Mokslas

Mokslas

Sukurta: 11 balandžio 2011

Vilniaus universitete vykdomi visų mokslo sričių fundamentiniai ir taikomieji tyrimai. Daugiausiai dėmesio skiriama tokioms prioritetinėms veiklos kryptims kaip lituanistika; Lietuvos visuomenė globalizacijos sąlygomis ir ūkiniai bei sociokultūriniai procesai mažose šalyse; matematiniai metodai ir modeliai, informacinių technologijų plėtotė; naujos funkcinės medžiagos, dariniai ir technologijos;  žmogaus biomedicininis ir psichologinis pažinimas bei gydymo metodų plėtra; biomolekulių ir ląstelių tyrimai medicinai ir biotechnologijai; gamtinės aplinkos dinamika, apsauga ir panaudojimas.

Šiuos tyrimus Universitete vykdo apie 1850 pedagogų ir mokslo darbuotojų, iš kurių beveik 75 proc. turi mokslo laipsnį ir/ar pedagoginį mokslo vardą.

Universiteto mokslininkai yra  pelnę nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą. Tai liudija narystė Lietuvos mokslų akademijoje bei kitose tarptautinėse akademijose, suteikti užsienio universitetų garbės vardai, dalyvavimas tarptautinių kongresų ir programų komitetuose, nacionalinės ir tarptautinės mokslo premijos.