Studijų kainos kompensavimas

Studijų kainos kompensavimas

Sukurta: 03 gegužės 2012

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentams ar antrosios pakopos studentams į aukštąsias mokyklas įstojusiems nuo 2017 m. sausio 1 d., jeigu jie visus studijų metus ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekė geriausių studijų rezultatų. Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina už vienerius studijų metus gali būti kompensuojama asmeniui kasmet.

Studijų kainos kompensavimą iš valstybės biudžeto, tarpininkaujant universitetui, organizuoja Valstybinis studijų fondas, kompensavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas.

Fondas, atsižvelgdamas į kiekvienos studijų krypties studentų skaičius, kiekvienoje studijų kryptyje nustato didžiausią asmenų, kuriems gali būti kompensuota sumokėta studijų kaina skaičių. Kiekvienos studijų krypties studentai yra statomi į konkursinę eilę pagal kompensuojamojo laikotarpio svertinį vidurkį ir sumokėta kaina kompensuojama fondo nustatytam skaičiui geriausiai besimokančių studentų toje kryptyje. Konkursinė eilė sudaroma Vilniaus universiteto laikinajame studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Asmenims, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, lapkričio mėnesį išsiunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu ir SMS žinute, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla. Todėl svarbu, kad VU „eStudentas“ aplinkoje nurodytas studentų el. pašto adresas ir kontaktinis telefono numeris būtų tikslūs ir reguliariai atnaujinami. Gavę pranešimą studentai per nurodytą terminą turi fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.