Studijų kalendorius

Studijų kalendorius

Sukurta: 25 sausio 2011
2021–2022 STUDIJŲ METŲ RUDENS SEMESTRAS
2021 m. rugsėjo 1 d. Renovatio Studiorum. Vilniaus universiteto 2021–2022 studijų metų pradžia
2021 m. rugpjūčio 31 d. – 2021 m. rugsėjo 3 d. Bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo kursų studentų integracijos savaitė
2021 m. rugsėjo 2 d. – 2022 m. sausio 26 d.

2021–2022 studijų metų rudens semestro užsiėmimai ir veiklos bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių pedagogikos studijų studentams bei klausytojams

2021 m. rugsėjo 2–16 d. Dalykų (modulių) už 2020–2021 studijų metų pavasario semestrą perlaikymas

2021 m. rugsėjo 2 d., 19.00 val. –
2021 m. rugsėjo 10 d., 23.59 val.

Registracija į ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus 2021–2022 studijų metų rudens (einamajam) semestrui
2021 m. rugsėjo 2 d., 19.00 val. –
2021 m. rugsėjo 16 d., 23.59 val.
Papildoma registracija į bendrųjų universitetinių studijų (BUS), pasirenkamuosius (PD), laisvuosius (LD) dalykus 2021–2022 studijų metų rudens (einamajam) semestrui
2021 m. rugsėjo 2 d., 9.00 val. –
2021 m. rugsėjo 16 d., 23.59 val.
Registracija į Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pasirenkamuosius studijų dalykus*
2021 m. rugsėjo 28 d., 10.00 val. Studentų pasiekimų reitingavimas ir rotacija už 2020–2021 studijų metus
2021 m. gruodžio 1 d., 19.00 val. –
2021 m. gruodžio 15 d., 23.59 val.
Registracija į pasirenkamuosius bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus 2021–2022 studijų metų pavasario (būsimam) semestrui
2021 m. gruodžio 8 d., 19.00 val. –
2021 m. gruodžio 15 d., 23.59 val.
Registracija į pasirenkamuosius (PD) ir laisvuosius (LD) dalykus 2021–2022 studijų metų pavasario (būsimam) semestrui
2021 m. gruodžio 24 d. – 2022 m. sausio 1 d. Kalėdų (žiemos) atostogos
2022 m. sausio 27 d. – 2022 m. vasario 3 d. Žiemos atostogos

 

2021–2022 STUDIJŲ METŲ PAVASARIO SEMESTRAS
2022 m. vasario 4 d. – 2022 m. birželio 30 d. 2021–2022 studijų metų pavasario semestro užsiėmimai ir veiklos bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių pedagogikos studijų studentams bei klausytojams
2022 m. vasario 4–18 d. Dalykų (modulių) už 2020–2021 studijų metų rudens semestrą perlaikymas
2022 m. vasario 4 d., 19.00 val. –
2022 m. vasario 18 d., 23.59 val.

Papildoma registracija į pasirenkamuosius (BUS, PD, LD) ir ne studijų programos dalykus 2021–2022 studijų metų pavasario semestrui

2022 m. vasario 4 d., 19.00 val. –
2022 m. vasario 11 d., 23.59 val.
Registracija į ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus 2021–2022 studijų metų pavasario (einamajam) semestrui
2022 m. vasario 1 d., 9.00 val. –
2022 m. vasario 7 d., 23.59 val.

Registracija į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pasirenkamuosius studijų dalykus*

2022 m. vasario 1 d., 9.00 val. –
2022 m. vasario 11 d., 23.59 val.

Registracija į Vilniaus dailės akademijos (VDA) pasirenkamuosius dalykus*
2022 m. kovo 31 d., 19.00 val. –
2022 m. gegužės 31 d., 23.59 val.
Registracija į gretutines studijas, prasidedančias nuo 2022–2023 studijų metų rudens semestro
2022 m. balandžio 11–18 d. Velykų (pavasario) atostogos

2022 m. gegužės 2 d., 9.00 val. –
2022 m. gegužės 16 d., 23.55 val.

