Tarybos sprendimai

2019 m. birželio 26 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-12 Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

 • Nutarimas Nr. TPN-13 Dėl pritarimo sprendimui įkeisti Vilniaus universitetui priklausančias gauti pinigines įplaukas kaip turtinį kompleksą  maksimaliuoju įkeitimu
 • Nutarimas Nr. TPN-14 Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. balandžio 24 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-9 dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu, pradinei turto pardavimo kainai ir Vilniaus universiteto teritorijos ribų sumažinimui
 • Nutarimas Nr. TPN-8 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Vilniaus universiteto 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 • Nutarimas Nr. TPN-10 dėl Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo

Vilniaus universiteto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metais ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-11 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 27 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-4 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. TPN-5 dėl Vilniaus universiteto 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2018 m. VU sąmatos įvykdymo ataskaita

2018 m. VU sąmatos įvykdymo ataskaitos priedas

 • Nutarimas Nr. TPN-6 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų strateginių projektų biudžeto patvirtinimo

2019 m. strateginių projektų biudžetai

 • Nutarimas Nr. TPN-7 dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata (PAKEISTAS Tarybos 2019-06-26 nutarimu Nr. TPN-12)

 

2019 m. vasario 13 d. Tarybos posėdis

 • Nutarimas Nr. TPN-2 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 metų biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata (PAKEISTAS Tarybos 2019-03-27 nutarimu Nr. TPN-7)
 • Nutarimas Nr. TPN-1 Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-2 „dėl Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. TPN-3 Dėl Vilniaus universitetui skirtų papildomų valstybės biudžeto asignavimų studentų skatinimui paskirstymo

 

2018 m. gruodžio 19d. Tarybos posėdis

 

2018 m. lapkričio 28d. Tarybos posėdis

 

2018 m. spalio 2 d. Tarybos elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. T-2018-11-1 dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių
 • Nutarimas Nr. T-2018-11-2 dėl Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu pradinės turto pardavimo kainos nustatymo

 

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2018 m. birželio 27 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. gegužės 30 d. Tarybos posėdis

Nutarimas_Nr._T-2018-8-1_dėl_Vilniaus_universiteto_valstybės_turto_valdymo_naudojimo_ir_disponavimo_juo_2017_metų_ataskaitos_patvirtinimo_.pdf

Nutarimas_Nr._T-2018-8-2_dėl_Vilniaus_universiteto_2017_metų_finansinių_ataskaitų_rinkinių_tvirtinimo.pdf

Nutarimas_Nr._T-2018-8-3_dėl_Egidijaus_Kinderio_Tarybos_nario_įgaliojimų_pasibaigimo.pdf

 

2018 m. gegužės 10 d. Tarybos elektroninis posėdis

Nutarimas_Nr._T-2018-7-1_dėl_Vilniaus_universiteto_nuosavybės_teise_valdomo_nekilnojamojo_turto_pardavimo_aukciono_būdu_pradinės_turto_pardavimo_kainos_nustatymo.pdf

 

2018 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. kovo 28 d. Tarybos posėdis

 

2018 m. kovo 21 d. Tarybos posėdis

2018 m. kovo 6 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2018 m. vasario 14 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gruodžio 27 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gruodžio 15 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

2017 m. spalio 25 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Tarybos elektroninis posėdis

 

2017 m. birželio 28 d. Tarybos posėdis


Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

 

2017 m. gegužės 31 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. gegužės 3 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. kovo 29 d. Tarybos posėdis

 

2017 m. vasario 8 d. Tarybos posėdis

 

2016 metai

2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-14-1 dėl išmokos Vilniaus universiteto rektoriui skyrimo

 

2016 m. lapkričio 23 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-13-1 dėl Vilniaus universiteto Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus universiteto Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. T-2016-13-2 dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo (PAKEISTAS. Tarybos 2017-03-29 nutarimu Nr. T-2017-2-4; 2017-09-07 nutarimu Nr. T-2017-6-1; 2017-11-13 nutarimu Nr. T-2017-9-1)

Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, kurį tikslinga investuoti į Vilniaus universitetą, sąrašas

Nutarimas Nr. T-2016-13-3 dėl bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro vivariume įkainių

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto vivariume išveistų bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo įkainiai

 

2016 m. spalio 26 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-12-1 dėl Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo aprašo pakeitimo

Nutarimas Nr. T-2016-12-2 dėl Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatų patvirtinimo

Socialinės partnerystės nuostatai

Nutarimas Nr. T-2016-12-3 dėl Ingridos Šimonytės Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo

Nutarimas Nr. T-2016-12-4 dėl Vilniaus universiteto biudžeto rengimo ir pilnų kaštų

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-11-1 dėl Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatų patvirtinimo

Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatai

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-10-1 dėl Bendrųjų universiteto darbuotojų - ne akademinės bendruomenės narių - atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principų tvirtinimo

Bendrieji universiteto darbuotojų - ne akademinės bendruomenės narių - atrankos, priėmimo (adaptacijos) ir veiklos vertinimo principai

Nutarimas Nr. T-2016-10-2 dėl apšvietimo tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei 

Nutarimas Nr. T-2016-10-3 dėl mokymosi visą gyvenimą kainų tvirtinimo

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-9-1 dėl papildomos paskolos bendrabučių renovacijai paėmimo 2016 metais

Nutarimas Nr. T-2016-9-2 dėl Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos likvidavimo

Nutarimas Nr. T-2016-9-3 dėl prof. Felikso Ivanausko Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo

 

2016 m. birželio 17 d. Tarybos elektroninis posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-7-1 dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro "Romuva", Palangoje, Birutės al. 37b., teikiamų paslaugų įkainių

Nutarimas Nr. T-2016-7-2 dėl Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių

Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių aprašymas

Nutarimas Nr. T-2016-7-3 dėl VU Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainių įmonėms, organizacijoms ir kitiems išorės užsakovams

Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainiai įmonėms, organizacijoms ir kitiems išorės užsakovams

Nutarimas Nr. T-2016-7-4 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomųjų studijų programų kainų tvirtinimo

Nutarimas Nr. T-2016-7-5 dėl antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų kainų ir vietų skaičiaus bei užsienio kalba dėstomų studijų programų kainų 2016 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2016 metais, sąrašas

Nutarimas Nr. T-2016-7-6 dėl Vilniaus universiteto verslo mokyklos studijų programų kainų ir vietų skaičiaus tvirtinimo

 

2016 m. birželio 13 d. Tarybos elektroninis posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-6-1 dėl Andriaus Uždanavičiaus Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo

 

2016 m. balandžio 27 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-5-1 dėl Vilniaus universiteto metinių finansinių ataskaitų rinkinių

Nutarimas Nr. T-2016-5-2 dėl Vilniaus universiteto 2015-2017 m. Strateginio veiklos plano priedo

Strateginio veiklos plano priedas "Vilniaus universiteto kamieninių padalinių skaičiaus ir struktūros optimizavimas"

Nutarimas Nr. T-2016-5-3 dėl studijų programų kainų ir vietų bei stojamosios įmokos ir registracijos mokesčio dydžio

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais

Nutarimas Nr. T-2016-5-4 dėl naudojimosi JGMC stovėjimo aikštele įkainio

Nutarimas Nr. T-2016-5-5 dėl doktorantūros ir rezidentūros studijų kainų

 

2016 m. kovo 30 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-4-1 dėl Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaitos

Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaita

Nutarimas Nr. T-2016-4-2 dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2015 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 

2016 m. vasario 17 d. Tarybos posėdis

Nutarimas Nr. T-2016-3-1 dėl Vilniaus universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos, Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos parašo ir 2016 metų bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo

2016 metų Vilniaus universiteto pajamų ir išlaidų sąmata

Nutarimas Nr. T-2016-3-2 dėl Vilniaus universiteto aukščiausio lygmens vadovų tarnybinio atlyginimo, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo (PAKEISTAS. Tarybos 2017-10-25 nutarimu Nr. T-2017-8-2)

Vilniaus universiteto aukščiausio lygmens vadovų tarnybinio atlyginimų, priedų ir vienkartinių išmokų skyrimo laikinosios tvarkos aprašas

 

2016 m. vasario 3 d. Tarybos elektroninis balsavimas:

Tarybos nutarimas Nr. T-2016-2-4 dėl Vilniaus universiteto 2015-2017 metų Strateginio veiklos plano patvirtinimo

Vilniaus universiteto 2015-2017 metų Strateginis veiklos planas

 

2016 m. sausio 27 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2016-2-1 dėl kai kurių Universiteto valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų valdytojo pakeitimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2016-2-2 dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro "Romuva", poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainų

Poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kainos

Tarybos nutarimas Nr. T-2016-2-3 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų tvirtinimo

 

2015 metai

2015 m. gruodžio 16 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-12-1 dėl Filosofijos fakulteto studijų programų pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų apskaičiavimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-12-2 dėl Botanikos sodo teikiamų paslaugų įkainių, lankymo bilietų ir realizacijai skirtų augalų kainų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų kainos

Vilniaus universiteto Botanikos sodo realizacijai skirtų augalų kainos

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-12-3 dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo

Bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

 

2015 m. lapkričio 4 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-11-1 dėl PKMC teikiamų psichologinių paslaugų įkainių pakeitimo

PKMC paslaugų įkainiai

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-11-2 dėl Kultūros centro organizuojamų renginių kainų

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-10-1 dėl Teorinės fizikos ir astronomijos instituto paskaitų planetariume įkainių tvirtinimo

 

2015 m. birželio 25 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-1 dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Statuto 22 str. 2 d. garantija, sąrašo tvirtinimo (PANAIKINTAS 2018-04-25 Tarybos nutarimu Nr. T-2018-6-1)

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-2 dėl ne studijų programos dalyko "Užsienio kalba" kainos

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-3 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų tvirtinimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-4 dėl Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo

Bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-5 dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų kainų tvirtinimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-8-6 dėl pakoreguotos Vilniaus universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo

 

2015 m. gegužės 27 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-7-1 dėl Tarybos darbo reglamento pakeitimų (PAKEISTAS. 2017-12-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2017-12-1)

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-7-2 dėl Vilniaus universiteto aukščiausiojo lygio administracijos darbuotojų darbo užmokesčio (B priedas skelbiamas intranete)

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-7-3 dėl prioritetinių infrastruktūros plėtros projektų 2015-2020 metais

 

2015 m. balandžio 22 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-1 dėl vicerektoriaus skyrimo (PAKEISTAS. 2018-06-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2018-9-2)

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-2 dėl paramos skyrimo Vilniaus M. Daukšos vidurinei mokyklai

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-3 dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro "Romuva", poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainos

Priedas Nr. 1. "Romuvos", poilsio namų bei gamybinių bazių kelialapių kainos

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-4 dėl studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais, kainų, studijų vietų skaičiaus ir stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžio

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-5 dėl vasaros dienos sporto stovyklos vaikams įkainių tvirtinimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-6 dėl Vilniaus universiteto metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (skelbiami intranete)

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-7 dėl doktorantūros studijų kainų tvirtinimo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-6-8 dėl rezidentūros studijų kainų tvirtinimo

 

2015 m. kovo 25 d. Tarybos posėdis:

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-5-1 dėl išrinktojo rektoriaus kadencijos pradžios

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-5-2 dėl Vilniaus universiteto rektoriaus darbo užmokesčio dydžio nustatymo

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-5-3 dėl Vilniaus universiteto prorektorių darbo užmokesčio

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-5-4 dėl metinės Universiteto veiklos ataskaitos tvirtinimo

2014 metų Universiteto veiklos ataskaita

Tarybos nutarimas Nr. T-2015-5-5 dėl Vilniaus universiteto 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

 

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos nutarimas Nr. T-2014-1-1 dėl Tarybos darbo reglamento patvirtinimo

Tarybos darbo reglamentas (PAKEISTAS. 2015-05-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2015-7-1 ir 2017-12-27 Tarybos nutarimu Nr. T-2017-12-1)

2015 m. sausio 14 d. Tarybos nutarimas Nr. T-2015-2-1 dėl Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

2015 m. sausio 14 d. Tarybos nutarimas Nr. T-2015-2-2 dėl atsiskaitomosios sąskaitos įkeitimo

2015 m. vasario 4 d. Tarybos nutarimas Nr. T-2015-3-1 dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir jos įgyvendinimo plano tvirtinimo

A priedas

B priedas

C priedas

D priedas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos