Praktika užsienyje

 

Vilniaus universiteto studentams praktikų durys yra atviros bet kurioje pasaulio bendrovėje. Praktikos laikotarpiu studentai gali pasirinkti išvykti į kitą šalį ir ten įgyti profesinės patirties.

Tarptautinė praktika – tai suplanuotas studento mokymasis darbo vietoje užsienyje. Tarptautinė praktika studentams padeda geriau pasirengti įsilieti į globalią ir dinamišką darbo aplinką. Ji sudaro galimybes teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje ir įvertinti savo studijų svarbą būsimai karjerai.

Tarptautinę praktiką galima atlikti pasinaudojus viena iš šių programų:

 • „Erasmus+“ programa;
 • „Vulcanus in Japan“ programa;
 • Kitomis galimybėmis.

 

„ERASMUS+“ PROGRAMA

Jeigu nori tobulėti, pasisemti vertingos profesinės patirties užsienio šalies įmonėje ar organizacijoje – dalyvauk Erasmus praktikos programoje. Tau tereikia:

 • Susirasti praktikos užsienyje vietą;
 • Užpildyti paraišką;
 • Pateikti paraišką savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui;
 • Laukti sprendimo dėl praktikos patvirtinimo ir Erasmus mobilumo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti ir pasirašyti praktikos sutartį;
 • Pasisemti neįkainojamos patirties atliekant praktiką užsienyje.

Apie Erasmus praktiką

Erasmus praktika – tai „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinė praktika, kurios metu

 • pritaikysi studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje ir tobulinsi profesinius įgūdžius;
 • atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes;
 • pažinsi kitą kultūrą ir tobulinsi užsienio kalbos gebėjimus;
 • sustiprinsi pasitikėjimą savimi;
 • užmegsi naujų kontaktų.

Svarbu! Erasmus praktika Tavo studijų metu bus užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir gali būti skiriami kreditai).

Kur gali atlikti Erasmus praktiką?

Bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje „Erasmus+“ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • Valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
 • Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
 • LR diplomatinėje atstovybėje;
 • Aukštojo mokslo institucijoje;
 • Mokslinių tyrimų institute / centre;
 • Švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • Ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Kur negali atlikti Erasmus praktikos?

Į kokias šalis galima vykti Erasmus praktikai?

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija.

Jeigu šalies, kurioje norėtumėte atlikti praktiką, nėra šiame sąraše, tai reiškia, kad ji programoje Erasmus+ nedalyvauja, ir praktika joje negali būti finansuojama iš programos lėšų.

Svarbu! Šveicarija nedalyvauja Erasmus+ programoje, tačiau praktika Šveicarijoje gali būti finansuojama iš nacionalinių lėšų.

Taip pat svarbu! Atokių ES šalių regionai ir užjūrio šalys ir teritorijos yra tinkamos dalyvavimui programoje (žr. Programos vadovą, 21 psl.). Tačiau siunčiant studentus į šiuos regionus, jiems negali būti mokama papildoma stipendija (pvz., kelionės išlaidoms), t. y. studentas gauna tik atitinkamo dydžio mėnesinę stipendiją kaip vykdamas į tą šalį, kuriai priklauso atitinkama teritorija. Šių regionų žemėlapis.

Praktikos mobilumo stipendija

Stipendija skiriama kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms.

 

Šalių grupėsErasmus praktikos mobilumo stipendija
I šalių grupė: Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija. 700 EUR
II šalių grupė: Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija. 650 EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija. 500 EUR

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą.Parama skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio;
 • lydinčio asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Daugiau apie papildomos dotacijos sąlygas skaitykite Erasmus+ programos svetainėje.

Kada gali gauti Erasmus praktikos mobilumo stipendiją?

Kai neturi akademinių įsiskolinimų, esi motyvuotas (-a) bakalauro, magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros ar vientisųjų studijų studentas (-ė), praktikai priimančios organizacijos pasiūlyta veikla atitinka Tavo studijų programos keliamus reikalavimus.

Svarbu!Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, patvirtinimą apie stipendijos skyrimą gausi tik po sėkmingo studijų baigimo, tačiau atrankoje šiai praktikai turi dalyvauti paskutiniame studijų semestre (t.y. paraišką turi pateikti atitinkamai iki gruodžio 31 d. arba gegužės 31 d.)

Kada gali atlikti Erasmus praktiką?

Tiek mokslo metų, tiek vasaros metu, jeigu leidžia padalinys (fakultetas / centras / institutas), kuriame studijuoji.

Svarbu!Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, tai padaryti turi per pirmus metus po studijų baigimo: Tavo praktika turi ir prasidėti ir baigtis per pirmuosius 12 mėnesių po studijų sutarties nutraukimo (bet patvirtinta ji turi būti dar iki studijų baigimo!).

Praktikos užsienyje paieškos būdai:

Į ką atkreipti dėmesį renkantis priimančią organizaciją užsienyje?

 • Ar yra galimybė parengti praktikos planą, atitinkantį Tavo studijų programos keliamus reikalavimus?
 • Ar yra galimybė turėti praktikos vadovą, padedantį ne tik parengti praktikos planą, bet ir koordinuoti jo įgyvendinimą priimančioje organizacijoje?
 • Ar pakankamai gerai mokate užsienio kalbą, kuria bendrausi atlikdamas/-a praktikos plane numatytas užduotis?
 • Ar priimanti organizacija padės susirasti gyvenamąjį plotą praktikos laikotarpiui?
 • Ar priimanti organizacija skiria papildomą finansavimą pragyvenimo (gyvenamojo ploto, vietinio transporto ir kt.) išlaidoms kompensuoti?

Ką daryti susiradus praktikos vietą užsienyje?

Capture8

Tau pravers:

 1. Rekomenduojama priimančios organizacijos sutikimo laiško forma.
 2. Studento paraiškos forma.
 3. Erasmus praktikos koordinatoriai.

Kas priima sprendimus dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo?

Fakulteto / instituto / centro vadovo įsakymu sudaryta sprendimų priėmimo komisija, vadovaudamasi Tavo:

 • praktikos užduočių atitikimu studijų programos keliamiems reikalavimams;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • visų semestrų rezultatų vidurkiu;
 • mobilumo istorija (pirmenybė teikiama neatlikusiems praktikos užsienyje).

Dėmesio!Vadovaujantis ES Aukštojo mokslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertų komisijos 2011-01-10 nutarimu Nr. NV-5, atrankos metu prioritetas skiriamas nuolatinių studijų formos studentams.

Gavęs/-usi teigiamą sprendimą dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo, el. paštu būsi informuotas/-a apie pasirengimą išvykti į praktiką.

Svarbu!Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po baigiamojo darbo gynimo / baigiamųjų egzaminų.

Paraiškų teikimo terminai

Capture7

Naudingos nuorodos

Kyla klausimų? Kreipkis!

Vilniaus universiteto

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.

Tel. (8 5) 236 6011

El. paštas:

Fakultetų Erasmus praktikos koordinatoriai

Erasmus praktikos testas

Manai, kad sunku susirasti praktikos vietą?

Praktiką užsienyje sunku suderinti su studijomis Universitete?

Dokumentų tvarkymas užtrunka ilgai ir yra sudėtingas?

Nesi tikras, ar pavyks susikalbėti? Bus sunku pritapti svetimoje šalyje?

Atlik Erasmus praktikos testą ir rask atsakymus į savo klausimus!

VULCANUS IN JAPAN

1997 m. plėtojant glaudesnius Europos ir Japonijos prekybinius ryšius, pradėta įgyvendinti tarptautinės praktikos programa „VULCANUS IN JAPAN“. Programos įgyvendinimą koordinuoja Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras drauge su Europos Komisija ir Japonijos Ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerija.

Programos tikslas

Padėti ES universitetų tiksliųjų mokslų bakalauro ir magistrantūros baigiamųjų kursų studentams:

 • susipažinti su aukštosiomis technologijomis, naudojamomis pažangiausiose japonų kompanijose;
 • išmokti japonų kalbą, pažinti japonų kultūrą;
 • įgyti tarptautinės profesinės patirties Japonijos pramonės įmonėse.

Kas gali dalyvauti?

Bakalauro ir magistrantūros tiksliųjų mokslų studijų programų* baigiamųjų kursų studentai:

 • po universiteto baigimo turintys galimybę išvykti vieneriems metams ir laikinai sustabdyti tolesnes studijas;
 • galintys Japonijoje atliktą vienerių metų stažuotę įskaityti kaip studijų programos dalį.

*informatika, inžinerija, chemija, elektronika, biotechnologijos, fizika, telekomunikacijos, keramika, gamybos sistemos, architektūra.

Kada, kam ir kokius dokumentus pateikti?

Norinčius bei galinčius priimti iššūkį ir tvirtai pasiryžusius metus laiko praleisti „japoniškai“, kviečiame teikti paraiškas!

Paraišką ir jos priedus VU Studentų paslaugų ir karjeros skyriui prašome pateikti iki 2018 m. sausio 10 d. (imtinai) adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.
Daugiau informacijos apie programą bei paraiškos formą rasite čia.

Kyla klausimų? Kreipkis!

Vilniaus universiteto

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.

Tel. (8 5) 236 6011

El. paštas:

 

KITOS GALIMYBĖS

Tarptautinę praktiką galima atlikti ir pagal įvairias vieną ar kelis kartus vykdomas iniciatyvas.

Stažuotės NASA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) 2014 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su NASA, Lietuvos studentams atsivėrė puiki proga vykti į stažuotę ir padirbėti NASA tyrimų centre, naudotis NASA infrastruktūra ir resursais bei įgauti patirties bendradarbiaujant su JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos mokslininkais ir inžinieriais. Atrankos stažuotėms vyksta kasmet. Išsami informacija apie stažuotes NASA – MITA interneto svetainėje.

Praktika NATO padaliniuose

Praktikų programos tikslas – studentams ir absolventams suteikti galimybę atlikti praktiką NATO padaliniuose, mokytis atliekant praktines užduotis, susipažinti su tarptautinės organizacijos veikla, tobulinti karjerai svarbias kompetencijas. Atrankos stažuotėms vyksta kasmet.

 1. Studentų ir absolventų praktikos NATO padaliniuose Briuselyje. Daugiau informacijos – NATO praktikų interneto puslapyje;
 2. Studentų ir absolventų praktikos NATO vadavietėse JAV. Daugiau informacijos – ACT praktikų programos interneto puslapyje.

Baltijos - Amerikos Laisvės fondas

Profesinės stažuotės programa suteiks puikias galimybes atlikti profesinius interesus atitinkančias stažuotes įvairiose JAV įmonėse, kompanijose ar organizacijose. Programos dalyviams suteikiamos iki 30,000 JAV dolerių per metus stipendijos, kurios skirtos padengti apgyvendinimo, maisto, transporto išlaidas stažuotės metu.

Per septynerius Baltijos - Amercikos Laisvės fondo veiklos metus šia unikalia galimybe jau pasinaudojo beveik 90 studentų ir absolventų iš įvairiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Ši programa - tai puiki galimybė įgyti profesinės patirties, išplėsti pažinčių ratą, susipažinti su JAV kultūra ir gyvenimo būdu.

Išsamią informaciją apie Baltijos-Amerikos Laisvės fondo profesinių stažuočių programą galite rasti Fondo puslapyje.

Iniciatyva Patirties partneriai

2013 m. lapkričio pabaigoje Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Klaipėdos universitetas (KU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) susitarė sujungti žinias, patirtį bei lėšas, ir bendrai vystyti iniciatyvą "Patirties partneriai" (angl. Partners 4 Value). Ji skirta paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką. Peržiūrėk "Patirties partnerių" siūlomas praktikos vietas (Pastaba: VU studentai, norintys prisijunti prie portalo, turi naudotis VU prisijungimo duomenimis: prisijungimo vardas – vu, slaptažodis – @Partners4vu865)

Švietimo mainų paramos fondo pagalba

Informacija apie praktikos užsienyje galimybes taip pat skelbiama Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje www.stipendijos.lt

Tarptautinės praktikos lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas paskelbė konkursą, skirtą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2018-2019 m. m.

Daugiau informacijos apie programą bei paraiškos formą rasite čia.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos