2021 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

ES 200x92
 

Programa / projektas

Projekto pavadinimas

Trukmė

Stažuotojas / vadovas

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (09.3.3-LMT-K-712)

Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis, 09.3.3-LMTK-712-19- 0008
2020-2022
Egidijus Kūris, Dovilė Pūraitė Andrikienė (TF)
Optiškai aktyvių nanodalelių paviršiaus modifikavimas ir jų vandeninių koloidų stabilizacija biomedicininiam pritaikymui, 09.3.3-LMTK-712-19- 0012
2020-2022
Artūras Katelnikovas,Vaidas Klimkevičius (CHGF)
Grimus-Neufeld modelio tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0013
2020-2022
Thomas Gajdosik, Vytautas Dūdėnas (FF)
Ilgos atminties tyrimas sudėtingose kelių būsenų stochastinėse agentų sistemose, 09.3.3-LMTK-712-19- 0017
2020-2022
Vygintas Gontis, Rytis Kazakevičius (FF)
Naujų supramolekulinių agregatų sintezė ir charakterizavimas BMR kristalografijos metodais, 09.3.3-LMTK-712-19- 0022
2020-2022
Edvinas Orentas, Vytautas Klimavičius (FF)
Selbergo dzeta funkcijos tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0030
2020-2022
Artūras Dubickas, Raivydas Šimėnas (MIF)
Erdvėje nevienalytės atomų sąveikos su šviesa reiškiniai,09.3.3-LMTK-712-19- 0031
2020-2022
Gediminas Juzeliūnas, Hamid Reza Hamedi (FF)
Šiuolaikinė moterų analoginė fotografija feministinių vizualumo studijų perspektyvoje: tekstai, praktikos ir savivoka, 09.3.3-LMTK-712-19- 0041
2020-2022
Natalija Arlauskaitė, Jelena Šalaj (TSPMI)
Naujų kvazidvimačių feroelektrinių medžiagų tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0046 
2020-2022
Jūras Banys, Ilona Zamaraitė (FF)
Psichotraumatologinio įvertinimo inovacijos: kompleksines traumas išgyvenusiųjų tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0048
2020-2022
Evaldas Kazlauskas, Odeta Geležėlytė (FsF)
Kompozicinė netvarka bario titanate: gardelės dinamikos ir branduolių magnetinio rezonanso tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0052
2020-2022
Vytautas Balevičius, Šarūnas Svirskas (FF)
Heterologinės genų raiškos sistemos kūrimas termofilinėms bakterijoms, 09.3.3-LMTK-712-19- 0054
2020-2022
Inga Matijošytė, Arnoldas Kaunietis (GMC)
Kompleksinė pirazinų ir jų darinių sintezė biokataliziniais metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0055
2020-2022
Rolandas Meškys, Vytautas Petkevičius (GMC)
Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0059
2020-2022
Donatas Brandišauskas, Kristina Jonutytė (FsF)
Tautų Sąjungos aplinka 1927–1939 m.: Juozo Gabrio ir jo bendražygių veikla bei kolektyvinis portretas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0063
2020-2022
Zenonas Butkus, Monika Šipelytė (IF)
Perspektyvos problema fenomenologijoje ir amerindiniame perspektyvizme, 09.3.3-LMT-K-712-19-0065
2020-2022
Kristupas Sabolius, Ignas Šatkauskas (FsF)
Muzika viešųjų ryšių ir kultūros diplomatijos tarnyboje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo ir didikų dvaruose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0066
2020-2022 
Liudas Jovaiša, Aleksandra Pister-Gainienė (IF)
Kitais jonais pakeistų kalcio fosfatų sintezė per fazių, 09.3.3-LMT-K-712-19-0069
2020-2022
Aivaras Kareiva, Aleksej Žarkov (CHGF)
Visuomeninių rinkimų komitetų Lietuvoje studija: tarp lokalizuotos demokratijos ir partikuliaristinių interesų atstovavimo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0076
2020-2022
Inga Vinogradnaitė, Jogilė Ulinskaitė (TSPMI)
Teorinis multipolių interferencijos tyrimas skirtas gravitacinių bangų šaltiniams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0080
2020-2022
Gediminas Gaigalas, Laima Radžiūtė (FF)
Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio vystymas Europos Sąjungoje: integruotas vertinimas ir konvergencijos analizė, 09.3.3-LMT-K-712-19-0086
2020-2022
Tomas Baležentis, Mangirdas Morkūnas (EVAF)
Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva, 09.3.3-LMT-K-712-19-0087
2020-2022
Andrius Bielskis, Egidijus Mardosas (FsF)
Vizualūs edukacijos konceptai: nuo šv. Onos iki P. Rimšos "Vargo mokyklos", 09.3.3-LMT-K-712-19-0088
2020-2022
Paulius Vaidotas Subačius, Lijana Birškytė Klimienė (FilF)
Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0090
2020-2022
Algirdas Miškinis, Giedrė Dzemydaitė (EVAF)
Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0096
2020-2022
Vytautas Nekrošius, Neringa Gaubienė (TF)
Ekstremaliose aplinkose aptinkamų bakteriofagų tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0102
2020-2022
Nomeda Kuisienė, Eugenijus Šimoliūnas (GMC)
Technologinio progreso poveikis įmonių struktūrai ir darbo rinkai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0104
2020-2022
Rimvydas Skyrius, Luca Sandrini (EVAF)
Atsparių antibiotikams oportunistinių bakterinių patogenų bioplėvelių inaktyvacija antimikrobine fotodinamine terapija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0105
2020-2022
Saulius Bagdonas, Irina Buchovec (FF)
Biologiškai aktyvių medžiagų nustatymas plazmoniniais sužadinimais sustiprintos spektrinės elipsometrijos metodu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0106
2020-2022
Almira Ramanavičienė, Ieva Plikusienė (Balevičiūtė) (CHGF)
Gaubtinės ir tiesiosios žarnos ligų multidisciplininės priežiūros pagerinimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0108
2020-2022
Tomas Poskus, Audrius Dulskas (MF) 
Neinvazinio gliukozės nustatymo metodo sukūrimas žuvų fiziologinio streso vertinimui, 09.3.3-LMT-K-712-19-0110
2020-2022
Julija Razumienė, Tomas Makaras (GMC)
Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0111
2020-2022
Gintaras Švedas, Johanas Baltrimas (TF)
Molekulinių įrankių skirtų genų redagavimui tyrimai pavienių molekulių lygyje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0113
2020-2022
Mindaugas Zaremba, Marijonas Tutkus (GMC)
Technologijos, teisė ir teisingumas: dirbtinis intelektas ar žmogus?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0116
2020-2022
Gintautas Valickas, Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė (FsF)
Krūvio pernašos ir rekombinacijos tyrimai naujuose mažamolekuliniuose organiniuose junginiuose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0124
2020-2022
Kristijonas Genevičius, Egidijus Kamarauskas (FF)
Daugialypis evoliucinis sausumos faunos atsakas į biotinius ir abiotinius veiksnius kainozojaus eroje: tikimybinis priežastingumo ryšių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0129
2020-2022
Andrej Spiridonov, Simona Bekeraitė (CHGF)
Smurtinių įvykių dalyvių atmintis: Lietuvos partizanų karo atvejis, 09.3.3-LMT-K-712-19-0134
2020-2022
Arunas Streikus, Mingailė Jurkutė (IF) 
Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918-1940 m., 09.3.3-LMT-K-712-19-0144
2020-2022
Aleksandras Dobryninas,Sigita Černevičiūtė (FsF)
Nesintetintų multiferoinių fosfato matricų kompozitų gamyba ir tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0146
2020-2022
Robertas Grigalaitis, Artyom Plyushch (FF)
Su psichikos sveikata susiję demografiniai praradimai Lietuvoje sveikatos politikos pokyčių kontekste, 09.3.3-LMT-K-712-19-0152
2020-2022
Dainius Pūras, Daumantas Stumbrys (FsF)
Viraktoma – integratyvus funkcinis mielių viruso tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0157
2020-2022
Saulius Serva, Juliana Lukša (GMC)
Ko mes galime išmokti iš apytikriai apskaičiuoto vidutinio dydžio HANK modelio?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0158
2020-2022
Patrick Grüning, Guillermo Hausmann Guil (EVAF)
Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį, 09.3.3-LMT-K-712-19-0161
2020-2022
Vytis Čiubrinskas, Vladas Bartochevis (FsF)
„Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0162
2020-2022
Irena Stonkuvienė, Sandra Kairė (FsF)
Suicidinio elgesio prielaidų Lietuvos kariuomenėje tyrimas: stresas, atsparumas ir nuostatos savižudybių atžvilgiu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0163
2020-2022
Danutė Gailienė, Eglė Mažulytė-Rašytinė (FsF)
Bario ir stroncio gausa mažiausio metalingumo žvaigždžių atmosferose kaip sunkiųjų elementų nukleosintezės ankstyvoje Visatoje indikatorius, 09.3.3-LMT-K-712-19-0172
2020-2022
Arūnas Kučinskas, Jonas Klevas (FF)
Miesto žaliųjų erdvių kokybinis vertinimas: ekologinė vertė ir lankymo patrauklumas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0174
2020-2022
Darijus Veteikis, Ieva Misiūnė (CHGF)
Miokardo smūginės bangos terapijos veiksmingumas asmenims, sergantiems stabilia krūtinės angina: serologinių angiogenezės biožymenų subtyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0175
2020-2022
Jelena Čelutkienė, Greta Burneikaitė (MF)
Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI), 09.3.3-LMT-K-712-19-0179
2020-2022
Vytautas Kuokštis, Marius Kalanta (TSPMI)
Inkstų glomerulų pažeidimo tipų nustatymas dirbtinio intelekto metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0186
2020-2022
Arvydas Laurinavičius, Justinas Besusparis (MF)
Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0189
2020-2022
Rūta Žiliukaitė, Ingrida Gečienė-Janulionė (FsF)
Efektyvi komunikacija esant neaiškumui: neapibrėžtumas ir implikatūros, 09.3.3-LMT-K-712-19-0190
2020-2022
Axel Holvoet, Alexandre Malo Eric Cremers (FilF)
Psichologinė pagalba internetu vyresnio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE), 09.3.3-LMT-K-712-19-0192
2020-2022
Vilmantė Pakalniškienė, Jonas Eimontas (FsF)
Stažuotojos mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus, 09.3.3-LMT-K-712-19-0197
2020-2022
Arūnas Poviliūnas, Ieva Adomaitytė-Subacienė (FsF)
Verbalinio vaizdingumo tipologizavimas poetiniame diskurse, 09.3.3-LMT-K-712-19-0204
2020-2022
Irina Melnikova, Davide Castiglione (FilF)
Tekstologiniai senųjų raštų tyrimai: rankraštiniai Francišeko D. Kniaznino poetiniai kūriniai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0206
2020-2022
Kristina Rutkovska, Beata Bednarek  (FilF)
P. Freire ir Z. Bauman: Edukacija kaip (de)humanizacija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0227
2020-2022
Lilija Duoblienė, Julija Tuleikytė (FsF)
Ekonominės laisvės ribojimai atsižvelgiant į žaliosios ekonomikos principus, 09.3.3-LMT-K-712-23-0022 2021-2023  
Non-classical spin states inultracold atomic gases, 09.3.3-LMT-K-712-23-0035 2021-2023  
Fotonų konversija organinėse kietakūnėse molekulinėse sistemose, 09.3.3-LMT-K-712-23-0053 2021-2023  
Vienpakopė griežtos orientacijos legiruoto kalciohidroksiapatito sintezė efektyviam taršos medžiagų šalinimui iš aplinkos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0070 2021-2023  
Miesto ir užmiesčio medžių teikiamų ekosisteminių paslaugų, kaip gamta paremto sprendimo, vertinimas(patobulintas pritaikymasVilniaus miestui), 09.3.3-LMT-K-712-23-0081 2021-2023  
Integruotas informatikosmokymas: pradinių klasiųmokytojų nuostatos irskaitmeninės kompetencijos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0083 2021-2023  
Fenoliniai junginiai anemofilinių augalų žiedadulkėse ir jų reikšmė vandens ekosistemose(FenoPoll), 09.3.3-LMT-K-712-23-0099 2021-2023  
Gamtinės atrankos poveikis infekcinėms ligoms Lietuvos populiacijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0104 2021-2023  
Hibridinių priesagų vedinių konkurencija su skoliniais dabartinėje lietuvių kalboje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0106 2021-2023  
Nuosaikumo politika ir pagrįsti įsitikinimai: pilietinio dalyvavimo modelis Platonofilosofijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0107 2021-2023  
Henrio Parlando semiosfera, 09.3.3-LMT-K-712-23-0109 2021-2023  
Įveikiant traumines patirtis:Įveikiant traumines patirtis:Dvasinių būtybių įsitraukimo atvejai krikščionybėje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0116 2021-2023  
Funkcionalaus maistoprodukto, pasižyminčioantidiabetinėmis savybėmis irgebančio moduliuoti žarnynomikrobiotą, sukūrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0117 2021-2023  
Genomo duomenų asocijuotųsu rizikinga žmogaus elgsenaautomatizavimas irbioinformatiniai sprendimai, 09.3.3-LMT-K-712-23-0119 2021-2023  
Patyrimo problema klasikinėje vokiečių filosofijoje, 09.3.3-LMT-K-712-23-0135 2021-2023  
Mentalizacija grįstos tėvystėsprogramos veiksmingumoLietuvoje tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0152 2021-2023  
Lietuvos migrantai:Lietuvos migrantai:reprezentacijų viešojoje erdvėje ir kasdienių reikšmių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-23-0155 2021-2023  
Karo prisiminimai ir jų reikšmė konfliktui: Čečėnijos atvejis, 09.3.3-LMT-K-712-23-0160 2021-2023  
Mokslo straipsnių santraukos:struktūra ir autoriaus pozicijosraiška, 09.3.3-LMT-K-712-23-0175 2021-2023  
Kultūrinių realijų vertimas šiuolaikiniuose lietuviškaidubliuotuose filmuose, 09.3.3-LMT-K-712-23-0178 2021-2023  
Tarptautinės funkcionavimo,negalios ir sveikatosklasifikacijos vertė, praktiniotaikymo galimybės nustatantnegalią sergantiems išsėtineskleroze LT, 09.3.3-LMT-K-712-23-0180 2021-2023  
Kontroliuojamo porėtu mopolimerinių mikrosferų formavimas mikroskysčių technologijos pagrindu, 09.3.3-LMT-K-712-23-0189 2021-2023  
(Ne)formalios globospasirinkimo prielaidos, motyvaiir procesas: neformalių globėjųperspektyva, 09.3.3-LMT-K-712-23-0192 2021-2023  
Fiskalinės-pinigų politikosryšys euro zonoje po COVID-19 pandemijos, 09.3.3-LMT-K-712-23-0194 2021-2023  
     
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
2018-2021
Svatopluk Kapounek (EF)
2018-2021
Tadas Malinauskas (FF)
2018-2021
Karolis Kazlauskas (FF)
2018-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
2018-2021
Audrius Beinorius (FsF)
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
2018-2021
Narimantas Čėnas (GMC)
2018-2021
Edita Kriukienė (GMC)
2018-2021
Česlovas Venclovas (GMC)
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
2018-2021
Virgis Šikšnys (GMC)
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2018-2021 
Joseph Alpert (MF)
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
2018-2021
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
2018-2021 
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART)
(01.2.2-LMT-K-718)
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
2017-2021
Roland Tomašiūnas (FF)
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2022
Albinas Kuncevičius (KF)
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)
2020-2023
Dalius Ratautas (GMC)
2020-2023
Domas Paipulas (FF)
2020-2023
Rolandas Meškys (GMC)
2020-2023
Virginija Bukelskienė (GMC)
2020-2023 
Daumantas Matulis (GMC)
2020-2023
Milda Plečkaitytė (GMC)
2020-2023
Evaldas Čiplys (GMC)
2020-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
2020-2023
Evaldas Kazlauskas (FsF)
2020-2023
Julius Vengelis (FF)
2020-2023
Jonita Stankevičiūtė (GMC)
VU projekto partneris
 
 
Magneto-plazmoninės nanodalelės biologinių paviršių SERS analizei (SM-ARTSERS) 01.2.2-LMT-K-718-03-0078
2020-2023
V. Šablinskas (FF), F. Jankevičius (MF)
 
Perovskitinės kvantinio skaidymo medžiagos ir jų panaudojimas efektyviems kompoziciniams saulės elementams 01.2.2-LMT-K-718-03-0048
 
2020-2023 
A. Katelnikovas  (CHGF)
 
Personalizuotas paroksizminio prieširdžių virpėjimo trigerių atpažinimas ir valdymas naudojant dėvimas technologijas - TriggersAF  01.2.2-LMT-K-718-03-0027
2020-2023
A.Aidietis (MF)
Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai - naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis 01.2.2-LMT-K-718-03-0079
2020-2023
Julija Armalytė (GMC)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje 
(01.2.2-LMT-K-718)
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)
 
 
 
2018-2021
Virgilijus Barzda (FF)
 
2019-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
 
2018-2022
Vytautas Jukna (FF)
Duomenų valdymas ir algoritmai sumaniam transportui 01.2.2-LMT-K-718-02- 0018
2019-2023
Simonas Šaltenis (MIF)
Kaip nekaininių priemonių taikymas gali padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu 01.2.2-LMT-K-718-02- 0007
2018-2022
Andrius Kažukauskas (EVAF)
Individualūs MTEP (H2020) projektai 
09.3.3-LMT-K-712
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
  
2018-2021
Mindaugas Juozapaitis (GMC)
Tyrimai už Standartinio modelio Didžiajame hadronų greitintuve su globaliais Higgso bozono sąveikų apribojimais 09.3.3-LMT-K-712-18-0004 2020-2022 Aurelijus Rinkevičius (FF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras
01.1.1-CPVA-V-701
2016-2021 Gintautas Tamulaitis (FF)
Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių / molekulinių vyksmų charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)
01.1.1-CPVA-V-701-05-0001
2018-2021 Vytautas Balevičius (FF)
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-06-0001
2018-2021 Andrius Juodagalvis (FF)
Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-05-0002
2018-2022 Kučinskas A. (FF)
Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001
2018-2022 Rokas Abraitis (GMC)
Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas (LitGrid-HPC)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0004
2016-2021 Mindaugas Mačernis (FF)
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-12-0001
2014-2021 A. Utkus (MF)
Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-11-0001
2016-2021 D. Kaškelytė (FF)
Vilniaus STEAM centro kūrimas
01.1.1-CPVA-V-701-15-0001
2019-2022  
VU  projekto partneris     
Žmogaus biologinių išteklių centras
01.1.1-CPVA-V-701-16-0001
2019-2023 Violeta Mikštienė (MF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
01.2.2-CPVA-K-703
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
 
2018-2021
Eugenijus Gaubas (FF)
Vilniaus universiteto inovacijų ir technologijų perdavimo paslaugų spektro išplėtimas 01.2.2-CPVA-K-703-01-0007 2018-2021 V. Lapinskaitė (MID)
Dvigrandžių DNR trūkių sekoskaitos centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0010
2018-2021 M. Zaremba (GMC)
Kandidatinių vaistinių junginių vėžio ir neurodegeneracinių ligų gydymui, sukūrimas
01.2.2-CPVA-K-703-03-0006
2020-2023
D. Matulis (GMC)
Genetinio gyvūnų modeliavimo centras
01.2.2-CPVA-K-703-03-0032
2020-2023
D. Baltriukienė (GMC)
Naujos kartos industrinių fermentų inžinerijos centras (TVIRTAS)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0023
2020-2023
R. Meškys  (GMC)
Biojutiklių tyrimų ir inžinerijos kompetencijų ir technologijų perdavimo centro kūrimas (BIOSENSE)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0010
2020-2023
M. Dagys (GMC)
Antrepreneriško požiūrio ir verslumo kultūros skatinimas Vilniaus universitete 01.2.2-CPVA-K-703-04-0006
2021-2023
K. Babelytė-Labanauskė (MID)
Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse
Nr. 01.2.2-CPVA-V-716
Nr. 01.2.2-CPVA-V-716-01-0001
2021-2023 R. Abraitis (GMC)
Valstybės profesorių programa
Daugiaskalis matematinis ir kompiuterinis srautų modeliavimas tinkluose: taikymai širdies ir kraujagyslių ligų gydimui
09.3.3-LMT-K-712-17-0003
2020-2023
Grigory Panasenko (MIF)
Naujos kartos mikrolustiniai lazeriai su integruotomis fotoninėmis mikrostruktūromis
09.3.3-LMT-K-712-17-0016
2020-2023
Kęstutis Staliūnas (FF)
09.3.3-LMT-K-712-17-0027
2020-2023
Costis Dallas (KF)
Genetiniai ir molekuliniai Tbx5a vaidmens širdies regeneracijoje tyrimai
09.3.3-LMT-K-712-17-0014
2020-2023
Darius Balčiūnas (GMC)
Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška
09.3.3-LMT-K-712-17-0008
2020-2023
Artūras Petronis (GMC)
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami
Pavienių ląstelių transkriptomikosgenomikos tyrimų paralelinėslaboratorijos įsteigimas 01.2.2- LMT-K718-04-0002
2020-2023
Linas Mažutis (GMC)
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (EUREKA)
Nauji įrankiai mikrobų atsparumo nustatymui imunologiniais metodais 01.2.2-MITA-K-702-05-0003 2021-2023 Aurelija Žvirblienė (GMC)
Naujos kartos kepenų funkcionalumą imituojantis dirbtinio mikrograndyno modelis 01.2.2-MITA-K-702-10-0006 2021-2023 Kęstutis Strupas (MF)
Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai
Inovatyvios antikorozinės dangos pramoniniams ir transporto įrenginiams bei priemonėms
J05-LVPA-K-03-0139
  R. Makuška (CHGF)
BIOSENTOX. Biologiniai sensoriai toksinų detekcijai 
J05-LVPA-K-01-0048
  G. Valinčius (GMC)
Priešvėžinių vaistinių preparatų technologijos sukūrimas atrankių karboanhidrazės ix slopiklių pagrindu
J05-LVPA-K-01-0215
  Jelena Jachno (GMC)
Priešvėžinių vaistinių preparatų technologijos sukūrimas atrankių karboanhidrazės IX slopiklių pagrindu
J05-LVPA-K-03-0082
  D. Matulis (GMC)
Tarpvalstybiniai elektroniniai dokumentai MitSoft J05-LVPA-K-03-0145   Antanas Mitašiūnas (MIF)
Internetinio mokymosi platformos su mokymosi motyvacijos sistema, paremta žaidimų dizaino elementais ir “blockchain” technologija, kūrimas
J05-LVPA-K-04-0133
  V. Dikčius (EVAF)
Kiti projektai      

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonė "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas  J02-CPVA-V-04-0002

2018-2021
Jūratė Jurevičienė (MF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku