Grįžtamasis ryšys

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti sistema

Sukurta: 11 gruodžio 2015

Studijuojantieji – viena didžiausių studijų kokybe suinteresuotų pusių universitete. Todėl, bendradarbiaudami su dėstytojais, kamieninių akademinių ir neakademinių padalinių administracija, gali padėti nustatyti kylančius studijų kokybės užtikrinimo iššūkius ir prisidėti ieškant jų sprendimo.

Būdas, sudarantis galimybę visiems studijuojantiesiems tiesiogiai dalyvauti studijų kokybės tobulinimo ir užtikrinimo procesuose, – teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas, išsakant savo nuomonę Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) organizuojamose apklausose: apie studijuotus dalykus (modulius), semestro studijas, atliktą praktiką, dalyvavimą studijų mainų programoje ir kitose.

Grįžtamojo ryšio iš universiteto studentų, rezidentų, doktorantų, absolventų ir kitų socialinių dalininkų rinkimą, analizę, sklaidą ir naudojimą studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo tikslais reglamentuoja Vilniaus universiteto socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti organizavimo tvarkos aprašas.

Grįžtamojo ryšio rinkimas grindžiamas siekiu validžiai, patikimai ir sistemingai rinkti socialinių dalininkų nuomonę apie studijas Universitete, taip įtraukiant juos į studijų kokybės tobulinimo veiklas ir įgalinant grįžtamojo ryšio rezultatais pagrįstų studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo veiklų įgyvendinimą. 

Grįžtamojo ryšio duomenys naudojami studijų kokybės, akademinių ir neakademinių paslaugų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo, personalo valdymo ir skatinimo, strateginio planavimo, rinkodaros ir kitiems tikslams (žr. VU Studijų programų reglamentąStudijų programos komiteto nuostatus, Vilniaus universiteto geriausių dėstytojų rinkimų aprašą, Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai ir kt.).

Detalesnė informacija skelbiama VU intranete Studijų kokybės ir plėtros skyriaus skiltyje.