Mokslo rezultatų pritaikomumas ir komercinimas

Sukurta: 25 kovo 2013

Moksliniais tyrimais grįstų rezultatų pritaikomumo ir komercinimo sėkmė priklauso ne tik nuo pačios idėjos naujumo, originalumo ar sukurto MTEP sprendimo brandos, bet ir nuo sukauptų žinių apie idėjos/produkto/technologijos vartotoją ar klientą, esamos konkurencinės aplinkos, rinkos tendencijų, galimų verslo partnerių veiklos perspektyvų ir pan. Tačiau galimybė pritaikyti išvystytą idėją galutiniam vartotojui ar komercinti moksliniais tyrimais grįstą sprendimą nereikalauja būtent Jūsų verslumo įgūdžių ar Jūsų sukauptos verslo įmonės valdymo patirties. Inovacijų skyriaus komanda pasiūlys būdus, kaip būtų galima komercinti Jūsų idėją ar sukurtą sprendimą pritaikyti rinkos, visuomenės poreikiams, taip patobulinant ar pasiūlant naujas paslaugas, produktus, technologijas ir pan.

Universiteto mokslininkai ir studentai, ketinantys komercinti universitete sukurtus sprendimus, technologijas ar išradimus, turi galimybę sužinoti sprendimo ar technologijos patentinę situaciją ar gauti rinkos, kurioje ketintų komercinti sukurtus sprendimus, apžvalgą. Tokia informacija yra vertinga tuo, kad sudaro galimybes MTEP sprendimo autoriui/iams įsivertinti galimą sprendimo ar technologijos paklausą rinkoje ar vystomo sprendimo pritaikomumo poreikį visuomeniniame gyvenime. Viena vertus, tai leidžia identifikuoti technologijos brandos lygį, sumodeliuoti sprendimo pritaikymo vystymo kryptis, galbūt net rasti netikėtą nišą rinkoje, tačiau kita vertus, informacija apie esamus ir galimus konkurentus, sukurto sprendimo naujumo prognozė patentavimo kontekste taupo autorių laiką ir finansinius resursus.

Vilniaus universitetas yra įsigijęs prieigą prie specializuotų duomenų bazių*, kurių pagalba pagal Jūsų suteiktą informaciją apie vystomą sprendimą, technologiją ar išradimą Inovacijų skyriaus kolegos universiteto tyrėjams ir studentams parengs:

  • patentinę analizę;
  • rinkos apžvalgą.

Norėdami užsakyti patentinės analizės ataskaitą ir/ar rinkos apžvalgą, susisiekite su Inovacijų skyriaus kolegomis .

 

 

Veiklos vykdomos pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Antrepreneriško požiūrio ir verslumo kultūros skatinimas Vilniaus universitete“ (01.2.2-CPVA-K-703-04-0006)