2021

2021 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

Sukurta: 18 gruodžio 2012
ES 200x92
 

Programa / projektas

Projekto pavadinimas

Trukmė

 Vadovas/ stažuotojas 

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (09.3.3-LMT-K-712)

Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis, 09.3.3-LMTK-712-19- 0008
2020-2022
Egidijus Kūris, Dovilė Pūraitė Andrikienė (TF)
Optiškai aktyvių nanodalelių paviršiaus modifikavimas ir jų vandeninių koloidų stabilizacija biomedicininiam pritaikymui, 09.3.3-LMTK-712-19- 0012
2020-2022
Artūras Katelnikovas,Vaidas Klimkevičius (CHGF)
Grimus-Neufeld modelio tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0013
2020-2022
Thomas Gajdosik, Vytautas Dūdėnas (FF)
Ilgos atminties tyrimas sudėtingose kelių būsenų stochastinėse agentų sistemose, 09.3.3-LMTK-712-19- 0017
2020-2022
Vygintas Gontis, Rytis Kazakevičius (FF)
Naujų supramolekulinių agregatų sintezė ir charakterizavimas BMR kristalografijos metodais, 09.3.3-LMTK-712-19- 0022
2020-2022
Edvinas Orentas, Vytautas Klimavičius (FF)
Selbergo dzeta funkcijos tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0030
2020-2022
Artūras Dubickas, Raivydas Šimėnas (MIF)
Erdvėje nevienalytės atomų sąveikos su šviesa reiškiniai,09.3.3-LMTK-712-19- 0031
2020-2022
Gediminas Juzeliūnas, Hamid Reza Hamedi (FF)
Šiuolaikinė moterų analoginė fotografija feministinių vizualumo studijų perspektyvoje: tekstai, praktikos ir savivoka, 09.3.3-LMTK-712-19- 0041
2020-2022
Natalija Arlauskaitė, Jelena Šalaj (TSPMI)
Naujų kvazidvimačių feroelektrinių medžiagų tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0046 
2020-2022
Jūras Banys, Ilona Zamaraitė (FF)
Psichotraumatologinio įvertinimo inovacijos: kompleksines traumas išgyvenusiųjų tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0048
2020-2022
Evaldas Kazlauskas, Odeta Geležėlytė (FsF)
Kompozicinė netvarka bario titanate: gardelės dinamikos ir branduolių magnetinio rezonanso tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0052
2020-2022
Vytautas Balevičius, Šarūnas Svirskas (FF)
Heterologinės genų raiškos sistemos kūrimas termofilinėms bakterijoms, 09.3.3-LMTK-712-19- 0054
2020-2022
Inga Matijošytė, Arnoldas Kaunietis (GMC)
Kompleksinė pirazinų ir jų darinių sintezė biokataliziniais metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0055
2020-2022
Rolandas Meškys, Vytautas Petkevičius (GMC)
Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0059
2020-2022
Donatas Brandišauskas, Kristina Jonutytė (FsF)
Tautų Sąjungos aplinka 1927–1939 m.: Juozo Gabrio ir jo bendražygių veikla bei kolektyvinis portretas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0063
2020-2022
Zenonas Butkus, Monika Šipelytė (IF)
Perspektyvos problema fenomenologijoje ir amerindiniame perspektyvizme, 09.3.3-LMT-K-712-19-0065
2020-2022
Kristupas Sabolius, Ignas Šatkauskas (FsF)
Muzika viešųjų ryšių ir kultūros diplomatijos tarnyboje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo ir didikų dvaruose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0066
2020-2022 
Liudas Jovaiša, Aleksandra Pister-Gainienė (IF)
Kitais jonais pakeistų kalcio fosfatų sintezė per fazių, 09.3.3-LMT-K-712-19-0069
2020-2022
Aivaras Kareiva, Aleksej Žarkov (CHGF)
Visuomeninių rinkimų komitetų Lietuvoje studija: tarp lokalizuotos demokratijos ir partikuliaristinių interesų atstovavimo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0076
2020-2022
Inga Vinogradnaitė, Jogilė Ulinskaitė (TSPMI)
Teorinis multipolių interferencijos tyrimas skirtas gravitacinių bangų šaltiniams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0080
2020-2022
Gediminas Gaigalas, Laima Radžiūtė (FF)
Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio vystymas Europos Sąjungoje: integruotas vertinimas ir konvergencijos analizė, 09.3.3-LMT-K-712-19-0086
2020-2022
Tomas Baležentis, Mangirdas Morkūnas (EVAF)
Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva, 09.3.3-LMT-K-712-19-0087
2020-2022
Andrius Bielskis, Egidijus Mardosas (FsF)
Vizualūs edukacijos konceptai: nuo šv. Onos iki P. Rimšos "Vargo mokyklos", 09.3.3-LMT-K-712-19-0088
2020-2022
Paulius Vaidotas Subačius, Lijana Birškytė Klimienė (FilF)
Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0090
2020-2022
Algirdas Miškinis, Giedrė Dzemydaitė (EVAF)
Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0096
2020-2022
Vytautas Nekrošius, Neringa Gaubienė (TF)
Ekstremaliose aplinkose aptinkamų bakteriofagų tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0102
2020-2022
Nomeda Kuisienė, Eugenijus Šimoliūnas (GMC)
Technologinio progreso poveikis įmonių struktūrai ir darbo rinkai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0104
2020-2022
Rimvydas Skyrius, Luca Sandrini (EVAF)
Atsparių antibiotikams oportunistinių bakterinių patogenų bioplėvelių inaktyvacija antimikrobine fotodinamine terapija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0105
2020-2022
Saulius Bagdonas, Irina Buchovec (FF)
Biologiškai aktyvių medžiagų nustatymas plazmoniniais sužadinimais sustiprintos spektrinės elipsometrijos metodu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0106
2020-2022
Almira Ramanavičienė, Ieva Plikusienė (Balevičiūtė) (CHGF)
Gaubtinės ir tiesiosios žarnos ligų multidisciplininės priežiūros pagerinimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0108
2020-2022
Tomas Poskus, Audrius Dulskas (MF) 
Neinvazinio gliukozės nustatymo metodo sukūrimas žuvų fiziologinio streso vertinimui, 09.3.3-LMT-K-712-19-0110
2020-2022
Julija Razumienė, Tomas Makaras (GMC)
Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0111
2020-2022
Gintaras Švedas, Johanas Baltrimas (TF)
Molekulinių įrankių skirtų genų redagavimui tyrimai pavienių molekulių lygyje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0113
2020-2022
Mindaugas Zaremba, Marijonas Tutkus (GMC)
Technologijos, teisė ir teisingumas: dirbtinis intelektas ar žmogus?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0116
2020-2022
Gintautas Valickas, Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė (FsF)
Krūvio pernašos ir rekombinacijos tyrimai naujuose mažamolekuliniuose organiniuose junginiuose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0124
2020-2022
Kristijonas Genevičius, Egidijus Kamarauskas (FF)
Daugialypis evoliucinis sausumos faunos atsakas į biotinius ir abiotinius veiksnius kainozojaus eroje: tikimybinis priežastingumo ryšių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0129
2020-2022
Andrej Spiridonov, Simona Bekeraitė (CHGF)
Smurtinių įvykių dalyvių atmintis: Lietuvos partizanų karo atvejis, 09.3.3-LMT-K-712-19-0134
2020-2022
Arunas Streikus, Mingailė Jurkutė (IF) 
Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918-1940 m., 09.3.3-LMT-K-712-19-0144
2020-2022
Aleksandras Dobryninas,Sigita Černevičiūtė (FsF)
Nesintetintų multiferoinių fosfato matricų kompozitų gamyba ir tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0146
2020-2022
Robertas Grigalaitis, Artyom Plyushch (FF)
Su psichikos sveikata susiję demografiniai praradimai Lietuvoje sveikatos politikos pokyčių kontekste, 09.3.3-LMT-K-712-19-0152
2020-2022
Dainius Pūras, Daumantas Stumbrys (FsF)
Viraktoma – integratyvus funkcinis mielių viruso tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0157
2020-2022
Saulius Serva, Juliana Lukša (GMC)
Ko mes galime išmokti iš apytikriai apskaičiuoto vidutinio dydžio HANK modelio?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0158
2020-2022
Patrick Grüning, Guillermo Hausmann Guil (EVAF)
Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį, 09.3.3-LMT-K-712-19-0161
2020-2022
Vytis Čiubrinskas, Vladas Bartochevis (FsF)
„Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0162
2020-2022
Irena Stonkuvienė, Sandra Kairė (FsF)
Suicidinio elgesio prielaidų Lietuvos kariuomenėje tyrimas: stresas, atsparumas ir nuostatos savižudybių atžvilgiu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0163
2020-2022
Danutė Gailienė, Eglė Mažulytė-Rašytinė (FsF)
Bario ir stroncio gausa mažiausio metalingumo žvaigždžių atmosferose kaip sunkiųjų elementų nukleosintezės ankstyvoje Visatoje indikatorius, 09.3.3-LMT-K-712-19-0172
2020-2022
Arūnas Kučinskas, Jonas Klevas (FF)
Miesto žaliųjų erdvių kokybinis vertinimas: ekologinė vertė ir lankymo patrauklumas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0174
2020-2022
Darijus Veteikis, Ieva Misiūnė (CHGF)
Miokardo smūginės bangos terapijos veiksmingumas asmenims, sergantiems stabilia krūtinės angina: serologinių angiogenezės biožymenų subtyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0175
2020-2022
Jelena Čelutkienė, Greta Burneikaitė (MF)
Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI), 09.3.3-LMT-K-712-19-0179
2020-2022
Vytautas Kuokštis, Marius Kalanta (TSPMI)
Inkstų glomerulų pažeidimo tipų nustatymas dirbtinio intelekto metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0186
2020-2022
Arvydas Laurinavičius, Justinas Besusparis (MF)
Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0189
2020-2022
Rūta Žiliukaitė, Ingrida Gečienė-Janulionė (FsF)
Efektyvi komunikacija esant neaiškumui: neapibrėžtumas ir implikatūros, 09.3.3-LMT-K-712-19-0190
2020-2022
Axel Holvoet, Alexandre Malo Eric Cremers (FilF)
Psichologinė pagalba internetu vyresnio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE), 09.3.3-LMT-K-712-19-0192
2020-2022
Vilmantė Pakalniškienė, Jonas Eimontas (FsF)
Stažuotojos mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus, 09.3.3-LMT-K-712-19-0197
2020-2022
Arūnas Poviliūnas, Ieva Adomaitytė-Subacienė (FsF)
Verbalinio vaizdingumo tipologizavimas poetiniame diskurse, 09.3.3-LMT-K-712-19-0204
