Fakultetai, institutai, centrai, organizacijos

Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai

Mokslo institutai

Akademinių kamieninių padalinių statusą turintys centrai

Neakademiniai kamieniniai padaliniai

Organizacijos, kurių dalininkas yra VU