Studijų stabdymas arba nutraukimas

Jei svarstai apie studijų stabdymą ar nutraukimą

Sukurta: 08 gegužės 2020

STUDIJŲ SUSTABDYMAS

Studijų sustabdymas ar akademinės atostogos – tai būdai nenutraukti studijų Universitete, o laikinai jas pristabdyti. Akademinių atostogų ir studijų stabdymo skirtumus gali pamatyti žemiau esančioje schemoje:

Studiju_stabdymo_schema.jpg

Esant akademinėse atostogose ar sustabdžius studijas yra galimybė naudotis VU biblioteka, kompiuteriais ir kitais ištekliais bei infrastruktūra. Jeigu svarstai apie galimybę pasiimti akademines atostogas ar pristabdyti studijas, apie tai pasikalbėkite su akademiniu konsultantu savo padalinyje.

STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMAS

Vilniaus universitete yra daugiau nei 100 bakalauro ir magistrantūros studijų programų. Jeigu jauti, kad studijų programa, kurioje dabar studijuoji yra ne Tau, pasvarstyk apie galimybę pakeisti studijų programą Vilniaus universitete.

  • Jei nori keisti studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje, turi galimybę išlaikyti savo valstybės finansuojamą vietą. Plačiau paskaityk apie studijų programos keitimą bei pasikonsultuok su akademiniu konsultantu apie galimybes savo padalinyje.
  • Jei Tave domina studijų programa kitoje studijų krypčių grupėje pasikonsultuok apie tai su karjeros konsultantu ir to kamieninio akademinio padalinio (fakulteto / centro / instituto / mokyklos / akademijos), kuriame yra norima studijų programa, akademiniu konsultantu.

Jei visgi apsvarstei visas Vilniaus universiteto siūlomas galimybes ir / ar jomis pasinaudojai, studijas nutraukti gali prašymu, kurį reikia pristatyti kamieninio akademinio padalinio (fakulteto / centro / instituto / mokyklos / akademijos) administracijai.

Atmink, jeigu neatvyksti studijuoti, nesilankai paskaitose ar nelaikai egzaminų, sutartis savaime nenutrūksta, tad atsiskaityk su Vilniaus universitetu, kad neliktum skolingas (-a) Universitetui, ir iš Tavęs nebūtų reikalaujama finansinių ir kitokių sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. Daugiau informacijos apie atsiskaitymą su Universitetu, gali rasti Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos apraše

Daugiau informacijos apie akademines atostogas bei studijų stabdymą ar nutraukimą gali rasti skiltyje Studijų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas bei Vilniaus universiteto studijų nuostatuose.

Jei nepasinaudosi viena iš aukščiau paminėtų galimybių ir sustabdysi ar nutrauksi studijas, jas galėsi tęsti ar atnaujinti.

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS

Dažnai noras nutraukti studijas yra susijęs ne tik su studijų procesu, bet ir socialine aplinka, gebėjimu derinti studijas ir asmeninį gyvenimą ar darbą. Vilniaus universitetas suteikia galimybes, kurios gali pagelbėti skirtingose situacijose, tad peržvelk jas visas ir atrask, kas Tau tinka.