Senato darbo planas

2017 metai

Rugsėjo 1 d.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio studiorum“ renginiai.

Rugsėjo 19 d.

1. Senato darbo plano 2017/2018 studijų metams tvirtinimas.
Senato pirmininkė prof. D.Pociūtė-Abukevičienė

2. Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro studijų programas 2017 metais.
Studijų prorektorius dr. V. Jaskūnas

3. Dėl Vilniaus universiteto Senato narių rinkimų (vietoje prof. V. Nekrošiaus ir prof. I. Prigodinos Lukošienės).
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

4. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario keitimo.
Studijų komiteto pirmininko pavaduotojas prof. R. Skyrius

5. Dėl mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo.
Mokslo komiteto pirmininkė prof. Z.A. Kučinskienė

Spalio 24 d.

1. Dėl kai kurių Vilniaus universiteto statuto nuostatų taikymo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2.Informacija apie Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminą.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Dėl Vilniaus universiteto Leidybos nuostatų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

4. Dėl Doktorantūros reglamento ir Doktorantūros mokyklos nuostatų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

5. Dėl Atviro neįgaliesiems universiteto strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų gairių 2017-2020 metams.
Bendruomenės reikalų prorektorė dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

6. Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso atnaujinimo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

7. Dėl bendruomenės pastabų Rektoriaus patvirtintam Dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašui.
Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. T. Medaiskis

8. Dėl išskirtinių profesorių kategorijos suteikimo tvarkos.
Bendruomenės reikalų prorektorė dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

9. Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

10. Dėl Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

11. Dėl pavyzdinių kamieninių akademinių padalinių studijų skyrių nuostatų ir atnaujintų Studijų programų komitetų nuostatų.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

12. Dėl Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Lapkričio 21 d.

1. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Vilniaus universiteto 2018-ųjų metų metinių pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų įgyvendinimo plano svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.
Kancleris N. Ananjevas

4. Dėl naujos dėstytojų konkursų ir atestavimo tvarkos.
Bendruomenės reikalų prorektorė dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

5. 2018-2020 metų Vilniaus universiteto strateginio veiklos plano svarstymas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

6. Dėl Vilniaus universiteto atvirosios prieigos nuostatų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

7. Dėl darbo grupės dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos parengimo sudarymo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

Gruodžio 19 d.

1. Audronės Glosienės vardinės stipendijos teikimas.

2. Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuto) teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

4. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas.
Mokslo komiteto pirmininkė prof. Z. Kučinskienė

5. Dėl Akademinių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas.

6. Dėl Vilniaus universiteto Studijų nuostatų.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

7. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

8. Dėl studijų programų ir papildomųjų studijų programų sąrašų.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

9. Dėl Studijų programų reglamento pakeitimų.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Gruodžio 21 d.

Iškilmingas kalendorinių 2017-ųjų metų pabaigos renginys.

2018 metai

Sausio 23 d.

1. Doktorantūros studijos Vilniaus universitete.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

3. Dėl naujų studijų programų aprašų tvirtinimo akreditavimui.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Vasario 20 d.

1. 2018 metų priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimas.
Studijų prorektorius dr. V. Jaskūnas

2. Dėl mokslo produkcijos kokybės Vilniaus universitete.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

3. Dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos (Statuto 34 str. 6 ir 7 d.) bei Senato rinkimų paskelbimo.
Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

4. Dėl naujų studijų programų aprašų tvirtinimo akreditavimui.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Kovo 20 d.

1. Vilniaus universiteto 2017 metų veiklos ataskaitos bei pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektų svarstymas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Balandžio 17 d.

1. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių.
Studijų prorektorius dr. V. Jaskūnas

2. Dėl Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

3. Dėl Gretutinių studijų organizavimo tvarkos.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

4. Dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų skaičiaus.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

Gegužės 22 d.

1. Vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

3. Vilniaus universitetas studentų akimis.
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas E. Kinderis

Birželio 12 d.

1. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

Birželio 28 d.

Mokslo metų pabaigos šventės „Finis anni academici" renginiai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos