Senato darbo planas

2018 metai

Rugsėjo 3 d.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio studiorum“ renginiai.

Rugsėjo 11 d.

1. Dėl Senato 2018-2019 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.
Senato pirmininkė prof. D.Pociūtė-Abukevičienė

2. Dėl Senato nuolatinių komitetų ir komisijų sudėčių tvirtinimo.

Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

3. Dėl BUS komisijos sudėties atnaujinimo.

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas 

Rugsėjo 25 d. 

 

1. Dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu reorganizavimo sąlygų aprašo ir reorganizavimo plano projektams.

Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro studijų programas 2018 metais.

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

3. Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso.

Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

4. Dėl naujų Vilniaus universiteto konkursų ir atestacijų nuostatų tvirtinimo.

Bendruomenės reikalų prorektorė dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

5. Dėl suteikto daktaro laipsnio panaikinimo geologijos mokslų kryptyje.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

6. Dėl Vilniaus universiteto Studijų nuostatų pakeitimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

7. Dėl Vilniaus universiteto Laikinojo studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašo pakeitimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

8. Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos ir BUS komisijos sudėčių.

Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

Spalio 23 d.

1. Dėl kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2.Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės nuostatų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

3. Dėl Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų atnaujinimo darbo grupės sudarymo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

4. Dėl Vilniaus universiteto strateginio mokslo fondo nuostatų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

5. Dėl Vilniaus universiteto 440 jubiliejinių renginių.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

Lapkričio 20 d.

1. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Vilniaus universiteto 2019-ųjų metų metinių pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų įgyvendinimo plano svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.
Kancleris N. Ananjevas

Gruodžio 18 d.

1. Audronės Glosienės vardinės stipendijos teikimas.

2. Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuso) teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

4. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas.
Mokslo komiteto pirmininkas prof. D. Veteikis

5. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas.

6. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

7. Dėl Vilniaus universiteto studijų vizijos tvirtinimo.
Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

8. Dėl Vilniaus universiteto studijų tarptautinimo gairių tvirtinimo.
Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

9. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus.
Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

Gruodžio 20 d.

Iškilmingas kalendorinių 2018-ųjų metų pabaigos renginys.

2019 metai

Sausio 22 d.

1. Doktorantūros studijos Vilniaus universitete.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

2. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

3. Centrinės akademinės etikos komisijos metinė veiklos ataskaita.
Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkas doc. V. Vaičaitis

Vasario 19 d.

1. Dėl mokslo produkcijos kokybės Vilniaus universitete.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

2. Vilniaus universiteto leidyklos metinės veiklos apžvalga.
Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius

3. Dėl Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino (III dalies "Studijos" struktūros tvirtinimas).
Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

Kovo 19 d.

1. Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos bei pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektų svarstymas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

Balandžio 16 d.

1. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių.
Studijų prorektorius dr. V. Jaskūnas

2. Dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų skaičiaus.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

3. Dėl naujos Vilniaus universiteto Tarybos rinkimų darbo grupės sudarymo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

4. Vilniaus universitetas studentų akimis.
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas K. Melys

Gegužės 21 d.

1. Vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl Centrinės rinkimų komisijos sudėties tvirtinimo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

3. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

Birželio 11 d.

1. Dėl naujos Vilniaus universiteto tarybos sudarymo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

Birželio 27 d.

Mokslo metų pabaigos šventės „Finis anni academici" renginiai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos