Fakultetai, institutai, centrai, organizacijos

Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai

 

Mokslo institutai

 

Akademinių kamieninių padalinių statusą turintys centrai

 

Neakademiniai kamieniniai padaliniai

 

Organizacijos, kurių dalininkas yra VU