Podoktorantūros stažuotės

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant Marie Skłodowska–Curie action (toliau – MSCA) finansavimo schemą „MSCA Postdoctoral Fellowships“ (daugiau https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships).

MSCA Podoktorantūros stažuotės metu yra remiamos veiklos, kuriomis siekiama stiprinti daktaro laipsnį turinčių mokslininkų kūrybinį ir novatorišką potencialą, skatinant tarptautinį, tarpdisciplininį, tarpsektorinį mobilumą. Paraišką šiai veiklai teikia juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje, galimi įdarbinti asmenys – turintys mokslo daktaro laipsnį* ir iki 8 metų mokslinio darbo patirties po mokslo daktaro laipsnio įgijimo.

*Dotacijos gavėjai daktaro laipsnį turi būti įgiję iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos (pastaba: kandidatai, sėkmingai apgynę daktaro disertaciją, bet kuriems dar nėra oficialiai suteiktas daktaro laipsnis, taip pat bus laikomi tinkamais teikti paraiškas).

Kvietimų teikti paraiškas datos:

  • 2021 m. birželio 22 d. – spalio 12 d. (biudžetas 242 mln. € (+orientacinis 1 mln. Eur biudžetas Euroatomo programai)). Kvietimo informacija
  • 2022 m. balandžio 13 d. – rugsėjo 14 d. (biudžetas 257 mln. € (+orientacinis 1 mln. Eur biudžetas Euroatomo programai)). Kvietimo informacija

Dėl papildomos informacijos, susijusios su šiais kvietimais teikti paraiškas, kviečiame kreiptis į Centrinės administracijos Mokslo ir inovacijų departamentą el.p. .