Kontaktai

Kontaktai

Sukurta: 13 kovo 2012
 Mokslo ir inovacijų departamentas
Vida Lapinskaitė Direktorė Tel. +370 5 268 7164
Mokslo administravimo skyrius
Eglė Miltakienė
Vadovas
Kasmetinis ir palyginamasis mokslo veiklos vertinimai
Biomedicininių tyrimų etikos leidimai
Strateginės MTEP infrastruktūros remonto fondas
Mokslo skatinimo fondas (moksliniai tyrimai)

 

Tel. +370 5 268 7164

Ramunė Rimkutė
Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams
Kasmetinis mokslo veiklos vertinimas
Tel. +370 5 219 3027
Irena Zabalevičienė
Mokslo skatinimo fondas (mobilumas)
Leidinio Research at Vilnius University rengimas
Lietuvos mokslo premijos, LMA premijos
Renginių planai
Tel. +370 5 268 7068
Mokslo projektų skyrius
Anzelma Ūselienė
Vadovė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Bendrieji klausimai 
Mokslo projektai 
Tel. +370 5 268 7067
 
 
 
Donata Pečiukėnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 236 6279
Inga Balčiūnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 268 7067
Gitana Vaitekūnienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes 
Pagalba rengiant mokslo projektus 
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Konsultuojami padaliniai: MIF, EVAF, FsF, TSPMI, GMC, CHGF, KnF
Tel. +370 5 219 3026
Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Konsultuojami padaliniai: FF, TFAI, MF, KF, IF, FilF, TF, ŠA
Tel. +370 5 236 6068
Ana Raišienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Tarptautinių programų projektai
Europos kosmoso agentūra
Tel. +370 5 219 3298
 
Vaida Garmuvienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Tarptautinių programų projektai
Tel. +370 5 219 3298
Eglė Miltakienė
Informacija apie mokslo projektų finansavimo galimybes
Pagalba rengiant mokslo projektus
Lietuvos mokslo tarybos projektai
Tel. +370 5 268 7164
Inovacijų skyrius
Kristina Babelytė-Labanauskė Vadovė
Bendrieji klausimai
Naujų įmonių (start-up, spin-off) steigimas
Tel. +370 5 268 7017
Dr. Ramūnas Grigonis Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel +370 5 268 7006
Pavel Ragozin Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel. +370 5 236 6273
Raminta Rupeikienė Paslaugos verslui
Mokslinių tyrimų užsakymai
Atviros prieigos paslaugos
Inovaciniai čekiai
Tel +370 5 268 7006
Žiedūnė Kiznytė
Komunikacija
Rinkodara
Tel. +370 5 236 60 61
Jūratė Semeškaitė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Sutarčių rengimas bei konsultavimas
Licencijavimas
Tel. +370 5 268 7005
Aistė Žvirblienė
Konsultacijos intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais
Sutarčių rengimas bei konsultavimas
Licencijavimas
Tel. +370 268 7005
Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
 Dr. Virginija Uksienė
Vadovė
Bendrieji klausimai
Doktorantūros proceso administravimas
Podoktorantūros stažuotės
Tel. +370 5 268 7093
Vida Dubonienė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Ginamų daktaro disertacijų dokumentų tvarkymas
Doktorantų akademinių atostogų klausimai
Tel. +370 5 268 7095
Simona Akamauskaitė
Konsultacijos priėmimo į doktorantūrą klausimais
Doktorantų išvykų į stažuotes, konferencijas klausimai
Pažymos doktorantams
Tel. +370 5 268 7095
Lina Janionienė Tyrėjų gebėjimų mokymai

Tel. +370 5 268 7094