Tarybos sprendimai

Tarybos sprendimai

Sukurta: 04 kovo 2015

 

2022 m. balandžio 25 d. Tarybos elektroninis balsavimas 

 • Nutarimas Nr. TPN-9 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus darbo užmokesčio pakeitimo"

 

2022 m. kovo 30 d. Tarybos posėdis

 •  Nutarimas Nr. TPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

Vilniaus universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo"

Vilniaus universiteto 2021 metų veiklos ataskaita

Vilniaus universiteto Tarybos 2021 metų veiklos ataskaita

 

2022 m. kovo 9 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto dalies investavimo ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto statybos investicijų projekto tikslų įgyvendinimo bei finansavimo rizikos prisiėmimo"

 

2022 m. vasario 23 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo"

Vilniaus universiteto 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2022 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Vilniaus universiteto 2022 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. TPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. TPN-25 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
 • Nutarimas Nr. TPN-4 „Dėl finansinės paramos skyrimo Paramos fondui „Vilniaus universiteto fondas“"
 • Nutarimas Nr. TPN-5 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2021-2022 mokslo metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo"

Vilniaus universiteto tarybos 2021–2022 mokslo metų antrojo pusmečio darbo planas 

 

2021 m. gruodžio 15 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-25 Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo" (nutarimo priedai)

 

2021 m. spalio 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-24 „Dėl Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto dalies investavimo“

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto valstybės turto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą, sąrašas

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-18 „Dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-19 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. TPN-25 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. TPN-20 „Dėl pritarimo lėšų skyrimui pedagogų rengimo infrastruktūrai“
 • Nutarimas Nr. TPN-21 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui sudarant sutartį dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Petro Baublio g., Vilniuje, panaudos“
 • Nutarimas Nr. TPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. TPN-17 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. TPN-23 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2021–2022 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo plano tvirtinimo“

Vilniaus universiteto tarybos 2021–2022 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo planas 

 

2021 m. rugsėjo 15 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-17 „Dėl Raimundo Balčiūnaičio Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2021 m. birželio 30  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-15 „Dėl pritarimo lėšų skyrimui projektui „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ įgyvendinti“
 • Nutarimas Nr. TPN-16 „Dėl finansinės paramos skyrimo sintetinės biologijos organizacijai“

 

2021 m. gegužės 26  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-14 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 m. gegužės 17 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-13 „Dėl Justo Kvedaravičiaus Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

  

2021 m. gegužės 6 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-10 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2021 m. balandžio 28  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui“

 

2021 m. balandžio 21  d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus darbo užmokesčio pakeitimo“

 

2021 m. kovo 31 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-4 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaita

Vilniaus universiteto Tarybos 2020 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-5 „Dėl finansinės paramos skyrimo paramos fondui „Vilniaus universiteto fondas“
 • Nutarimas Nr. TPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-7 „Dėl pritarimo lėšų, skirtų strateginėms iniciatyvoms, panaudojimui 2021 metais“

Lėšų, skirtų strateginėms iniciatyvoms, panaudojimas 2021 metais

 

2021 m. vasario 24 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Vilniaus universiteto misija, vizija ir vertybės

Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginis veiklos planas

 

2021 m. sausio 27 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2021 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

Vilniaus universiteto 2021 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 202002021 mokslo metų antrojo pusmečio darbo plano tvirtinimo“

Vilniaus universiteto tarybos 2020–2021 mokslo metų antrojo pusmečio darbo planas

 

2020 m. gruodžio 16 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-25 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbo užmokesčio tvarkos“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. TPN-19)
 • Nutarimas Nr. TPN-26 „Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl Šiaulių universiteto Botanikos sodo veiklų Vilniaus universiteto infrastruktūros sudėtyje“

Ketinimų protokolas dėl Šiaulių universiteto Botanikos sodo veiklų Vilniaus universiteto infrastruktūros sudėtyje

 

2020 m. gruodžio 8  d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-24 „Dėl tikslinės dotacijos „Gyvybės kodo perrašymas“ skyrimo prof. Virginijaus Šikšnio tyrimams plėtoti 2021–2022 metais“

 

2020 m. lapkričio 25 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-22 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant Šiaulių universiteto turtą“

1 priedas: Valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir Šiaulių universitete pagal patikėjimo sutartį valdomas nekilnojamas turtas

2 priedas: Šiaulių universitetui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas

Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Šiaulių universiteto pagal patikėjimo sutartį valdomas turtas, naudojamas Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET bei Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo LABT veiklai užtikrinti ir Lietuvos virtualaus universiteto programai vykdyti

