oficialiai suteiktas daktaro laipsnis, taip pat bus laikomi tinkamais teikti paraiškas).

MSCA PF stažuočių tipai:

European Postdoctoral Fellowships (EPF), į kurias pretenduoti gali tyrėjai, vykdyti projekto atvykstantys į ES valstybę narę ar Horizon Europe asocijuotąją šalį iš bet kurios pasaulio šalies arba persikeliantys iš vienos Europos valstybės į kitą. Standartinė projekto trukmė – nuo 12 iki 24 mėnesių.

Global Postdoctoral Fellowships (GPF) rėmuose finansuojami tyrėjų, kurie yra ES valstybių narių piliečiai ar nuolatiniai gyventojai ir išvyksta stažuotis į trečiąją šalį, projektai. Standartinė projekto trukmė – nuo 24 iki 36 mėn. Stažuotės trečiojoje šalyje trukmė – nuo 12 iki 24 mėn., privalomas 12 mėn. trukmės grįžimo į priimančiąją instituciją ES valstybėje narėje ar Horizon Europe asocijuotoje šalyje laikotarpis.

Mobilumo taisyklė: tyrėjas negali būti gyvenęs ar vykdęs savo pagrindinės veiklos (darbas, studijos ar kt.) šalyje, kurioje yra įsteigta priimančioji institucija (EPF atveju) arba trečiosios šalies priimančioji institucija (GPF atveju), ilgiau nei 12 mėn. per paskutinius 36mėn. iki kvietimo galiojimo pabaigos.

Numatoma, kad kitas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2022 m. gegužės 12 d. ir galios iki 2022 m. rugsėjo 14 d.

Daugiau informacijos apie MSCA PF paraiškų teikimą kartu su VU rasite universiteto tinklalapio versijoje anglų kalba.

Dėl papildomos informacijos, susijusios su MSCA PF programa ir kvietimu teikti paraiškas, kviečiame kreiptis į Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo projektų skyrių el.p. .