Kontaktai

 Mokslo ir inovacijų departamentas
Vida Lapinskaitė Direktorė Tel. +370 5 268 7164
Mokslo administravimo skyrius
Egidijus Semėnas
Vadovas
Kasmetinis ir palyginamasis mokslo veiklos vertinimai
Biomedicininių tyrimų etikos leidimai
Strateginės MTEP infrastruktūros remonto fondas
Mokslo skatinimo fondas (moksliniai tyrimai)
Tel. +370 5 268 7164
Ramunė Rimkutė
Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
Kasmetinis mokslo veiklos vertinimas
Tel. +370 5 219 3027
Irena Zabalevičienė
Mokslo skatinimo fondas (mobilumas)
Leidinio Research at Vilnius University rengimas
Lietuvos mokslo premijos, LMA premijos
Renginių planai
Tel. +370 5 268 7068
Mokslo projektų skyrius
Anzelma Ūselienė
Vadovė
Bendrieji klausimai 
Mokslo projektai 
Tel. +370 5 268 7067
 
 
 
Donata Pečiukėnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 236 6279
Inga Balčiūnienė
MITA projektai
 
Tel. +370 5 268 7067
Gitana Vaitekūnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes 
Pagalba rengiant mokslo projektus 
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Konsultuojami padaliniai: MIF, EVAF, FsF, TSPMI, GMC, CHGF, KnF
Tel. +370 5 219 3026
Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė
Mokslo skatinimo fondas (moksliniai tyrimai)
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Konsultuojami padaliniai: FF, TFAI, MF, KF, IF, FilF, TF
Tel. +370 5 236 6068
Ana Raišienė
Tarptautinių programų projektai
Europos kosmoso agentūra
Tel. +370 5 219 3298
 
Vaida Garmuvienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 219 3298
Žemartas Budrys
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Europos kosmoso agentūra
Tėvystės atostogose
Inovacijų skyrius
Kristina Babelytė-Labanauskė Vadovė
Bendrieji klausimai
Naujų įmonių (start-up, spin-off) steigimas
Tel. +370 5 268 7017
Dr. Ramūnas Grigonis Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel +370 5 268 7006
Pavel Ragozin Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel. +370 5 236 6273
Raminta Rupeikienė Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel +370 5 268 7006
Žiedūnė Kiznytė
Komunikacija
Rinkodara
Tel. +370 5 236 60 61
Jūratė Semeškaitė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Sutarčių rengimas bei konsultavimas
Licencijavimas
Tel. +370 5 268 7005
Donata Pečiukėnienė Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Sutarčių rengimas bei konsultavimas
Licencijavimas
Tel. +370 5 236 6279
Aistė Žvirblienė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Sutarčių rengimas bei konsultavimas
Licencijavimas
Motinystės atostogose
 
Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
 Dr. Virginija Uksienė
Vadovė
Bendrieji klausimai
Doktorantūros proceso administravimas
Podoktorantūros stažuotės
Tel. +370 5 268 7093
Vida Dubonienė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Ginamų daktaro disertacijų dokumentų tvarkymas
Doktorantų akademinių atostogų klausimai
Tel. +370 5 268 7095
Simona Akamauskaitė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Doktorantų išvykų į stažuotes, konferencijas klausimai
Pažymos doktorantams
Tel. +370 5 268 7095
Dr. Austė Valinčiūtė
Tyrėjų gebėjimų mokymai
Tel. +370 5 236 6110
Lina Janionienė  Tyrėjų gebėjimų mokymai
Motinystės atostogose