Tarybos sprendimai

2021 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-18 dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo.

Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-19 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. TPN-25 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios.
 • Nutarimas Nr. TPN-20 Dėl pritarimo lėšų skyrimui pedagogų rengimo infrastruktūrai
 • Nutarimas Nr. TPN-21 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui sudarant sutartį dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Petro Baublio g., Vilniuje, panaudos.
 • Nutarimas Nr. TPN-22 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. TPN-17 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. TPN-23 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020-2021 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo plano tvirtinimo.

Vilniaus universiteto tarybos 2020-2021 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo planas

 

2021 m. rugsėjo 15 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-17 dėl Raimundo Balčiūnaičio Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo.

 

2021 m. birželio 30  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-15 dėl pritarimo lėšų skyrimui projektui „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ įgyvendinti.
 • Nutarimas Nr. TPN-16 dėl finansinės paramos skyrimo Sintetinės biologijos organizacijai.

 

2021 m. gegužės 26  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-14 dėl Vilniaus universiteto 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Vilniaus universiteto 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 m. gegužės 17 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-13 dėl Justo Kvedaravičiaus Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo.

  

2021 m. gegužės 6 d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-10 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

2021 m. balandžio 28  d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.

 

2021 m. balandžio 21  d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-8 dėl Vilniaus universiteto rektoriaus darbo užmokesčio pakeitimo.

 

2021 m. kovo 31 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-4 dėl Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaita

Vilniaus universiteto Tarybos 2020 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-5 dėl finansinės paramos skyrimo paramos fondui „Vilniaus universiteto fondas“.
 • Nutarimas Nr. TPN-6 dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-7 Dėl pritarimo lėšų, skirtų strateginėms iniciatyvoms, panaudojimui 2021 metais.

Lėšų, skirtų strateginėms iniciatyvoms, panaudojimas 2021 metais

 

2021 m. vasario 24 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-3 dėl Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo

Vilniaus universiteto misija, vizija ir vertybės

Vilniaus universiteto 2021-2025 metų strateginis veiklos planas

 

2021 m. sausio 27 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-1 dėl Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2021 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

Vilniaus universiteto 2021 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas.

 • Nutarimas Nr. TPN-2 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020-2021 mokslo metų antrojo pusmečio darbo plano tvirtinimo

Vilniaus universiteto tarybos 2020-2021 mokslo metų antrojo pusmečio darbo planas.

 

2020 m. gruodžio 16 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-25  dėl laikinosios Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbo užmokesčio tvarkos
 • Nutarimas Nr. TPN-26 dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl Šiaulių universiteto Botanikos sodo veiklų Vilniaus universiteto infrastruktūros sudėtyje

Priedas

 

2020 m. gruodžio 8  d. elektroninis Tarybos balsavimas

 • Nutarimas Nr. TPN-24 dėl tikslinės dotacijos „Gyvybės kodo perrašymas“ skyrimo prof. Virginijaus Šikšnio tyrimams plėtoti 2021-2022 metais

 

2020 m. lapkričio 25 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-22 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant Šiaulių universiteto turtą

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 

2020 m. spalio 28 d. elektroninis Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-20 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m.sav., Švitrigailos g. 4
 • Nutarimas Nr. TPN-21 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-19 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2020 – 2021 mokslo metų pirmojo pusmečio darbo plano

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-16 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. TPN-17 dėl finansinės paramos skyrimo Sintetinės biologijos organizacijai
 • Nutarimas Nr. TPN-18 dėl pritarimo tapti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir Vilniaus universiteto turto investavimo į šių įstaigų dalininkų kapitalą

 

2020 m. birželio 23 d. Tarybos posėdis

 •  Nutarimas Nr. TPN-12 dėl pritarimo UAB „Universiteto vaistinė“ akcijų investavimui į Vilniaus universiteto dalininkų kapitalą
 •  Nutarimas Nr. TPN-13 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. T-2015-7-3 „Dėl prioritetinių infrastruktūrosplėtros projektų 2015-2020 metais“ pakeitimo
 •  Nutarimas Nr. TPN-14 dėl pritarimo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto pastato statybai Saulėtekio al. Vilniuje
 •  Nutarimas Nr. TPN-15 dėl lėšų skyrimo Vilniaus universiteto 450 metų sukakties proginėms stipendijoms 2020-2021 studijų metais

 

2020 m. birželio 16 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-11 dėl Klaudijaus Melio Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo

 

2020 m. gegužės 27 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas

 • Nutarimas Nr. TPN-10 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m. balandžio 29 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN -8 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 • Nutarimas Nr. TPN-7 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. T-2017-5-1 „Dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020 m. balandžio 6 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-6 dėl Vilniaus universiteto vicerektoriaus skyrimo ir Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. T-2015-6-1 „Dėl vicerektoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020 m. kovo 31 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-5 dėl premijos Vilniaus universiteto rektoriui skyrimo

 

2020 m. kovo 25 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-3 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaitos

Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-4 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2019 metų metinės veiklos ataskaita

 

2020 m. vasario 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-1 dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. TPN-2 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-1 "Dėl Vilniaus universiteto 2018-2020 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo.

