2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

ES 200x92Mokslininkų inicijuoti projektai
 
Programa / projektas
Projekto pavadinimas
Trukmė
Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas
(09.3.3-LMT-K-712-02 )
 
2017-2019
Vladimir Panov (FilF)
Axel Holvoet (FilF)
2017-2019
E. Žilinskaitė-Šinkūnienė (FilF)
Jurģis Šķilters 
 
2017-2019
Laura Vilkaitė (FilF)
Jurgis Pakerys (FilF)
Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos
09.3.3-LMT-K-712-02-0123
2017-2019
Tomas Nemunas
Mickevičius (RSTC)
Tomas Sodeika (RSTC)
2017-2019
Gražina Sviderskytė (IF)
Alfredas Bumblauskas (IF)
2017-2019
Marius Ėmužis (IF)
Arūnas Streikus (IF)
Suinteresuotųjų šalių prioritetų analizė, vertinant miesto ekosistemų paslaugų poreikį (Vilniaus miesto pavyzdžiu)
9.3.3-LMT-K-712-02-0108
2017-2019
Ieva Misiūnė (CHGH)
Darijus Veteikis (CHGH)
Vaikystės traumos padariniai: stresas ir atsparumas (STAR-A)
09.3.3-LMT-K-712-02-0096
2017-2019
Paulina Želvienė (FsF)
Evaldas Kazlauskas (FsF)
Šiuolaikiniai įrenginiai algoritminio mąstymo ugdymui pagrindinėje mokykloje
09.3.3-LMT-K-712-02-0066
2017-2019
Anita Juškevičienė (MIF)
Valentina Dagienė (MIF)
 
Nematoma krizė: afektyviniai reprezentacijos režimai Rytų Ukrainos konflikte
09.3.3-LMT-K-712-02-0160
2017-2019
Mantas Kvedaravičius (KF)
Andrius Vaišnys (KF)
Demokratinės kairės trajektorijos pokomunistinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse09.3.3-LMT-K-712-02-0165
2017-2019
Liutauras Gudžinskas (FsF) Zenonas Norkus (FsF) 
Periodiškai žadinamų sistemų topologinės savybės
09.3.3-LMT-K-712-02-0065
2017-2019
Viktor Novičenko (FF TFAI)
Gediminas Juzeliūnas (FF TFAI)
Aukštųjų energijų spinduliuotėmis apšvitintų AlGaN-GaN darinių elektrinių ir scintiliacinių charakteristikų  tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0012
2017-2019
Jevgenij Pavlov (FF)
Gintautas Tamulaitis (FF)
Optimalios nelygybės koncentracijos funkcijai, entropijai ir atsitiktinių polinomų šaknų skaičiui09.3.3-LMT-K-712-02-0151
2017-2019
Tomas Juškevičius (MIF)
Kęstutis Kubilius (MIF)
Dzeta funkcijų savybių studija09.3.3-LMT-K-712-02-0088
2017-2019
Raivydas Šimėnas (MIF)
Antanas Laurinčikas (MIF)
Koncentracijos nelygybių tyrimas ir jų taikymai algoritmų teorijoje09.3.3-LMT-K-712-02-0167
2017-2019
Dainius Dzindzalieta (MIF)
Artūras Dubickas (MIF)
Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos modeliavimas fizikos metodais 
09.3.3-LMT-K-712-02-0026
2017-2019
Aleksejus Kononovičius (FF TFAI)
Julius Ruseckas (FF TFAI)
Stipriai susietų sistemų algebrinė analizė
09.3.3-LMT-K-712-02-0017
2017-2019
Vidas Regelskis (FF TFAI)
Artūras Acus (FF TFAI)
Atominių parametrų teorinis tyrimas ir jų taikymas astrofizikoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0072
2017-2019
Pavel Rynkun (FF TFAI)
Gediminas Gaigalas (FF TFAI)
 
Skaidulinių scintiliatorių, skirtų aukštųjų energijų fizikos eksperimentams, optinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0018
 2017-2019
Darius Dobrovolskas (FF)
Eugenijus Gaubas (FF)
Rangavimu grįstų optimizavimo algoritmų vystymas ir lygiagretinimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0087
2017-2019 
Algirdas Lančinskas (MIF)
Julius Žilinskas (MIF)
 
Funkcionalizuotų nanodeimantų magnetinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0077
2017-2019
Šarūnas Masys (FF TFAI)
Jelena Tamulienė (FF TFAI)
Perovskitinis baltos šviesos šviestukas (PWLED)
09.3.3-LMT-K-712-02-0009
2017-2019
Patrik Ščajev (FF)
Roland Tomašiūnas (FF)
Stratosferos termodinaminių procesų įtaka priežeminių orų anomalijų formavimuisi Šiaurės Europoje
09.3.3-LMT-K-712-02-0141
2017-2019
Indrė Gečaitė (CHGF)
Egidijus Rimkus  (CHGF)
Naujų medžiagų, pasižyminčių išliekančiąja liuminescencija, sintezė, optinių savybių ir struktūros apibūdinimas spektroskopiniais metodais09.3.3-LMT-K-712-02-0114
2017-2019
Martynas Misevičius (FF CHFI)Vytautas Balevičius (FF)
Sidabro ir vario kietųjų elektrolitų elektrinių savybių tyrimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0070
2017-2019
Vilma Kavaliukė (FF)
Tomas Šalkus (FF)
Imuninio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant kryptingą antikūnų imobilizaciją bei skenuojantį elektrocheminį mikroskopą
09.3.3-LMT-K-712-02-0137
2017-2019
I.Morkvėnaitė-Vilkončienė (CFGH)
Almira Ramanavičienė (CFGH)
Inovatyvios biotechnologinės ir antibakterinės šviesos technologijos javų grūdų mikrobiologinei saugai ir kokybei
09.3.3-LMT-K-712-02-0138
2017-2019
Darius Černauskas (FF)
Živilė Lukšienė (FF FNI)
 
Juostinis netiesinų elektromechaninų sluoksnių tepimas
09.3.3-LMT-K-712-02-0081
2017-2019
Maksim Ivanov (FF)
Robertas Grigalaitis (FF)
Priebalsių analizė ir modeliavimas naudojant jungtinį adityvinės sintezės ir šaltinio-filtro modelio metodą
09.3.3-LMT-K-712-02-0093
2017-2019
Gražina Korvel (MIF)
Olga Kurasova (MIF)
2017-2019
Lina Baranauskienė (GMC)
Daumantas Matulis (GMC)
2017-2019
Indrė Kučinskaitė- Kodzė (GMC)
Aurelija Žvirblienė (GMC)
2017-2019
Karolis Leonavičius (GMC)
Linas Mažutis (GMC)
2017-2019
Rūta Kananavičiūtė (GMC)
Nomeda Kuisienė (GMC)
2017-2019
Saulius Tumėnas (GMC)
Gintaras Valinčius (GMC)
2017-2019
Eglė Jakubauskienė (GMC)
Arvydas Kanopka (GMC)
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
2018-2021
Svatopluk Kapounek (EF)
2018-2021
Tadas Malinauskas (FF)
2018-2021
Karolis Kazlauskas (FF)
2018-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
2018-2021
Audrius Beinorius (FsF)
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
2018-2021
Narimantas Čėnas (GMC)
2018-2021
Edita Kriukienė (GMC)
2018-2021
Česlovas Venclovas (GMC)
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
2018-2021
Virgis Šikšnys (GMC)
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2018-2021 
Joseph Alpert (MF)
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
2018-2021
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
2018-2021 
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART)
(01.2.2-LMT-K-718)
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
2017-2021 Roland Tomašiūnas (FF)
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2022
Albinas Kuncevičius (KF)
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje 
(01.2.2-LMT-K-718)
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)
 
 
2018-2021
Virgilijus Barzda (FF)
2019-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
2018-2022
Vytautas Jukna (FF)
Individualūs MTEP (H2020) projektai 
09.3.3-LMT-K-712
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
  
2018-2021
Mindaugas Juozapaitis (GMC)
2018-2020
Triin Jerlei (KnF)
2018-2020
Natalia Tintaru (CHGF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
01.2.2-CPVA-K-703
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
2018-2021 Eugenijus Gaubas (FF)
2018-2020
Mindaugas Zaremba (GMC) 

 

 

 

 

 

                  

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku