Dvišalės sutartys

Dvišalės sutartys

Sukurta: 11 spalio 2011

Tarptautinės dvišalės sutartys – tai Vilniaus universiteto ir užsienio universiteto susitarimas bendradarbiauti ir vykdyti studentų mainus. Puiki galimybė studentams, norintiems semestrą ar du mokytis Australijoje, Singapūre, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Kanadoje, Taivane, Tailande, Brazilijoje, Rusijoje ir t. t. 

  • Tarptautinė sutartis studentams garantuoja nemokamą mokslą semestrui arba akademiniams metams užsienio universitetuose.
  • Kai kurios sutartys numato galimybę gauti stipendiją ir/arba nemokamą apgyvendinimą
  • Dvišalės sutarties pagrindu išvykti galima ne vieną kartą (studijų užsienyje laikotarpis neturi viršyti pusės atitinkamos pakopos studijų trukmės).

Vilniaus universitetas yra sudaręs dvišales tarptautines sutartis su daugiau nei 200 pasaulio universitetų, tačiau studentų mobilumas vykdomas tik apie 70 sutarčių pagrindu. Europinės sutartys skirtos daugiausia administraciniam bendradarbiavimui.

Atrankos procesas   

Studentas privalo pasirinkti pageidaujamą universitetą (-us) iš nurodyto sąrašo, suderinti studijų programą su savo fakultetu (jei nurodyti 2 universitetai, studijų programas reikia derinti 2 universitetams) ir iki nurodyto termino Universiteto Centrinės administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildyti paraišką internete vidinei atrankai; (į paraišką įkelti žemiau esančius dokumentus) (Paraiška bus atidaryta nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.  pavasario semestrui) kai kurių universitetų registracijos terminas ankstenis! 
  2. Studijų sutartį (Learning Agreement) – studijų sutartis (-ys) privalo būti patvirtinta (-os) kamieninio akademinio padalinio (fakulteto) koordinatoriaus (-ės) (fakultetų koordinatorių kontaktai – čia);
  3. Studijų rezultatų išrašą anglų kalba.
  4. Norint dalyvauti dvišalių mainų konkurse dėl Erasmus+ stipendijos reikia registruotis tik dvišaliuose mainuose nereikia registruotis Erasmus+ atrankoje. 

Partneriai, su kuriais vykdomi vieno arba dviejų semestrų studentų mainai (skaičius skliausteliuose rodo, kokią semestrinių studentų kvotą turime 2022–2023 studijų metams): 

Tinklai:

BCI PEE (Kanada) norintys dalyvauti rašykite nuo sausio 1 iki sausio 31 dienos 
MAUI (JAV) ir AEN (Australija) registracija internetu nuo sausio 1 iki sausio 31 dienos 
REARI-RJ (Brazilija)-– Nemokamas mokslas Rio de Janeiro regiono universitetuose (daugiau informacijos – el. p. )

Kaip vyksta atranka?

Studentas gali nurodyti du prioriteto tvarka pasirinktus universitetus. Jei atrenkamas į pirmąjį, kitas pasirinkimas nebesvarstomas. Jei nurodyti 2 universitetai, motyvacija rašoma pirmajam universitetui. Nepatekus į nei vieną universitetą atrankos komisija gali siūlyti trečią variantą. Atrankos rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų elektroniniu paštu. Informuojami visi atrankoje dalyvavę studentai. Atrinktieji studentai tolimesnius nurodymus gauna elektroniniu paštu. Galutinį sprendimą dėl priėmimo lemia priimantysis universitetas.
 

II etapas: pokalbis

Kai kurie atrinkti studentai (įskaitant ir pirmuosius likusius už brūkšnio) gali būti kviečiami pokalbiui su Universiteto Centrinės administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriumi. Jei pranešimo apie tai studentas negavo, reiškia jo paraiška sėkmingai patvirtinta ir reikia laukti tolimesnių nurodymų.
 

III etapas: dokumentų pateikimas

Atrinkti studentai visą informaciją apie teiktinus dokumentus gaus el. paštu. Patartina iš anksto pasidomėti, kokių dokumentų užsienio universitetas reikalauja, nes jų teikimui bus  skirta nedaug laiko. Pasas būtinas, todėl neturintiems reikėtų jį skubiai pasidaryti.
 
Gavus priėmimo laišką iš universiteto: studentas prieš išvykdamas privalo užpildyti prašymą siųsti dalinėms studijoms per VUSIS sistemą.
 
Dažniausiai užduodami klausimai