Studijų pakopos

Vilniaus universitete vykdomos laipsnį suteikiančios pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistrantūros) bei trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos. Taip pat galima studijuoti vientisosiose studijose, kurios apima pirmosios ir antrosios pakopos studijas. Be to, vykdomos gretutinių ir jungtinių studijų programos, profesinės studijos bei neformaliosios studijos.

Pirmosios pakopos studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Antrosios pakopos studijos

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

Trečiosios pakopos studijos

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Doktorantūros studijų pradžioje doktorantas kartu su vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje nurodomi visų užduočių atlikimo terminai. Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė nei 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Nuolatinės studijų formos doktorantūros trukmė yra 4 metai. Universitete doktorantūrą studijuoti galima ir ištęstine forma. Apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas daktaro kvalifikacinis laipsnis.

Vientisosios studijos

Vientisosios studijos apima dvi pirmąsias (pirmąją ir antrąją) studijų pakopas. Vientisųjų studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 300 kreditų ir ne didesnė kaip 360 kreditų. Nuolatinės formos studijų trukmė siekia 5–6 metus. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje. Universitete vykdomos Teisės, Medicinos ir Odontologijos vientisosios studijos. Baigusieji medicinos ir odontologijos vientisąsias studijas jas gali tęsti rezidentūroje (norintys dirbti gydytojais privalo baigti šias studijas).

Gretutinės studijos

Gretutinės studijos – tai studijos, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Pagrindinės krypties (šakos) studijomis laikoma studijų programos dalis, kurią sudaro ne mažesnės kaip 165 kreditų apimties pagrindinės studijų krypties dalykai (moduliai) ir ne mažesnės kaip 15 kreditų apimties bendrojo universitetinio lavinimo moduliai, atitinkantys šios studijų krypties kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.

Gretutinės krypties (šakos) studijos yra studijų programos dalis, kurią sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami ne mažesnės kaip 60 kreditų apimties kitos studijų krypties (šakos) dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) gretutiniam kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.

Universitete siūlomas gretutinių studijų programas gali pasirinkti pirmosios pakopos (bakalauro) studentai, priimti į Universitetą nuo 2011 metų.

Jungtinės studijos

Universitete kartu užsienio aukštosiomis mokyklomis vykdomos jungtinių studijų programos. Jungtinės studijos kuriamos siekiant šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumo ir suderinamumo, aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo, studentų mobilumo skatinimo ir studijų kokybės gerinimo. Jungtinių studijų metu dalis studijų vyksta Universitete, kita dalis – užsienio aukštojoje mokykloje. Baigus jungtines studijas, suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, kuris gali būti ir dvigubas, jei jungtinė studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties reikalavimus.

Šiuo metu Vilniaus universitetas kartu su Deusto (Ispanija), Budapešto Corvinus (Vengrija) bei Veronos (Italija) universitetais vykdo Darnių regioninių sveikatos sistemų jungtinę magistrantūros studijų programą.

Mokyklos pedagogikos studijos

Mokyklos pedagogikos studijos yra profesinės studijos. Profesinės studijos skirtos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti. Profesinių studijų (išskyrus rezidentūrą) programų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Baigus šias studijas, suteikiama atitinkama profesinė kvalifikacija bei išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas.

Šiuo metu universitete vykdoma Mokyklos pedagogikos profesinė studijų programa, kurią baigus suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija. Profesinėmis studijomis taip pat laikomos Medicinos ir Odontologijos rezidentūra.

Medicinos ir odontologijos rezidentūra

Medicinos ir odontologijos rezidentūra yra profesinės Medicinos ir Odontologijos krypties studijos, skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti gydytojo profesinę kvalifikaciją. Rezidentūrą sudaro teorinė dalis ir gydytojo rezidento profesinės veiklos praktika. Rezidentūros studijos vyksta pagal rezidentūros studijų programas. Medicinos ir odontologijos rezidentūros studijų forma yra nuolatinė. Baigusieji šias studijas įgyja gydytojo ar odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją. Medicinos ir odontologijos rezidentūros trukmė yra 3–6 metai.

Neformalusis švietimas

Kitos universitete siūlomos studijų galimybės yra skirtos kvalifikacijai tobulinti ir keisti, papildyti jau įgytą išsilavinimą arba kreditams kaupti pagal atskirai pasirenkamus studijų dalykus. Šiuo tikslu vykdomos Neformalusis švietimas – papildomosios studijos bei kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai. Studijų metu sukaupus reikiamą kreditų skaičių, gali būti suteikiamas atitinkamas kvalifikacinis laipsnis.

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku