Senato darbo planas

Senato darbo planas

Sukurta: 07 spalio 2010

  VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2021–2022 STUDIJŲ METŲ DARBO PLANAS 

                                                                                     2021 m.

Rugsėjo 1 d.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio Studiorum“ renginiai.

Rugsėjo 21 d.

 

 

1.  Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudarymo.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

 

2.Dėl Senato 2021-2022 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

 

3.Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo Prof. Andrew Bush.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

 

4. Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2010 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. SK-2010-12-102 „Dėl Profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė I. Krivienė

 

5. Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo pakeitimo.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

 

6. Dėl Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašo tvirtinimo.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

 

7.  Informacija apie 2021 metų studentų priėmimą į Vilniaus universiteto studijas.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

 

8.Skaitomiausių Vilniaus universiteto leidyklos knygų autorių ir mokslo žurnalų vyr. redaktorių apdovanojimai.

Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius

Spalio 19 d.

 

1. Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti atestavimo organizavimo tvarkos įgyvendinimo apžvalga (statistiniai duomenys; sprendimų analizė).

Organizacijos  vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė Balsienė

 

2. Dėl darbo grupės sudarymo Senato rinkimų tvarkos peržiūrai.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

 

3. Dėl Studijų programų tvirtinimo ir paskesnės veiklos tvarkos aprašo tvirtinimo.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

 

4. Dėl terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų akademiniais darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato 2021 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. SPN-19 „Dėl Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

 

5. Dėl doktorantūros mokyklos (Medicinos ir sveikatos mokslų sritis) nuostatų tvirtinimo.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

 

6. Dėl Vilniaus universiteto pedagoginių vardų teikimo tvarkos svarstymo ir tvirtinimo.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

7. Dėl tyrėjų - tarptautinių stažuotojų atrankos tvarkos aprašo svarstymo ir tvirtinimo.  Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

 

8. Vilniaus universiteto kalbų politikos gairių svarstymas.

Studijų  prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas ir Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė dr. Roma Kriaučiūnienė

Lapkričio 23 d.

 

1. Lietuvos Mokslo Tarybos kasmetinio vertinimo rezultatų pristatymas.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

 

2. Vilniaus universiteto lyčių lygybės plano pristatymas ir teikimas Senatui tvirtinti.

Doc. dr. Aurelija Novelskaitė

 

3. Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio ir skatinimo tvarkos aprašo tobulinimo pasiūlymų pristatymas.

Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė Balsienė

Gruodžio 14 d.

 

1.Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

 

2. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuso) teikimas.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

 

3. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas.
Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis

 

4. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo.
Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė

 

5. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

 

Gruodžio 21 d.

 

 

Iškilmingas kalendorinių 2021-ųjų metų pabaigos renginys.

 

                                                                                            2022 m.

Sausio 18 d.

1. Vilniaus universiteto 2022-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos įgyvendinimo plano projektų svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Vilniaus universiteto kancleris

 

2. Šiaulių akademijos strateginio veiklos plano pristatymas.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

 

3. Doktorantūros studijos Vilniaus universitete.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

 

4. Verslo mokyklos darbų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas, atsižvelgiant  į  darbo grupės, sudarytos Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. spalio 8 d. potvarkiu Nr. R-409 „Dėl darbo grupės Vilniaus universiteto Verslo mokyklos tolesnės veiklos scenarijams parengti sudarymo“ rekomendacijas.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

 

5. Dėl Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairių svarstymo ir tvirtinimo.

Vilniaus Universiteto generalinė direktorė I. Krivienė

 

6. Informacija apie ARQUS Aljanso veiklas.

Partnerystės prorektorius A. Vasiliauskas

Vasario 22 d.

1. Dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos (Statuto 34 str. 6 ir 7 d.) bei Senato rinkimų paskelbimo.

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė

2.Vilniaus universiteto leidyklos metinės veiklos apžvalga.

Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius

3. Centrinės akademinės etikos komisijos metinė veiklos ataskaita.

Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkas/ė

Kovo 22 d.

1. Vilniaus universiteto 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projekto svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Vilniaus universiteto kancleris

 

2. Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus, Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų ir Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2022–2023 studijų metais, kainų patvirtinimo.

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas

 

3. Vilniaus universiteto 2021 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

Balandžio 19 d.

1. Vilniaus universiteto strategijos „Atvirumas lygybei ir įvairovei“ 2020-2025 m. 2021 m. metinė ataskaita.

Lygių galimybių koordinatorė dr. R. Ruolytė-Verschoore

2.  Vilniaus universitetas studentų akimis.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė N. Žutautaitė

3. Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 mokslo metais, kainų.

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė

4. Tarptautinių mainų situacijos pristatymas.

Partnerystės prorektorius A. Vasiliauskas

Gegužės 24 d.

1. Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo.

Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

Birželio 21 d.

1. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuso) teikimas.

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas

2. Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų patvirtinimo.

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė

 

Liepos 1 d.

Mokslo metų pabaigos šventės „Finis anni academici" renginiai.