 

2020 m. spalio 28 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-20 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.sav., Švitrigailos g. 4“
 • Nutarimas Nr. TPN-21 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12“

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-19 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020–2021 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo plano“

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-16 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. TPN-17 „Dėl finansinės paramos skyrimo Sintetinės biologijos organizacijai“
 • Nutarimas Nr. TPN-18 „Dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir Vilniaus universiteto turto investavimo į šių įstaigų dalininkų kapitalą“

 

2020 m. birželio 23 d. Tarybos posėdis

 •  Nutarimas Nr. TPN-12 „Dėl pritarimo UAB „Universiteto vaistinė“ akcijų investavimui į Vilniaus universiteto dalininkų kapitalą“
 •  Nutarimas Nr. TPN-13 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. T-2015-7-3 „Dėl prioritetinių infrastruktūros plėtros projektų 2015–2020 metais“ pakeitimo“
 •  Nutarimas Nr. TPN-14 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto pastato statybai Saulėtekio al. Vilniuje“
 •  Nutarimas Nr. TPN-15 „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus universiteto 450 metų sukakties proginėms stipendijoms 2020–2021 studijų metais“

 

2020 m. birželio 16 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-11 „Dėl Klaudijaus Melio Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2020 m. gegužės 27 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo“

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas

 • Nutarimas Nr. TPN-10 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m. balandžio 29 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 • Nutarimas Nr. TPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. T-2017-5-1 „Dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2020 m. balandžio 6 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto vicerektoriaus skyrimo ir Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2020 m. kovo 31 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-5 „Dėl premijos Vilniaus universiteto rektoriui skyrimo“

 

2020 m. kovo 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-4 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2019 metų metinės veiklos ataskaita

Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. veiklos ataskaita

 

2020 m. vasario 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018–2020 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Suvestinė redakcija: Vilniaus universiteto 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

 

2019 m. gruodžio 4 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-19 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2020 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

2019 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-18 „Dėl kandidatų į Vilniaus universiteto rektorius“

2019 m. spalio 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-16 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito išmokos dydžio nustatymo“
 • Nutarimas Nr. TPN-17 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. TPN-22)

Valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašas


2019 m. liepos 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-15 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. T-2015-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir viešo tarptautinio konkurso Vilniaus universiteto rektoriaus pareigoms eiti paskelbimo“

Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas

Pranešimas apie viešą tarptautinį konkursą Vilniaus universiteto rektoriaus pareigoms eiti

 

2019 m. birželio 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-12 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. TPN-13 „Dėl pritarimo sprendimui įkeisti Vilniaus universitetui priklausančias gauti pinigines įplaukas kaip turtinį kompleksą  maksimaliuoju įkeitimu“
 • Nutarimas Nr. TPN-14 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2019 m. balandžio 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu, pradinei turto pardavimo kainai ir Vilniaus universiteto teritorijos ribų sumažinimui“
 • Nutarimas Nr. TPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 • Nutarimas Nr. TPN-10 „Dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-11 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2019 m. kovo 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-4 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-5 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“

2018 m. Vilniaus universiteto sąmatos įvykdymo ataskaita

2018 m. Vilniaus universiteto sąmatos įvykdymo ataskaitos priedas

 • Nutarimas Nr. TPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų strateginių projektų biudžeto patvirtinimo“

2019 m. strateginių projektų biudžetai

 • Nutarimas Nr. TPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

 

2019 m. vasario 13 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. TPN-7; 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. TPN-12)
 • Nutarimas Nr. TPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. TPN-3 „Dėl Vilniaus universitetui skirtų papildomų valstybės biudžeto asignavimų studentų skatinimui paskirstymo“

 

2018 m. gruodžio 19 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TN-2018-18 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų patvirtinimo 

Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai

 • Nutarimas Nr. TN-2018-19 „Dėl Vilniaus universiteto vardo ir ženklo suteikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto vardo ir ženklo suteikimo ir naudojimo taisyklės

 • Nutarimas Nr. TN-2018-20 „Dėl Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo“

 

2018 m. lapkričio 28 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-12-1 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akademinė leidyba“ likvidavimui“

 

2018 m. spalio 2 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-11-1 „Dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių“
 • Nutarimas Nr. T-2018-11-2 „Dėl Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu pradinės turto pardavimo kainos nustatymo“

 

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-10-1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prisjungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano tvirtinimo“

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas

 

2018 m. birželio 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-9-1 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų statuso panaikinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2018-9-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ pakeitimo“

 

2018 m. gegužės 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-8-1 „Dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metais ataskaitos patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2018-8-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2018-8-3 „Dėl Egidijaus Kinderio Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2018 m. gegužės 10 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-7-1 „Dėl Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu pradinės turto pardavimo kainos nustatymo“

 

2018 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-6-1 „Dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo patvirtinimo“

 

2018 m. kovo 28 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-5-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. veiklos ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2017 m. veiklos ataskaita

Patvirtinta Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. veiklos ataskaita.

 

2018 m. kovo 21 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

2018 m. kovo 6 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-3-1 „Dėl pritarimo sprendimui skolintis lėšas ES struktūrinių fondų projekto „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslo centro sukūrimas“ daliniam finansavimui“

 

2018 m. vasario 14 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projekto tvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2018–2020 m. strateginis veiklos planas (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. TPN-2)

 • Nutarimas Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. TPN-1; 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. TPN-11; 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. TPN-142020 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. TPN-162021 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. TPN-10)

 • Nutarimas Nr. T-2018-2-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2018 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata

Vilniaus universiteto 2018 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

 

2017 m. gruodžio 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-12-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2014 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. T-2014-1-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto tarybos darbo reglamentas

 • Nutarimas Nr. T-2017-12-2 „Dėl Vilniaus universiteto neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas

 

2017 m. gruodžio 15 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-10-1 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo“

 

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-9-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. T-2016-13-2 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ pakeitimo“

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą, dėl kurio neatliekamas pakartotinis turto vertinimas, sąrašas

2017 m. spalio 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-8-1 „Dėl bendro studijų vietų skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-8-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. T-2016-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto aukščiausiojo lygmens vadovų tarnybinio atlyginimo, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos parašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto aukščiausiojo lygmens vadovų tarnybinio atlyginimo, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. T-2017-8-3 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. T-2017-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017 m. spalio 26 d.)

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdis

 • Tarybos nutarimas Nr. T-2017-7-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. T-2016-13-2 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ pakeitimo“

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą, sąrašas

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Tarybos nutarimas Nr. T-2017-6-1 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. T-2016-13-2 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ pakeitimo“

 

2017 m. birželio 28 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-5-1 „Dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. TPN-7)
 • Nutarimas Nr. T-2017-5-2 „Dėl antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų kainų ir vietų skaičiaus 2017–2018 mokslo metais“

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais

 • Nutarimas Nr. T-2017-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. T-2017-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašas

 

2017 m. gegužės 31 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto bendruomenės pastabų Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašui bei Vilniaus universiteto dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašui“

 

2017 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-3-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. T-2017-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos“

Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. T-2017-3-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 metų biudžeto sudarymo ir finansų valdymo modelio pertvarkos“
 • Nutarimas Nr. T-2017-3-4 „Dėl Vilniaus universiteto mokymo ir praktikos bazių apgyvendinimo, konferencijų ir kitų paslaugų kainų“

Vilniaus universiteto mokymo ir praktikos bazių apgyvendinimo, konferencijų ir kitų paslaugų kainos

 • Nutarimas Nr. T-2017-3-5 „Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuomojamų patalpų nuomos kainų“
 • Nutarimas Nr. T-2017-3-6 „Dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų kainų ir vietų skaičiaus bei užsienio kalba dėstomų studijų programų kainų 2017–2018 mokslo metais“

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2017–2018 mokslo metais, kainos

 • Nutarimas Nr. T-2017-3-7 „Dėl Vilniaus universiteto metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-3-8 „Dėl viešosios įstaigos „Multimedijos centras humanitarams“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-3-9 „Dėl Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo turto nugriovimo“

 

2017 m. kovo 29 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. T-2017-5-3; 2017 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. T-2017-8-3)

Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašas 

 • Nutarimas Nr. T-2017-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos“
 • Nutarimas Nr. T-2017-2-3 „Dėl Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašas

 • Nutarimas Nr. T-2017-2-4 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. T-2016-13-2 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-2-5 „Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos įkainių, nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių bei kitų teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-2-6 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašui“
 • Nutarimas Nr. T-2017-2-7 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

Vilniaus universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

2016 m. Bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos (pagal priemones) vykdymas

 • Nutarimas Nr. T-2017-2-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2017 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. T-2017-2-9 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos pakartotino svarstymo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-2-10 „Dėl Vilniaus universiteto lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas 

 

2017 m. vasario 8 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2017-1-1 „Dėl Romo Lazutkos Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-1-2 „Dėl mokymosi visą gyvenimą kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2017-1-3 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“ paslaugų kainų“
 • Nutarimas Nr. T-2017-1-4 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 metų išlaidų plano“

 

2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-14-1 „Dėl išmokos Vilniaus universiteto rektoriui skyrimo“

 

2016 m. lapkričio 23 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-13-1 „Dėl Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. T-2016-13-2 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. T-2017-2-4; 2017 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. T-2017-6-12017 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. T-2017-7-1; 2017 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. T-2017-9-1)

Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, kurį tikslinga investuoti į Vilniaus universitetą, sąrašas

 • Nutarimas Nr. T-2016-13-3 „Dėl bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro vivariume įkainių“

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto vivariume išveistų bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo įkainiai

 

2016 m. spalio 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-12-1 „Dėl Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo aprašo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. T-2016-12-2 „Dėl Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatai

 • Nutarimas Nr. T-2016-12-3 „Dėl Ingridos Šimonytės Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. T-2016-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto biudžeto rengimo ir pilnų kaštų“

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-11-1 „Dėl Informacijos apie Vilniaus universiteto veiklą teikimo nuostatų patvirtinimo“

Informacijos apie Vilniaus universiteto veiklą teikimo nuostatai

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-10-1 „Dėl Bendrųjų universiteto darbuotojų – ne akademinės bendruomenės narių – atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principų tvirtinimo“

Bendrieji Universiteto darbuotojų – ne akademinės bendruomenės narių – atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principai

 • Nutarimas Nr. T-2016-10-2 „Dėl apšvietimo tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei“
 • Nutarimas Nr. T-2016-10-3 „Dėl mokymosi visą gyvenimą kainų tvirtinimo“

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-9-1 „Dėl papildomos paskolos bendrabučių renovacijai paėmimo 2016 metais“
 • Nutarimas Nr. T-2016-9-2 „Dėl Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos likvidavimo“
 • Nutarimas Nr. T-2016-9-3 „Dėl prof. Felikso Ivanausko Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2016 m. birželio 17 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-7-1 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, Palangoje, Birutės al. 37b., teikiamų paslaugų įkainių“
 • Nutarimas Nr. T-2016-7-2 „Dėl Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių“

Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių aprašymas

 • Nutarimas Nr. T-2016-7-3 „Dėl Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainių įmonėms, organizacijoms ir kitiems išorės užsakovams“

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainiai įmonėms, organizacijoms ir kitiems išorės užsakovams

 • Nutarimas Nr. T-2016-7-4 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomųjų studijų programų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2016-7-5 „Dėl antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų kainų ir vietų skaičiaus bei užsienio kalba dėstomų studijų programų kainų 2016 metais“

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2016 metais, sąrašas

 • Nutarimas Nr. T-2016-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto verslo mokyklos studijų programų kainų ir vietų skaičiaus tvirtinimo“

 

2016 m. birželio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-6-1 „Dėl Andriaus Uždanavičiaus Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2016 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-5-1 „Dėl Vilniaus universiteto metinių finansinių ataskaitų rinkinių“
 • Nutarimas Nr. T-2016-5-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2015–2017 m. strateginio veiklos plano priedo“

Vilniaus universiteto 2015–2017 m. strateginio veiklos plano priedas: Vilniaus universiteto kamieninių padalinių skaičiaus ir struktūros optimizavimas

 • Nutarimas Nr. T-2016-5-3 „Dėl studijų programų kainų ir vietų bei stojamosios įmokos ir registracijos mokesčio dydžio“

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

 • Nutarimas Nr. T-2016-5-4 „Dėl naudojimosi Jungtinio gyvybės mokslų centro stovėjimo aikštele įkainio“
 • Nutarimas Nr. T-2016-5-5 „Dėl doktorantūros ir rezidentūros studijų kainų“

 

2016 m. kovo 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. T-2016-4-2 „Dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“

2015 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 

2016 m. vasario 17 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-3-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos, Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo ir 2016 metų bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. T-2016-12-1)

2016 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. T-2016-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto aukščiausio lygmens vadovų tarnybinio atlyginimo, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. T-2017-8-2)

Vilniaus universiteto aukščiausio lygmens vadovų tarnybinio atlyginimų, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašas

 

2016 m. vasario 3 d. Tarybos elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. T-2016-2-4 „Dėl Vilniaus universiteto 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2015–2017 metų strateginis veiklos planas

 

2016 m. sausio 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2016-2-1 „Dėl kai kurių Universiteto valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų valdytojo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. T-2016-2-2 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainų“

Konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kainos

 • Nutarimas Nr. T-2016-2-3 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų tvirtinimo“ 

2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-12-1 „Dėl Filosofijos fakulteto studijų programų pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų apskaičiavimo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-12-2 „Dėl Botanikos sodo teikiamų paslaugų įkainių, lankymo bilietų ir realizacijai skirtų augalų kainų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų kainos

Vilniaus universiteto Botanikos sodo realizacijai skirtų augalų kainos

 • Tarybos nutarimas Nr. T-2015-12-3 „Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo“

Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

 

2015 m. lapkričio 4 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-11-1 „Dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro (PKMC) teikiamų psichologinių paslaugų įkainių pakeitimo“

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centro (PKMC) teikiamų psichologinių paslaugų įkainiai ir teikimo tvarka

 • Nutarimas Nr. T-2015-11-2 „Dėl Kultūros centro organizuojamų renginių kainų“

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-10-1 „Dėl Teorinės fizikos ir astronomijos instituto paskaitų planetariume įkainių tvirtinimo“

 

2015 m. birželio 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-8-1 „Dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje garantija, sąrašo tvirtinimo“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. T-2018-6-1)
 • Nutarimas Nr. T-2015-8-2 „Dėl ne studijų programos dalyko „Užsienio kalba“ kainos“
 • Nutarimas Nr. T-2015-8-3 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-8-4 „Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo“

Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

 • Nutarimas Nr. T-2015-8-5 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-8-6 „Dėl pakoreguotos Vilniaus universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo“

 

2015 m. gegužės 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-7-1 „Dėl Tarybos darbo reglamento pakeitimų“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. T-2017-12-1)
 • Nutarimas Nr. T-2015-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto aukščiausiojo lygio administracijos darbuotojų darbo užmokesčio“ (2015 m. sausio 14 d. nutarimo B priedas yra skelbiamas Vilniaus universiteto darbuotojų vidiniame tinklalapyje – Intranete)
 • Nutarimas Nr. T-2015-7-3 „Dėl prioritetinių infrastruktūros plėtros projektų 2015–2020 metais“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. TPN-13)

 

2015 m. balandžio 22 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. T-2018-9-2pripažintas netekusiu galios 2020 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. TPN-6)
 • Nutarimas Nr. T-2015-6-2 „Dėl paramos skyrimo Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai“
 • Nutarimas Nr. T-2015-6-3 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“ poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainos

„Romuvos“ poilsio namų bei gamybinių bazių kelialapių kainos

 • Nutarimas Nr. T-2015-6-4 „Dėl studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais, kainų, studijų vietų skaičiaus ir stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžio“

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

 • Nutarimas Nr. T-2015-6-5 „Dėl vasaros dienos sporto stovyklos vaikams įkainių tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-6-6 „Dėl Vilniaus universiteto metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo“ (skelbiami Vilniaus universiteto darbuotojų vidiniame tinklalapyje – Intranete)
 • Nutarimas Nr. T-2015-6-7 „Dėl doktorantūros studijų kainų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-6-8 „Dėl rezidentūros studijų kainų tvirtinimo“

 

2015 m. kovo 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-5-1 „Dėl išrinktojo rektoriaus kadencijos pradžios“
 • Nutarimas Nr. T-2015-5-2 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus darbo užmokesčio dydžio nustatymo“
 • Nutarimas Nr. T-2015-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto prorektorių darbo užmokesčio“
 • Nutarimas Nr. T-2015-5-4 „Dėl metinės Universiteto veiklos ataskaitos tvirtinimo“

2014 metų Vilniaus universiteto veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. T-2015-5-5 „Dėl Vilniaus universiteto 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo“

 

2015 m. vasario 4 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-3-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir jos įgyvendinimo plano tvirtinimo“

A priedas: Vilniaus universiteto 2015 m. biudžeto projekto planuojamos pajamos (valstybės biudžeto, bendrojo raidos fondo ir paramos lėšos)

B priedas: Vilniaus universiteto akademinių ir neakademinių padalinių 2015 m. biudžeto projektas

C priedas: Vilniaus universiteto Centrinės administracijos, Eksploatavimo ir paslaugų bei Statybos ir remonto direkcijų 2015 m. biudžeto projektas

D priedas: Vilniaus universiteto 2015 metų bendras biudžeto projektas

 

2015 m. sausio 14 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2015-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeista Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. TPN-15)

Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. T-2015-2-2 „Dėl atsiskaitomosios sąskaitos įkeitimo“

 

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos posėdis 

 • Nutarimas Nr. T-2014-1-1 „Dėl Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“

Vilniaus universiteto tarybos darbo reglamentas (pakeistas Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. T-2015-7-1; 2017 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. T-2017-12-1)