Suvestinė redakcija: Vilniaus universiteto 2018-2020 m. strateginis veiklos planas

 

2019 m. gruodžio 4 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-19 dėl Vilniaus Universiteto 2020 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus Universiteto 2020 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašas

2019 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-18 dėl kandidatų į Vilniaus universiteto rektorius

2019 m. spalio 30 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-16 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito išmokos dydžio nustatymo.
 • Nutarimas Nr. TPN-17 dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo.

Valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašas.


2019 m. liepos 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-15 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2015 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. T-2015-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir viešo tarptautinio konkurso Vilniaus universiteto rektoriaus pareigoms eiti paskelbimo.

Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas
Pranešimas apie viešą tarptautinį konkursą Vilniaus universiteto rektoriaus pareigoms eiti

 

2019 m. birželio 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-12 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. TPN-13 dėl pritarimo sprendimui įkeisti Vilniaus universitetui priklausančias gauti pinigines įplaukas kaip turtinį kompleksą  maksimaliuoju įkeitimu
 • Nutarimas Nr. TPN-14 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2019.04.24_TPN-9.pdf

 

2019 m. balandžio 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu, pradinei turto pardavimo kainai ir Vilniaus universiteto teritorijos ribų sumažinimui
 • Nutarimas Nr. TPN-8 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 • Nutarimas Nr. TPN-10 dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo

Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-11 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-4 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-5 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2018 m. VU sąmatos įvykdymo ataskaita

2018 m. VU sąmatos įvykdymo ataskaitos priedas

 • Nutarimas Nr. TPN-6 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų strateginių projektų biudžeto patvirtinimo

2019 m. strateginių projektų biudžetai

 • Nutarimas Nr. TPN-7 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata (PAKEISTAS Tarybos 2019-06-26 nutarimu Nr. TPN-12)

 

2019 m. vasario 13 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-2 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata (PAKEISTAS Tarybos 2019-03-27 nutarimu Nr. TPN-7)
 • Nutarimas Nr. TPN-1 Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. TPN-3 Dėl Vilniaus universitetui skirtų papildomų valstybės biudžeto asignavimų studentų skatinimui paskirstymo

 

2018 m. gruodžio 19d. Tarybos posėdis

 

2018 m. lapkričio 28d. Tarybos posėdis

 

2018 m. spalio 2 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-11-1 dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių
 • Nutarimas Nr. T-2018-11-2 dėl Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu pradinės turto pardavimo kainos nustatymo

 

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2018 m. birželio 27 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. gegužės 30 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. gegužės 10 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2018 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. kovo 28 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. kovo 21 d. Tarybos posėdis

2018 m. kovo 6 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2018 m. vasario 14 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gruodžio 27 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gruodžio 15 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

2017 m. spalio 25 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2017 m. birželio 28 d. Tarybos posėdis

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

 

2017 m. gegužės 31 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. kovo 29 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. vasario 8 d. Tarybos posėdis

 

2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos posėdis

 

2016 m. lapkričio 23 d. Tarybos posėdis

Vilniaus universiteto Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, kurį tikslinga investuoti į Vilniaus universitetą, sąrašas

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto vivariume išveistų bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo įkainiai

 

2016 m. spalio 26 d. Tarybos posėdis

Socialinės partnerystės nuostatai

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdis

Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatai

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Tarybos posėdis

Bendrieji universiteto darbuotojų - ne akademinės bendruomenės narių - atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principai

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos posėdis

 

2016 m. birželio 17 d. Tarybos elektroninis posėdis

Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių aprašymas

Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainiai įmonėms, organizacijoms ir kitiems išorės užsakovams

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2016 metais, sąrašas

 

2016 m. birželio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2016 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdis

Strateginio veiklos plano priedas "Vilniaus universiteto kamieninių padalinių skaičiaus ir struktūros optimizavimas"

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

 

2016 m. kovo 30 d. Tarybos posėdis

Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaita

2015 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 

2016 m. vasario 17 d. Tarybos posėdis

2016 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

Vilniaus universiteto aukščiausio lygmens vadovų tarnybinio atlyginimų, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašas

 

2016 m. vasario 3 d. Tarybos elektroninis balsavimas

Vilniaus universiteto 2015-2017 metų Strateginis veiklos planas

 

2016 m. sausio 27 d. Tarybos posėdis

Poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kainos

 

 

2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos posėdis

Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų kainos

Vilniaus universiteto Botanikos sodo realizacijai skirtų augalų kainos

Bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

 

2015 m. lapkričio 4 d. Tarybos posėdis

PKMC paslaugų įkainiai

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdis

 

2015 m. birželio 25 d. Tarybos posėdis

Bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

 

2015 m. gegužės 27 d. Tarybos posėdis

 

2015 m. balandžio 22 d. Tarybos posėdis

Priedas Nr. 1. "Romuvos", poilsio namų bei gamybinių bazių kelialapių kainos

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

 

2015 m. kovo 25 d. Tarybos posėdis

2014 metų Universiteto veiklos ataskaita

 

Tarybos darbo reglamentas (PAKEISTAS. 2015-05-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2015-7-1 ir 2017-12-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2017-12-1)

Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

A priedas

B priedas

C priedas

D priedas