2020-2022
Irina Melnikova, Davide Castiglione (FilF)
Tekstologiniai senųjų raštų tyrimai: rankraštiniai Francišeko D. Kniaznino poetiniai kūriniai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0206
2020-2022
Kristina Rutkovska, Beata Bednarek  (FilF)
P. Freire ir Z. Bauman: Edukacija kaip (de)humanizacija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0227
2020-2022
Lilija Duoblienė, Julija Tuleikytė (FsF)
Ekonominės laisvės ribojimai atsižvelgiant į žaliosios ekonomikos principus, 09.3.3-LMT-K-712-23-0022 2021-2023 Egidijus Kūris, Agnė Juškevičiūtė-Vilienė (TF)
Non-classical spin states inultracold atomic gases, 09.3.3-LMT-K-712-23-0035 2021-2023 Gediminas Juzeliūnas, Mažena Mackoit - Sinkevičienė (FF)
Fotonų konversija organinėse kietakūnėse molekulinėse sistemose, 09.3.3-LMT-K-712-23-0053 2021-2023 Karolis Kazlauskas, Steponas Raišys (FF)
Vienpakopė griežtos orientacijos legiruoto kalciohidroksiapatito sintezė efektyviam taršos medžiagų šalinimui iš aplinkos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0070 2021-2023 Aivaras Kareiva, Eva Raudonytė -Svirbutavičienė (CHGF)
Miesto ir užmiesčio medžių teikiamų ekosisteminių paslaugų, kaip gamta paremto sprendimo, vertinimas(patobulintas pritaikymasVilniaus miestui), 09.3.3-LMT-K-712-23-0081 2021-2023 Darijus Veteikis, Vahid Amini Parsa (CHGF)
Integruotas informatikosmokymas: pradinių klasiųmokytojų nuostatos irskaitmeninės kompetencijos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0083 2021-2023 Valentina Dagienė, Gabrielė Stupurienė (FsF)
Fenoliniai junginiai anemofilinių augalų žiedadulkėse ir jų reikšmė vandens ekosistemose(FenoPoll), 09.3.3-LMT-K-712-23-0099 2021-2023 Ingrida Šaulienė, Ilona Kerienė (ŠA)
Gamtinės atrankos poveikis infekcinėms ligoms Lietuvos populiacijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0104 2021-2023 Vaidutis Kučinskas, Alina Urnikytė (MF)
Hibridinių priesagų vedinių konkurencija su skoliniais dabartinėje lietuvių kalboje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0106 2021-2023 Bonifacas Stundžia, Lina Inčiuraitė-Noreikienė FilF)
Nuosaikumo politika ir pagrįsti įsitikinimai: pilietinio dalyvavimo modelis Platonofilosofijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0107 2021-2023 Lina Inčiuraitė- Noreikienė, Vilius Bartninkas (FilF)
Henrio Parlando semiosfera, 09.3.3-LMT-K-712-23-0109 2021-2023 Sigutė Radzevičienė, Gintarė Vaitonytė (KnF)
Įveikiant traumines patirtis:Įveikiant traumines patirtis:Dvasinių būtybių įsitraukimo atvejai krikščionybėje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0116 2021-2023 Donatas Brandišauskas, Eugenijus Liutkevičius (FsF)
Funkcionalaus maistoprodukto, pasižyminčio antidiabetinėmis savybėmis irgebančio moduliuoti žarnynomikrobiotą, sukūrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0117 2021-2023 Aurelijus Burokas, Eric Daliri (GMC)
Genomo duomenų asocijuotųsu rizikinga žmogaus elgsena automatizavimas ir bioinformatiniai sprendimai, 09.3.3-LMT-K-712-23-0119 2021-2023 Algirdas Utkus, Tautvydas Rančelis (MF)
Patyrimo problema klasikinėje vokiečių filosofijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0135 2021-2023 Rita Šerpytytė, Brigita Gelžinytė (FsF) 
Mentalizacija grįstos tėvystės programos veiksmingumo Lietuvoje tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0152 2021-2023 Rasa Barkauskienė, Lina Gervinskaitė - Paulaitienė (FsF)
Lietuvos migrantai:Lietuvos migrantai:reprezentacijų viešojoje erdvėje ir kasdienių reikšmių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0155 2021-2023 Irena Emilija Juozeliūnienė, Irma Budginaitė-Mačkinė (FsF)
Karo prisiminimai ir jų reikšmė konfliktui: Čečėnijos atvejis, 09.3.3-LMT-K-712-23-0160 2021-2023 Violeta Davoliūtė, Marat Iliyasov (TSPMI)
Mokslo straipsnių santraukos:struktūra ir autoriaus pozicijos raiška, 09.3.3-LMT-K-712-23-0175 2021-2023 Jolanta Šinkūnienė, Erika Gobekci (FilF)
Kultūrinių realijų vertimas šiuolaikiniuose lietuviškai dubliuotuose filmuose, 09.3.3-LMT-K-712-23-0178 2021-2023 Danguolė Satkauskaitė, Jurgita Astrauskienė (KnF)
Tarptautinės funkcionavimo,negalios ir sveikatos klasifikacijos vertė, praktinio taikymo galimybės nustatant negalią sergantiems išsėtine skleroze LT, 09.3.3-LMT-K-712-23-0180 2021-2023 Dalius Jatužis, Daiva Valadkevičienė (MF)
Kontroliuojamo porėtu mopolimerinių mikrosferų formavimas mikroskysčių technologijos pagrindu, 09.3.3-LMT-K-712-23-0189 2021-2023 Linas Mažutis, Monika Kirsnytė (GMC)
(Ne)formalios globospasirinkimo prielaidos, motyvaiir procesas: neformalių globėjųperspektyva, 09.3.3-LMT-K-712-23-0192 2021-2023 Laimutė Žalimienė, Jūratė Charenkova (FsF)
Fiskalinės-pinigų politikosryšys euro zonoje po COVID-19 pandemijos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0194 2021-2023 Deimantė Teresienė, Linas Jurkšas (EVAF)
     
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
2018-2021
Svatopluk Kapounek (EF)
2018-2021
Tadas Malinauskas (FF)
2018-2021
Karolis Kazlauskas (FF)
2018-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
2018-2022
Audrius Beinorius (FsF)
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
2018-2022
Narimantas Čėnas (GMC)
2018-2022
Edita Kriukienė (GMC)
2018-2022
Česlovas Venclovas (GMC)
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
2018-2022
Virgis Šikšnys (GMC)
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2018-2022
Joseph Alpert (MF)
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
2018-2022
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
2018-2022
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART)
(01.2.2-LMT-K-718)
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
2017-2021
Roland Tomašiūnas (FF)
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2022
Albinas Kuncevičius (KF)
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)
2020-2023
Dalius Ratautas (GMC)
2020-2023
Domas Paipulas (FF)
2020-2023
Rolandas Meškys (GMC)
2020-2023
Virginija Bukelskienė (GMC)
2020-2023 
Daumantas Matulis (GMC)
2020-2023
Milda Plečkaitytė (GMC)
2020-2023
Evaldas Čiplys (GMC)
2020-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
2020-2023
Evaldas Kazlauskas (FsF)
2020-2023
Julius Vengelis (FF)
2020-2023
Jonita Stankevičiūtė (GMC)
VU projekto partneris
 
 
Magneto-plazmoninės nanodalelės biologinių paviršių SERS analizei (SM-ARTSERS) 01.2.2-LMT-K-718-03-0078
2020-2023
V. Šablinskas (FF), F. Jankevičius (MF)
 
Perovskitinės kvantinio skaidymo medžiagos ir jų panaudojimas efektyviems kompoziciniams saulės elementams 01.2.2-LMT-K-718-03-0048
 
2020-2023 
A. Katelnikovas  (CHGF)
 
Personalizuotas paroksizminio prieširdžių virpėjimo trigerių atpažinimas ir valdymas naudojant dėvimas technologijas - TriggersAF  01.2.2-LMT-K-718-03-0027
2020-2023
A.Aidietis (MF)
Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai - naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis 01.2.2-LMT-K-718-03-0079
2020-2023
Julija Armalytė (GMC)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje 
(01.2.2-LMT-K-718)
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)
 
 
 
2018-2021
Virgilijus Barzda (FF)
 
2019-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
 
2018-2022
Vytautas Jukna (FF)
Duomenų valdymas ir algoritmai sumaniam transportui 01.2.2-LMT-K-718-02- 0018
2019-2023
Simonas Šaltenis (MIF)
Kaip nekaininių priemonių taikymas gali padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu 01.2.2-LMT-K-718-02- 0007
2018-2022
Andrius Kažukauskas (EVAF)
Individualūs MTEP (H2020) projektai 
09.3.3-LMT-K-712
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
  
Šikšnosparnių gripo virusų tyrimai
09.3.3-LMT-K-712-08-0002  
2018-2021
Mindaugas Juozapaitis (GMC)
Tyrimai už Standartinio modelio Didžiajame hadronų greitintuve su globaliais Higgso bozono sąveikų apribojimais 09.3.3-LMT-K-712-18-0004 2020-2022 Aurelijus Rinkevičius (FF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras
01.1.1-CPVA-V-701
2016-2021 Gintautas Tamulaitis (FF)
Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių / molekulinių vyksmų charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)
01.1.1-CPVA-V-701-05-0001
2018-2021 Vytautas Balevičius (FF)
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-06-0001
2018-2021 Andrius Juodagalvis (FF)
Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-05-0002
2018-2022 Kučinskas A. (FF)
Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001
2018-2022 Rokas Abraitis (GMC)
Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas (LitGrid-HPC)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0004
2016-2021 Mindaugas Mačernis (FF)
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-12-0001
2014-2021 A. Utkus (MF)
Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-11-0001
2016-2021 D. Kaškelytė (FF)
Vilniaus STEAM centro kūrimas
01.1.1-CPVA-V-701-15-0001
2019-2022  
VU  projekto partneris     
Žmogaus biologinių išteklių centras
01.1.1-CPVA-V-701-16-0001
2019-2023 Violeta Mikštienė (MF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
01.2.2-CPVA-K-703
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
 
2018-2021
Eugenijus Gaubas (FF)
01.2.2-CPVA-K-703-01-0007
2018-2021 V. Lapinskaitė (MID)
Dvigrandžių DNR trūkių sekoskaitos centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0010
2018-2021 M. Zaremba (GMC)
Kandidatinių vaistinių junginių vėžio ir neurodegeneracinių ligų gydymui, sukūrimas
01.2.2-CPVA-K-703-03-0006
2020-2023
D. Matulis (GMC)
Genetinio gyvūnų modeliavimo centras
01.2.2-CPVA-K-703-03-0032
2020-2023
D. Baltriukienė (GMC)
Naujos kartos industrinių fermentų inžinerijos centras (TVIRTAS)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0023
2020-2023
R. Meškys  (GMC)
Biojutiklių tyrimų ir inžinerijos kompetencijų ir technologijų perdavimo centro kūrimas (BIOSENSE)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0010
2020-2023
M. Dagys (GMC)
01.2.2-CPVA-K-703-04-0006
2021-2023
K. Babelytė-Labanauskė (MID)
Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse
Nr. 01.2.2-CPVA-V-716
2021-2023 R. Abraitis (GMC)
Valstybės profesorių programa
Daugiaskalis matematinis ir kompiuterinis srautų modeliavimas tinkluose: taikymai širdies ir kraujagyslių ligų gydimui
09.3.3-LMT-K-712-17-0003
2020-2023
Grigory Panasenko (MIF)
Naujos kartos mikrolustiniai lazeriai su integruotomis fotoninėmis mikrostruktūromis
09.3.3-LMT-K-712-17-0016
2020-2023
Kęstutis Staliūnas (FF)
09.3.3-LMT-K-712-17-0027
2020-2023
Costis Dallas (KF)
Genetiniai ir molekuliniai Tbx5a vaidmens širdies regeneracijoje tyrimai
09.3.3-LMT-K-712-17-0014
2020-2023
Darius Balčiūnas (GMC)
Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška
09.3.3-LMT-K-712-17-0008
2020-2023
Artūras Petronis (GMC)
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami
Pavienių ląstelių transkriptomikosgenomikos tyrimų paralelinėslaboratorijos įsteigimas 01.2.2- LMT-K718-04-0002
2020-2023
Linas Mažutis (GMC)
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (EUREKA)
Nauji įrankiai mikrobų atsparumo nustatymui imunologiniais metodais 01.2.2-MITA-K-702-05-0003 2020-2023 Aurelija Žvirblienė (GMC)
Naujos kartos kepenų funkcionalumą imituojantis dirbtinio mikrograndyno modelis 01.2.2-MITA-K-702-10-0006 2021-2023 Kęstutis Strupas (MF)
Nanosidabro ir grafeno oksido rašalai 01.2.2-MITA-K-702-12-0002 2021-2022 Eglė Lastauskienė (GMC)
Atskirų mikroorganizmų turinčių svarbą klinikinėje mikrobiologijoje genomo padauginimas panaudojant mikroskysčių technologijas 01.2.2-MITA-K-702-12-0003 2021-2023 Linas Mažutis (GMC)
Pažangios technologijos inovatyviam nevaisingumo gydymui 01.2.2-MITA-K-702-12-0004 2021-2023 Rūta Navakauskienė (GMC)
Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai
Inovatyvios antikorozinės dangos pramoniniams ir transporto įrenginiams bei priemonėms
J05-LVPA-K-03-0139
  R. Makuška (CHGF)
BIOSENTOX. Biologiniai sensoriai toksinų detekcijai 
J05-LVPA-K-01-0048
  G. Valinčius (GMC)
Priešvėžinių vaistinių preparatų technologijos sukūrimas atrankių karboanhidrazės ix slopiklių pagrindu
J05-LVPA-K-01-0215
  Jelena Jachno (GMC)
Priešvėžinių vaistinių preparatų technologijos sukūrimas atrankių karboanhidrazės IX slopiklių pagrindu
J05-LVPA-K-03-0082
  D. Matulis (GMC)
Tarpvalstybiniai elektroniniai dokumentai MitSoft J05-LVPA-K-03-0145   Antanas Mitašiūnas (MIF)
Internetinio mokymosi platformos su mokymosi motyvacijos sistema, paremta žaidimų dizaino elementais ir “blockchain” technologija, kūrimas
J05-LVPA-K-04-0133
  V. Dikčius (EVAF)
Kiti projektai 

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas J02-CPVA-V-04-0002

2018-2022 J. Jurevičienė (MF)