Registracija į Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pasirenkamuosius studijų dalykus 2022–2023 studijų metų rudens semestrui*
2022 m. gegužės 2 d., 19.00 val. –
2022 m. gegužės 16 d., 23.59 val.
Registracija į pasirenkamuosius bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus 2022–2023 studijų metų rudens semestrui
2022 m. gegužės 9 d., 19.00 val. –
2022 m. gegužės 16 d., 23.59 val.
Registracija į pasirenkamuosius (PD, LD) 2022–2023 studijų metų rudens semestrui
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.** Vasaros atostogos

 

* Studentai, norėdami užsiregistruoti į VDA ar LMTA siūlomus pasirenkamuosius dalykus, savo pasirinkimą prieš registraciją turėtų suderinti su savo studijų programos komiteto vadovu.

** Vasaros metu studentams suteikiamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais padalinio nustatyta tvarka studentams praktika gali būti organizuojama ir ne semestro metu.

 

Studijų tvarkaraščiai

Rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai skelbiami iki gegužės 1 d., pavasario semestro – iki gruodžio 1 d. Tvarkaraščių patikslinimai ir (ar) pakeitimai viešinami padalinio interneto svetainėje ir (ar) Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje.

Galutinių studijų pasiekimų vertinimų (egzaminų) tvarkaraščiai sudaromi dėstytojo ir studentų susitarimu bei tvirtinami padalinyje. Patvirtinti tvarkaraščiai skelbiami Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje.

 

2021–2022 studijų metų studijų savaitės

Pirmoji savaitėAntroji savaitė
RUDENS SEMESTRAS
2021 m. rugsėjo 1–5 d. 2021 m. rugsėjo 6–12 d.
2021 m. rugsėjo 13–19 d. 2021 m. rugsėjo 20–26 d.
2021 m. rugsėjo 27 – spalio 3 d. 2021 m. spalio 4–10 d.
2021 m. spalio 11–17 d. 2021 m. spalio 18–24 d.
2021 m. spalio 25–31 d. 2021 m. lapkričio 1–7 d.*
2021 m. lapkričio 8–14 d. 2021 m. lapkričio 15–21 d.
2021 m. lapkričio 22–28 d. 2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 5 d.
2021 m. gruodžio 6–12 d. 2021 m. gruodžio 13–19 d.
2021 m. gruodžio 20–23 d.  
2021 m. gruodžio 24 – 2022 m. sausio 1 d. – Kalėdų (žiemos) atostogos
2022 m. sausio 27 – vasario 3 d. – Žiemos atostogos

PAVASARIO SEMESTRAS

2022 m. vasario 4–6 d. 2022 m. vasario 7–13 d.*
2022 m. vasario 14–20 d.* 2022 m. vasario 21–27 d.
2022 m. vasario 28 – kovo 6 d. 2022 m. kovo 7–13 d.*
2022 m. kovo 14–20 d. 2022 m. kovo 21–27 d.
2022 m. kovo 28 – balandžio 3 d. 2022 m. balandžio 4–10 d.
2022 m. balandžio 11–18 d. – Velykų (pavasario) atostogos
2022 m. balandžio 19–24 d. 2022 m. balandžio 25 – gegužės 1 d.*
2022 m. gegužės 2–8 d. 2022 m. gegužės 9–15 d.
2022 m. gegužės 16–22 d. 2022 m. gegužės 23–29 d.
2022 m. gegužės 30–31 d. – 
2022 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d. – Vasaros atostogos

 

Šventinės (nedarbo) dienos:

2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienis) Visų šventųjų diena
2021 m. lapkričio 2 d. (antradienis) Vėlinės
2022 m. vasario 16 d. (trečiadienis) Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
2022 m. kovo 11 d. (penktadienis) Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
2022 m. balandžio 17–18 d. (sekmadienis-pirmadienis) Velykos
2022 m. gegužės 1 d. (sekmadienis) Tarptautinė darbo diena
2022 m. birželio 24 d. (penktadienis) Joninės