Studijų krepšelio lėšų grąžinimas

Studijų krepšelio lėšų grąžinimas

Sukurta: 20 lapkričio 2017

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą: 

 • jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą),
 • kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

 

Asmuo atleidžiamas nuo studijų krepšelio lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą šiais atvejais:

 • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau, kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą, arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažintas neįgaliu ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą;
 • rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • sesija buvo pratęsta ir studijų semestras buvo baigtas aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturint akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • mirties atveju.

 

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių – tai galioja asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
 • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių – tai galioja asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
 • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių – tai galioja asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.