Rektorius

Rektorius

Sukurta: 12 sausio 2011

Rektorius Rimvydas Petrauskas 144x200Profesorius Rimvydas Petrauskas Vilniaus universiteto rektoriumi inauguruotas 2020 m. balandžio 1 d., universitetui einant 441-uosius metus.

Esminė rektoriaus prof. R. Petrausko programos idėja – universiteto kaip išmintingos ir kūrybingos bendruomenės, grįstos sutarimu ir pasitikėjimu, įgalinimas. Pagrindiniais prioritetais rektorius laiko studijų orientavimą į visavertės ir kūrybingos asmenybės ugdymą, mokslo tarpdalykiškumo ir tarptautiškumo plėtojimą, universiteto vaidmens visuomenėje ir valstybėje stiprinimą. Universiteto struktūrinė ir dalykinė įvairovė suvokiama kaip stiprybė, teikianti unikalią galimybę išmėginti skirtingus veiklos kelius, taip auginant institucijos potencialą.

Vilniaus universiteto rektorius – tai vienasmenis universiteto valdymo organas ir vadovas, kuris kartu su Taryba ir Senatu rūpinasi universiteto autonomijos ir bendruomenės savivaldos užtikrinimu ir universiteto veiklos kokybe, Vilniaus universiteto statute apibrėžtos universiteto misijos vykdymu. Esminė rektoriaus užduotis – telkti ir vadovauti konsensuso, sutartinių sprendimų paieškoms, reaguojant į kintančią situaciją.

Prof. R. Petrauskas Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, magistro ir humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Tyrinėjimų kryptis — XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno, Greifsvaldo ir Krokuvos universitetuose, Vokietijos istorijos institute Varšuvoje, Herderio institute Marburge (Vokietija). Paskelbė monografijų ir straipsnių iš LDK tyrimų srities, yra kelių tarptautinių akademinių organizacijų narys, dešimties mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys.

Rektorius prof. R. Petrauskas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys, buvęs Istorijos fakulteto dekanas (2012–2020), Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas, Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos programos pirmininkas, Aukštojo mokslo tarybos narys.

Apdovanotas Vilniaus universiteto rektoriaus premijomis už mokslo ir pedagoginę veiklą (2003, 2009, 2019), Lietuvos nacionaline mokslo premija (2019), Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2018), Lenkijos Respublikos ordino Riterio kryžiumi (2019).

Vilniaus universiteto rektorius renkamas penkeriems metams viešo konkurso būdu, kurį nustato Vilniaus universiteto Taryba.