2017

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

Sukurta: 18 gruodžio 2012
ES 200x92Mokslininkų inicijuoti projektai
 
Programa / projektas
Projekto pavadinimas
Trukmė
Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas
(09.3.3-LMT-K-712-02 )
 
2017-2019
Vladimir Panov (FilF)
Axel Holvoet (FilF)
2017-2019
E. Žilinskaitė-Šinkūnienė (FilF)
Jurģis Šķilters 
 
2017-2019
Laura Vilkaitė (FilF)
Jurgis Pakerys (FilF)
Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos
09.3.3-LMT-K-712-02-0123
2017-2019
Tomas Nemunas
Mickevičius (RSTC)
Tomas Sodeika (RSTC)
2017-2019
Gražina Sviderskytė (IF)
Alfredas Bumblauskas (IF)
2017-2019
Marius Ėmužis (IF)
Arūnas Streikus (IF)
Suinteresuotųjų šalių prioritetų analizė, vertinant miesto ekosistemų paslaugų poreikį (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
9.3.3-LMT-K-712-02-0108
2017-2019
Ieva Misiūnė (CHGH)
Darijus Veteikis (CHGH)
Vaikystės traumos padariniai: stresas ir atsparumas (STAR-A)
09.3.3-LMT-K-712-02-0096
2017-2019
Paulina Želvienė (FsF)
Evaldas Kazlauskas (FsF)
Šiuolaikiniai įrenginiai algoritminio mąstymo ugdymui pagrindinėje mokykloje
09.3.3-LMT-K-712-02-0066
2017-2019
Anita Juškevičienė (MIF)
Valentina Dagienė (MIF)
 
Nematoma krizė: afektyviniai reprezentacijos režimai Rytų Ukrainos konflikte
09.3.3-LMT-K-712-02-0160
2017-2019
Mantas Kvedaravičius (KF)
Andrius Vaišnys (KF)
Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse09.3.3-LMT-K-712-02-0165
2017-2019
Liutauras Gudžinskas (FsF) Zenonas Norkus (FsF) 
Periodiškai žadinamų sistemų topologinės savybės
09.3.3-LMT-K-712-02-0065
2017-2019
Viktor Novičenko (FF TFAI)
Gediminas Juzeliūnas (FF TFAI)
Aukštųjų energijų spinduliuotėmis apšvitintų AlGaN-GaN darinių elektrinių ir scintiliacinių charakteristikų  tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0012
2017-2019
Jevgenij Pavlov (FF)
Gintautas Tamulaitis (FF)
Optimalios nelygybės koncentracijos funkcijai, entropijai ir atsitiktinių polinomų šaknų skaičiui09.3.3-LMT-K-712-02-0151
2017-2019
Tomas Juškevičius (MIF)
Kęstutis Kubilius (MIF)
Dzeta funkcijų savybių studija09.3.3-LMT-K-712-02-0088
2017-2019
Raivydas Šimėnas (MIF)
Antanas Laurinčikas (MIF)
Koncentracijos nelygybių tyrimas ir jų taikymai algoritmų teorijoje09.3.3-LMT-K-712-02-0167
2017-2019
Dainius Dzindzalieta (MIF)
Artūras Dubickas (MIF)
Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos modeliavimas fizikos metodais 
09.3.3-LMT-K-712-02-0026
2017-2019
Aleksejus Kononovičius (FF TFAI)
Julius Ruseckas (FF TFAI)
Stipriai susietų sistemų algebrinė analizė
09.3.3-LMT-K-712-02-0017
2017-2019
Vidas Regelskis (FF TFAI)
Artūras Acus (FF TFAI)
Atominių parametrų teorinis tyrimas ir jų taikymas astrofizikoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0072
2017-2019
Pavel Rynkun (FF TFAI)
Gediminas Gaigalas (FF TFAI)
 
Skaidulinių scintiliatorių, skirtų aukštųjų energijų fizikos eksperimentams, optinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0018
 2017-2019
Darius Dobrovolskas (FF)
Eugenijus Gaubas (FF)
Rangavimu grįstų optimizavimo algoritmų vystymas ir lygiagretinimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0087
2017-2019 
Algirdas Lančinskas (MIF)
Julius Žilinskas (MIF)
 
Funkcionalizuotų nanodeimantų magnetinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0077
2017-2019
Šarūnas Masys (FF TFAI)
Jelena Tamulienė (FF TFAI)
Perovskitinis baltos šviesos šviestukas (PWLED)
09.3.3-LMT-K-712-02-0009
2017-2019
Patrik Ščajev (FF)
Roland Tomašiūnas (FF)
Stratosferos termodinaminių procesų įtaka priežeminių orų anomalijų formavimuisi Šiaurės Europoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0141
2017-2019
Indrė Gečaitė (CHGF)
Egidijus Rimkus  (CHGF)
Naujų medžiagų, pasižyminčių išliekančiąja liuminescencija, sintezė, optinių savybių ir struktūros apibūdinimas spektroskopiniais metodais09.3.3-LMT-K-712-02-0114
2017-2019
Martynas Misevičius (FF CHFI)Vytautas Balevičius (FF)
Sidabro ir vario kietųjų elektrolitų elektrinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0070
2017-2019
Vilma Kavaliukė (FF)
Tomas Šalkus (FF)
Imuninio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant kryptingą antikūnų imobilizaciją bei skenuojantį elektrocheminį mikroskopą
09.3.3-LMT-K-712-02-0137
2017-2019
I.Morkvėnaitė-Vilkončienė (CFGH)
Almira Ramanavičienė (CFGH)
Inovatyvios biotechnologinės ir antibakterinės šviesos technologijos javų grūdų mikrobiologinei saugai ir kokybei
09.3.3-LMT-K-712-02-0138
2017-2019
Darius Černauskas (FF)
Živilė Lukšienė (FF FNI)
 
Juostinis netiesinų elektromechaninų sluoksnių tepimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0081
2017-2019
Maksim Ivanov (FF)
Robertas Grigalaitis (FF)
Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą
09.3.3-LMT-K-712-02-0093
2017-2019
Gražina Korvel (MIF)
Olga Kurasova (MIF)
2017-2019
Lina Baranauskienė (GMC)
Daumantas Matulis (GMC)
2017-2019
Indrė Kučinskaitė- Kodzė (GMC)
Aurelija Žvirblienė (GMC)
2017-2019
Karolis Leonavičius (GMC)
Linas Mažutis (GMC)
2017-2019
Rūta Kananavičiūtė (GMC)
Nomeda Kuisienė (GMC)
2017-2019
Saulius Tumėnas (GMC)
Gintaras Valinčius (GMC)
2017-2019
Eglė Jakubauskienė (GMC)
Arvydas Kanopka (GMC)
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
2018-2021
Svatopluk Kapounek (EF)
2018-2021
Tadas Malinauskas (FF)
2018-2021
Karolis Kazlauskas (FF)
2018-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
2018-2021
Audrius Beinorius (FsF)
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
2018-2021
Narimantas Čėnas (GMC)
2018-2021
Edita Kriukienė (GMC)
2018-2021
Česlovas Venclovas (GMC)
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
2018-2021
Virgis Šikšnys (GMC)
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2018-2021 
Joseph Alpert (MF)
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
2018-2021
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
2018-2021 
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART)
(01.2.2-LMT-K-718)
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
2017-2021 Roland Tomašiūnas (FF)
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2022
Albinas Kuncevičius (KF)
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje 
(01.2.2-LMT-K-718)
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)
 
 
2018-2021
Virgilijus Barzda (FF)
2019-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
2018-2022
Vytautas Jukna (FF)
Individualūs MTEP (H2020) projektai 
09.3.3-LMT-K-712
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
  
2018-2021
Mindaugas Juozapaitis (GMC)
2018-2020
Triin Jerlei (KnF)
2018-2020
Natalia Tintaru (CHGF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
01.2.2-CPVA-K-703
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
2018-2021 Eugenijus Gaubas (FF)
2018-2020
Mindaugas Zaremba (GMC)