• Aprašymas

  JUSTINAS KILPYS gins disertaciją „Sniego dangos rodiklių tyrimas nuotoliniais metodais lyguminėse teritorijose“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2016 – 2021 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Egidijus Rimkus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  doc. dr. Donatas Pupienis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);

  prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);

  prof. habil. dr. Marek Kejna (Mikalojaus Koperniko universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);

  doc. dr. Jūratė Sužiedelytė-Visockienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, matavimų inžinerija – T 010);

  doc. dr. Julius Taminskas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimų centro ir Klaipėdos universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto V. Chomskio (313 a.) auditorijoje (M.K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  Stebėti disertacijos gynimą galite nuotoliniu būdu pasinaudodami nuoroda:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IxOTY3ZWItNTViNy00NTM3LTllMDUtOTUzYjc1MGMxODQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%22c14fbd9e-9fae-4b92-8998-6793df5a7699%22%7d

  SAULIUS KAZIMIERAS ŽUKAUSKAS gins mokslo disertaciją „Vertikalios dantų implantų pozicijos ir minkštųjų audinių augmentacijos įtaka kraštinio kaulo stabilumui aplink dantų implantus“ odontologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2016–2020 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Tomas Linkevičius (Vilnius universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002).

  Disertacijos gynimo sudėtis:

  prof. dr. Vygandas Rutkūnas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002);

  prof. dr. Vilma Brukienė (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002);

  prof. dr. Antanas Šidlauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002);

  prof. dr. Stijn Vervaeke (Gento universitetas, Belgija, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002);

  prof. dr. Gediminas Žekonis (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, odontologija – M 002).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Žalgirio klinikų Didžiojoje auditorijoje (Žalgirio g. 117, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24 13:00
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  MODESTAS VAINORIS gins disertaciją „Electrochemiškai nusodintos Co pagrindo, Cu ir Fe metalų putos, turinčios didelį specifinį paviršiaus plotą, skirtos panaudojimui jutiklių, katalizės ir elektroekstrakcijos tikslams“ chemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2017 – 2021 metais studijuojant doktorantūroje Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institute.

  Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Henrikas Cesiulis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. habil. dr. Albertas Malinauskas – tarybos pirmininkas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  dr. Asta Grigucevičienė ((Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  dr. Lina Mikoliūnaitė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Rimantas Raudonis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. habil. dr. Wojciech J. Stępniowski (Technologijos karinis universitetas, Lenkija, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Kazio Daukšo auditorijoje (Naugarduko g. 24, LT–03225 Vilnius
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24 14:00
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  Stebėti disertacijos gynimą galite nuotoliniu būdu pasinaudodami nuoroda:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM0YmMyOTAtYWZhMi00MGQ2LTg1OWYtYWExNGJkNjU5YTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2228336030-44f3-4f8e-b5c7-e27c0ca4e40a%22%7d

  JONAS NEKRASOVAS gins disertaciją „Krūvį pernešančių fluoreno darinių tyrimai organinių ir neorganinių saulės celių taikymams ” medžiagos inžinerijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014– 2020 metais Vilniaus universiteto Cheminės fizikos institute.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Vygintas Jankauskas (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija– T 008).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. habil. dr. Nerija Žurauskienė – tarybos pirmininkė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008);

  prof. habil. dr. Gytis Juška (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008);

  dr. Rokas Kondrotas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008);

  dr. Gediminas Kreiza (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002);

  prof. dr. Vincas Tamošiūnas (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Fizinių ir technologijos mokslų centro B336 auditorijoje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24 14:00
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  Stebėti disertacijos gynimą galite nuotoliniu būdu pasinaudodami nuoroda:

  https://bit.ly/2XHQIAs

  AUŠRA ALEKNAITĖ gins mokslo disertaciją „Individualia tulžies latakų akmenligės rizika pagrįstas priešoperacinis ištyrimas ir tulžies akmenligės gydymas prieš planuojamą laparoskopinę cholecistektomiją” medicinos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2016 – 2020 metais Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikoje.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Gintaras Simutis (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

  Disertacijos gynimo sudėtis:

  prof. dr. Vytautas Kasiulevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);

  doc. dr. Jūratė Dementavičienė (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);

  prof. dr. Tomas Poškus (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);

  prof. dr. Audrius Šileikis (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);

  prof. dr. Urban Arnelo (Umea universitetas, Švedija, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Raudonojoje auditorijoje (Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24 14:00
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  LAURYNA KAVALIAUSKIENĖ gins disertaciją „Trikalcio fosfato polimorfai: jonų pakaitų ir sintezės sąlygų įtaka faziškai selektyviai sintezei ir savybėms“ chemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2017 – 2021 metais studijuojant doktorantūroje Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institute.

  Mokslinis vadovas – dr. Aleksej Žarkov (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Mokslinis konsultantas – prof. dr. Stasys Tautkus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. habil. dr. Audrius Padarauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Jurgis Barkauskas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Almira Ramanavičienė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Tomas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Neorganinės chemijos auditorijoje (Naugarduko g. 24, LT–03225 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85) 2 687095
  Pradžia 2021-09-24 14:00
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas Birutė Kanevičienė (gim. 1956 m.) kūrybinį kelią pradėjo 2013 m. Kuria poeziją, prozą, dainų žodžius ir muziką. Išleidusi poezijos, miniatiūrų knygą „Atvertos langinės“ (2016), poezijos rinktinę „Būties atšvaitai“ (2020) ir pačios sukurtų bei įdainuotų dainų albumą „Laiškai tyloje“ (CD, 2016). RIDSALES kūrybinė spaustuvė autorės eilėraščius išleido leidinių serijoje, skirtoje rašančiųjų kūrybai „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus...“ (2021), taip pat kūriniai ne kartą publikuoti Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnesiniame laikraštyje „Gintaro Gimtinė“, Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus leidinyje „Suvalkietis“, Pašilaičių 2021 m. Poezijos pavasario leidinyje (CD), tarptautiniuose almanachuose „Vieną kartą Šilaičių karalystėje“, „Meilės atodūsiai“, „Smalsučių kelionė per žemę“, „Atvertos širdies vizijos“. Savo poeziją skaitė įvairiuose poezijos renginiuose, Lietuvos rašytojų sąjungos organizuotuose Literatūrinių skaitinių sprintuose. Autorė sukūrė 55 dainas, kurias pati dainuoja. Organizavo teminius autorinių kūrinių vakarus: „Laiškai tyloje“, Dienų vėrinys“, „Krintantys lašai“, „Vėjų arfa“. Koncertavo Elektrėnuose, Prienuose, Alytuje, Palangoje, ne kartą Vilniuje, Suvalkuose ir kitur.
  Birutė Kanevičienė taip pat sudarė ir išleido poeto, tremtinio, Pasaulio tautų teisuolio Jono Stašaičio (1921-2012) (po mirties) poezijos rinktinę „Žmogus opi planeta“ (2014), organizavo šios knygos sutiktuvių ir poeto 95-ųjų gimimo metinių minėjimo renginius. Minint poeto 100-ąsias gimimo metines, sukūrė vaizdo įrašą „Žmogus opi planeta. Poeto Jono Stašaičio gyvenimo ir kūrybos retrospektyva“ (2021).
  Birutė Kanevičienė yra VU Medicinos fakulteto KMI Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos administratorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, asociacijų LATGA, Lietuvos kūrybinės raiškos „Menų sodas“ narė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė.
  Dėmesio: Į teatro salę žiūrovai įleidžiami tik su galimybių pasu.
  Organizuoja Birutė Kanevičienė
  Vieta VU Teatro salė, Universiteto g. 3
  Kontaktai Kontaktai nenurodyti
  Pradžia 2021-09-24 18:00
  Pabaiga 2021-09-24 19:00
  Tipas Koncertas
  Papildoma informacja Plakatas
 • Aprašymas 2021 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetui bendradarbiaujant su European Association for the Studies of Theatre and Performance (EASTAP) ir Lietuvos kultūros tyrimų institutu nuotoliniu būdu vyks ketvirtoji EASTAP konferencija New Spectatorship in Post-COVID Times: Theatre and the Digital.Tarptautinės mokslinės konferencijos New Spectatorship in Post-Covid Times: Theatre and the Digital tikslas yra apmąstyti ir aptarti COVID-19 pandemijos metu įvykusius pasaulinės teatro kultūros pokyčius. Konferencijoje bus susitelkta į (priverstinį) teatro mediatizavimą, nagrinėjami skaitmeninio teatro kūrimo, komunikacijos ir (naujo) žiūrėjimo klausimai, siekiama suformuluoti ir konceptualizuoti teatro lauke įgytas patirtis ir pandemijos metu atrastus naujus būdus kurti bei stebėti spektaklius. Konferencijos rengėjai suburdami itin plataus masto ir aprėpties teatro veikėjų forumą tikisi užfiksuoti ir taip užtikrinti teatro laukui sudėtingo 2020–2021 m. laikotarpio pamokų tvarumą ir išplėsti mokslines žinias apie šiuolaikinio teatro praktikas: kūrybą, komunikaciją, auditorijų įtrauktį ir plėtrą.Konferencijoje kviestinius pranešimus skaitys pripažinti teatro tyrėjai iš Europos bei Kanados: Sarah Bay-Cheng, Gabriella Giannachi, Gareth White bei afilijuota EASTAP 2021 menininkė iš Prancūzijos Phia Ménard.Konferenciją iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.Konferencijos transliacija: https://lt-lt.facebook.com/VUKomunikacijosfakultetasPlačiau apie konferenciją: https://www.kf.vu.lt/eastap2021
  Organizuoja Komunikacijos fakultetas
  Vieta Online
  Kontaktai Vilma Zarankaitė, tel. +37062719625
  Pradžia 2021-09-23 09:00
  Pabaiga 2021-09-24 19:00
  Tipas Konferencija
  Papildoma informacja https://www.kf.vu.lt/naujienos/mokslas/5911-eastap-2021-konferencija-new-spectatorship-in-post-covid-times-theatre-and-the-digital
 • Aprašymas

  2021 m. tarptautinei mokslininkų bendruomenei minint 100-ąsias prof. Marijos Gimbutienės (Gimbutas) gimimo metines, rugsėjo 23-24 d. Vilniuje vyks 11-oji tarptautinė „Jono Puzino skaitymų“ konferencija „ATGIMSTANTI SENOJI EUROPA“.

  Tarptautinės mokslinės konferencijos įgyvendinimu yra siekiama ne tik įprasminti prof. M. Gimbutienės tyrimų indėlį civilizacijų istorijos tyrimuose, atskleisti mokslininkės darbų reikšmę mokslo raidai, tačiau taip pat pristatyti naujausius Europos kultūros istorijos tyrimus iš skirtingų mokslinių tyrimų perspektyvų.

  Organizuoja Istorijos fakultetas
  Vieta Arsenalo g. 3, Vilnius
  Kontaktai Agnė Žilinskaitė
  Pradžia 2021-09-23 09:30
  Pabaiga 2021-09-24
  Tipas Konferencija
  Papildoma informacja Daugiau informacijos www.if.vu.lt
 • Aprašymas Šį ketvirtadienį, rugsėjo 9 d. 18 val. VU Didžiajame kieme vyks garsaus fotomenininko, LR kultūros ir meno nacionalinės premijos laureato Antano Sutkaus fotografijų parodos „Universiteto žmonės“ atidarymas. Iki šiol niekur nematyti A. Sutkaus kadrai bei kartu su naujosios kartos fotografu Artūru Morozovu įgyvendinto meninio projekto – VU dėstytojų portretų – nuotraukos kvies susipažinti su VU erdvėmis, žmonėmis ir istorija iš unikalios menininkų perspektyvos.Atvira ir nemokama Vilniaus universiteto organizuojama A. Sutkaus ir A. Morozovo fotografijų paroda „Universiteto žmonės“ nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 28 d. veiks VU Didžiajame kieme, Universiteto g. 3.
  Organizuoja Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
  Vieta VU Didysis kiemas
  Kontaktai Kontaktai nenurodyti
  Pradžia 2021-09-09 18:00
  Pabaiga 2021-10-28 18:00
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja Parodos aprašymas