Kontaktai

Mokslo ir inovacijų departamentas
Vida Lapinskaitė Mokslo ir inovacijų departamento direktorė
Bendrieji klausimai
Tel. +370 5 268 71 64
Mokslo administravimo skyrius
Egidijus Semėnas
Vadovas
 
Tel. +370 5 268 71 64
Ramunė Rimkutė Publikacijų registravimas
Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
Tel. +370 5 268 70 68
Irena Zabalevičienė Renginių planai
Leidinio Research at Vilnius University rengimas
VU vykdomų mokslo tiriamųjų darbų apskaita
Lietuvos mokslo premijos, LMA premijos
Tel. +370 5 268 70 68
Mokslo projektų skyrius
Anzelma Ūselienė
Vadovė
Bendieji klausimai 
Mokslo projektai 
Europos kosmoso agentūra
Tel. +370 5 268 70 67
Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Mobilumas
Tel. +370 5 268 71 64
Gitana Vaitekūnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Mobilumas
Tel. +370 5 236 6068
Donatas Jodauga
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 236 6068
Ana Raišienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 268 71 65
Žemartas Budrys
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 219 3298
Inovacijų skyrius
Kristina Babelytė-Labanauskė Vadovė
Bendrieji klausimai
Naujų įmonių (start-up, spin-off) steigimas
Tel. +370 5 268 70 17
Dalia Lukšienė Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Tel +370 5 268 70 06
Pavel Ragozin Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Tel. +370 5 236 62 73
Raminta Rupeikienė Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Tel +370 5 268 70 06
Jolita Nečiūnienė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Išradimų registravimas
Licencijavimas 
Tel. +370 5 268 70 05
Jūratė Semeškaitė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Išradimų registravimas
Licencijavimas
Tel. +370 5 268 70 05
Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
 Dr. Virginija Uksienė
Vadovė
Bendrieji klausimai
Doktorantūros proceso administravimas
Podoktorantūros stažuotės
Tel. +370 5 268 70 93
Vida Dubonienė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Ginamų daktaro disertacijų dokumentų tvarkymas
Doktorantų akademinių atostogų klausimai
Tel. +370 5 268 70 95
Simona Akamauskaitė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Doktorantų išvykų į stažuotes, konferencijas klausimai
Pažymos doktorantams
Tel. +370 5 268 70 95
Lina Janionienė  Tyrėjų gebėjimų mokymai
Tel. +370 5 268 70 94
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes