Tarptautiniai ryšiai

 Pagrindinės tarptautinio bendradarbiavimo veiklos Vilniaus universitete:

•    dvišaliai ir daugiašaliai studentų ir personalo mainai;
•    narystė tarptautiniuose tinkluose ir asociacijose;
•    dalyvavimas Europos Sąjungos edukacinėse bei mokslo programose: Erasmus+, NordPlus, HORIZON 2020, COST ir kt.;
•    dalyvavimas tarptautinių organizacijų - UNESCO, NATO ir EUA - projektuose;
•    kitos akademinio bendradarbiavimo formos.

Universitetas didelį dėmesį skiria ne tik bendradarbiavimo kiekybei, bet ir kokybei:
•    1996 metais Universitetas pirmasis Lietuvoje ėmė diegti ECTS (europinę kreditų perkėlimo sistemą).
•    1998 metais atsirado pirmieji kursai užsienio kalba studentams, atvykstantiems dalinių studijų į Vilniaus universitetą,
•    2005 m. pradėtos vykdyti pirmosios magistrinės programos anglų kalba.
•    nuo 2005 m. Universitetas savo absolventams išduoda europinius diplomo priedėlius.
•    2007 metais universitetas, pirmasis iš Lietuvos aukštojo mokslo institucijų tapo Erasmus Mundus magistrinės programos koordinatoriumi.