Studijų programos keitimas

Vilniaus universitete studentai gali keisti:

  • savo studijų programos studijų formą,
  • tvarkaraštį,
  • vieną studijų programą į kitą,
  • išklausyti atskirus studijų programos dalykus (modulius) kitose aukštosiose mokyklose.