VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistema

Studentai, kaip viena didžiausių studijų kokybe suinteresuotų pusių, bendradarbiaudami su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija, gali padėti nustatyti kylančius studijų kokybės užtikrinimo iššūkius ir prisidėti ieškant jų sprendimo.

Vienas iš būdų, sudarantis galimybę visiems studentams tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo procesuose, yra teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas išsakant savo nuomonę Universiteto organizuojamose studentų apklausose.

VU periodiškai du kartus per metus atliekamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Šių vykdomų studentų apklausų duomenys yra naudojami:

  • Dėstytojai naudoja dėstomų dalykui tobulinti;
  • Studijų programos komitetai ir akademinių kamieninių padalinio administracija – studijų programoms tobulinti ir jų kokybei užtikrinti, savianalizei išoriniam studijų programos vertinimui rengti, ketinamoms vykdyti studijų programoms analizuoti;
  • Akademinio kamieninio padalinio ir Universiteto administracija – padalinio ir Universiteto veikloms tobulinti (žr. VU studijų programų reglamentą, Studijų programos komiteto nuostatus);
  • Priėmimo-atestacijos komisija gali atsižvelgti į rezultatus atestuojant dėstytojus (žr. VU Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatai).

 

KAIP IR KADA STUDENTAI GALI IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ?

Studentai savo nuomonę apie studijas gali išsakyti prisijungę prie VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“. Galimybė išsakyti savo nuomonę apie semestre studijuotus dalykus ir semestro studijas studentams sudaroma pasibaigus kiekvieno semestro studijoms. Apie tai studentai informuojami siunčiant jiems laiškus į jų universitetinius el. pašto adresus ir kitomis viešinimo priemonėmis.

KAIP IR KADA DĖSTYTOJAI, STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETŲ NARIAI IR KITI GALI SUSIPAŽINTI SU STUDENTŲ NUOMONE?

Dėstytojai, studijų programos komitetų pirmininkai, padalinio vadovybė susipažinti su studentų atsiliepimais apie konkrečius studijuotus dalykus gali prisijungę prie VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“. Studentų apklausų rezultatai apie semestro studijas pagal atskiras programas skelbiami VU vidinio tinklalapio skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.

Su studentų atsiliepimų apie konkrečius studijuotus dalykus ir semestro studijas rezultatais gali susipažinti pasibaigus studentų apklausų vykdymo laikotarpiui. Apie tai dėstytojai, studijų programos komitetų nariai ir padalinio vadovybė informuojami VU informacinės sistemos, skiltyje „Apklausos“ ir kitais šaltiniais.

DAŽNIAUSI KYLANTYS KLAUSIMAI

Visus atsakymus į studentams ir dėstytojams kylančius klausimus galima rasti prisijungus prie VU informacinės sistemos skiltyje „Apklausos“.

KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMAMS?

Kilus klausimams ar turint pasiūlymų, maloniai prašome kreiptis:

El. p.:

Tel. nr.: (8 5) 268 7196, adresu: Studijų direkcija, Studijų programų kokybės valdymo skyrius, 104 kab. (Universiteto g. 3).

 

Kilus techniniams nesklandumams jungiantis prie VU informacinės sistemos, maloniai prašome kreiptis į VU Informacinių technologijų taikymo centro Naudotojų konsultavimo grupę:

El. p.:

Tel. nr.: (8 5) 236 6200


SVARBU! STUDENTAMS!

Žvilgtelk į šį trumpą filmuką apie apklausas.

Kiekvieno studento dalyvavimas itin svarbus: su studento apgalvotais ir pagrįstais atsakymais susipažįsta dalyką dėstantis dėstytojas, studijų programos pirmininkas ir padalinio vadovybė, apklausų duomenys naudojami dėstomam dalykui ir studijų programai tobulinti, atestuojant dėstytoją.

Dalyvaudamas apklausose išsakyti savo nuomonę taip, kaip norėtų, kad būtų įvertintas Tavo paties (pačios) darbas – pateik apgalvotus ir argumentuotus atsakymus, būk konkretiems ir korektiškas!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos