Gretutinės krypties studijos

Gretutinės krypties studijos

Sukurta: 31 rugpjūčio 2011

Gretutinės krypties (šakos) studijos (gretutinė studijų programa) – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų krypties dalykai (moduliai) ir kuri atitinka minimalius šios studijų krypties reikalavimus.

Kreditai

Greta pagrindinės studijų krypties programos studijuojama kitos studijų krypties gretutinė studijų programa yra 60 kreditų apimties.

Kada galima rinktis?

Pasirinkti vieną iš Universiteto siūlomų gretutinių studijų programų gali studentai, kurių pirmosios pakopos studijų programoje yra numatyta tokia galimybė.

Jeigu studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, studentas gali kreiptis į kamieninį akademinį padalinį, kuriame jis studijuoja, su prašymu sudaryti sąlygas studijuoti gretutinę studijų programą, patvirtinant individualų studijų planą.

Kada vyksta registracija?

Gretutinėms studijoms studentų registracija vykdoma nuo kovo 31 d. iki gegužės 31 d. (studijoms, prasidedančios rudens semestre) ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. (studijoms, prasidedančioms pavasario semestre).

Dėl papildomos informacijos ir registracijos į gretutines studijas reikia kreiptis į kamieninį akademinį padalinį (KAP), kuriame organizuojama konkreti gretutinių studijų programa.

Atskiru Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu būsimieji pedagogai, įstoję į valstybės finansuojamas vietas, nuo studijų pradžios kiekvieną mėnesį turės galimybę gauti tikslinę valstybės stipendiją iki 300,00 EUR. Apie galimą tikslinę valstybės stipendiją įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas būtų informuojami atskirai savo fakultete (padalinyje).  

 

Gretutinių studijų programų sąrašas atnaujinamas, todėl būkite aktyvūs ir domėkitės!

 

* Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t. y. visiems studentams programoje „išlaisvinta“ 60 kreditų arba numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą.