Faktai ir skaičiai

­­VU Didysis kiemas. E. Kurausko nuotr.

Universitete yra 18 kamieninių akademinių ir jiems prilygintų padalinių, 4 tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai – Religij­os studijų centras, Lyčių studijų centras, Orientalistikos centras, Sveikatos ir sporto centras).

Pagrindiniai skaičiai (2017-01-01)
Personalas
Iš viso*: 3627
Pedagoginio personalo* 1337
Profesorių* 274
Docentų* 439
Mokslo darbuotojų* 450
Studentai ir klausytojai
Iš viso: 20236
I studijų p­akopos 11096
Vientisųjų studijų 2771
II studijų p­akopos 3487
III studijų pakopos 838
Laipsnio nesuteikiančių rezidentūros studijų 789
Klausytojų 1255
Užsienio studentai
Iš viso: 1340
2015/2016 m. m. absolventai
Iš viso: 4546

* - etatai

VU bukletas