Senato darbo planas

 2019 m.

Rugsėjo

2 d.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio studiorum“ renginiai.

Rugsėjo 17 d.

1. Vilniaus universiteto leidyklos 2018 metų skaitomiausiųjų knygų apdovanojimai.

Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr.  A. Gudinavičius

2. Dėl Senato 2018-2019 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

3. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties keitimo.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

4. Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro studijų programas 2019 metais.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

5. Vilniaus universiteto mokslo valdysena ir jos problemos.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

6. Dėl Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo taisyklių patvirtinimo

Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis

7. Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių.

Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. dr. Gintautas Tamulaitis

8. Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. SK-2009-10-113 pripažinimo netekusiu galios.

 Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė

Spalio

15 d.

1. Kandidatų į Tarybos narius svarstymas.

Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

Spalio

22 d.

1. Naujos Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti atestavimo organizavimo tvarkos įgyvendinimo apžvalga.

Bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

2. Dėl Vilniaus universiteto studijų tarptautinimo gairių tvirtinimo.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas.

3. Dėl Vilniaus universiteto neformaliųjų ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo, pripažinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

4. Vilniaus universiteto veiklų tobulinimo plano apžvalga.

Rektorius prof. A. Žukauskas

5. Dėl Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatų pakeitimų.

Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis

6. Informacija apie teisės aktų pasikeitimus.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

7. Diskusija leidybos klausimais: „Mega žurnalas“.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

Lapkričio 19 d.

1. Kandidatų į Rektoriaus poziciją svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė

2. Vilniaus universiteto studijų programų finansinė valdysena ir jos problemos.

Kancleris Nikita Ananjevas

3. Vilniaus universiteto strategija „Atvirumas lygybei ir įvairovei“ 2020-2025 m.

Bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

4. Dėl Mokymo ir mokymosi vizijos.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

5. Dėl bazinių pedagoginės kompetencijos reikalavimų.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

6. Dėl Vilniaus universiteto praktikos reglamento pakeitimų.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

7. Lietuvos Mokslo Tarybos kasmetinio vertinimo rezultatų pristatymas.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

8. Atviros prieigos nuostatų įgyvendinimas.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

Gruodžio 17 d.

1. Naujos Vilniaus universiteto tarybos inauguracija.

2. Audronės Glosienės vardinės stipendijos teikimas.

3. Dėl Vilniaus universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos.

Kancleris N. Ananjevas

4. Strateginio projekto 1.1 (Strateginio Mokslo plėtros fondo suformavimas ir jo paskirstymo vidinių konkursų būdu sistema) įgyvendinimo eiga.

Mokslo prorektorius prof. dr. R. Jankauskas

5. Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas.

Rektorius prof. A. Žukauskas

6. Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuso) teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

7. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas.
Mokslo komiteto pirmininkas prof. D. Veteikis

8. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

9. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

10. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

Iškilmingas kalendorinių 2019-ųjų metų pabaigos renginys.

 2020 m.

Sausio

21 d.

1. Centrinės akademinės etikos komisijos metinė veiklos ataskaita.
Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkė prof. R. Šerpytytė

2. Vilniaus universiteto tarybos rinkimų eigos apžvalga.

Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas dr. H. Šinkūnas

3. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų atnaujinimo vizijos.

Bendrųjų universitetinių studijų komisijos pirmininkė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

4. Strateginio projekto 3.1 (Investicijų į tyrimus ir jų grąžos apskaitos sistemos diegimas, sukuriant instrumentą tikslingam žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sutelkimui perspektyviose srityse) pristatymas.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas.

5. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

Vasario 18 d.

1. Vilniaus universiteto leidyklos metinės veiklos apžvalga.
Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius

2. Vilniaus universiteto sporto ir sveikatingumo koncepcija.

Bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. B. Švedaitė-Sakalauskė

Kovo 17 d.

1. Vilniaus universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos projekto svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Rektorius prof. Artūras Žukauskas

2. Dėl Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projekto svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Kancleris Nikita Ananjevas

3. Dėl Vilniaus universiteto doktorantūros lėšų administravimo.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas.

Balandžio 1 d.

Naujojo Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracija.

Balandžio 21 d.

1. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių.
Studijų prorektorius

2. Dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų skaičiaus.
Mokslo prorektorius

3. Mokslo procesų aprašas.

Mokslo prorektorius

4. Vilniaus universitetas studentų akimis.
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas K. Melys

Gegužės 19 d.

1. Vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo.
Rektorius

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. R. Matkevičienė

Birželio 16 d.

 

Birželio 26 d.

Mokslo metų pabaigos šventės „Finis anni academici" renginiai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos