Kontaktai

Mokslo ir inovacijų departamentas
Vida Lapinskaitė Mokslo ir inovacijų departamento direktorė
Bendrieji klausimai
Tel. +370 5 268 71 64
Mokslo administravimo skyrius
Ramunė Rimkutė Publikacijų registravimas
Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
Tel. +370 5 268 70 68
Irena Zabalevičienė Renginių planai
Leidinio Research at Vilnius University rengimas
VU vykdomų mokslo tiriamųjų darbų apskaita
Lietuvos mokslo premijos, LMA premijos
Tel. +370 5 268 70 68
Mokslo projektų skyrius
Dr. Brigita Serafinavičiūtė
Vadovė
Bendieji klausimai 
Mokslo projektai 
Europos kosmoso agentūra
Tel. +370 5 268 70 67
Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Mobilumas
Tel. +370 5 268 71 64
Ana Raišienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 268 71 65
Žemartas Budrys
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 219 3298
Inovacijų skyrius
Monika Kavaliauskė Vadovė
Bendrieji klausimai
Naujų įmonių (start-up, spin-off) steigimas
Tel. +370 5 268 70 17
Dalia Lukšienė Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Kuruojami padaliniai: BTI, BchI, GMC, MF, FsF, FilF, IF, TSPMI
Tel +370 5 268 70 06
Justinas Baužys Atviros prieigos centrai
Paslaugos verslui
Inovaciniai čekiai
Ūkio subjektų užsakymai
Kuruojami padaliniai: FF, TMI, ChGF, TFAI, KnF, KF, MIF, MII, EF, TF, VM
Tel. +370 5 236 62 73
Jūratė Semeškaitė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Išradimų registravimas
Licencijavimas
Tel. +370 5 268 70 05
Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
 Dr. Virginija Uksienė
Vadovė
Bendrieji klausimai
Doktorantūros proceso administravimas
Podoktorantūros stažuotės
Tel. +370 5 268 70 93
Vida Dubonienė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Ginamų daktaro disertacijų dokumentų tvarkymas
Doktorantų akademinių atostogų klausimai
Tel. +370 5 268 70 95
Simona Akamauskaitė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Doktorantų išvykų į stažuotes, konferencijas klausimai
Pažymos doktorantams
Tel. +370 5 268 70 95
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes