Dvišalės sutartys

Tarptautinės dvišalės sutartys - tai Vilniaus universiteto ir užsienio universiteto susitarimas bendradarbiauti ir vykdyti studentų mainus. Puiki galimybė studentams, norintiems semestrą ar du mokytis Australijoje, Singapūre, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Kanadoje, Taivane, Tailande, Brazilijoje, Rusijoje ir t.t. 

  • Tarptautinė sutartis studentams garantuoja nemokamą mokslą semestrui arba akademiniams metams užsienio universitetuose.
  • Kai kurios sutartys numato galimybę gauti stipendiją ir/arba nemokamą apgyvendinimą
  • Dvišalės sutarties pagrindu išvykti galima ne vieną kartą (studijų užsienyje laikotarpis neturi viršyti pusės atitinkamos pakopos studijų trukmės).

Vilniaus universitetas yra sudaręs dvišales tarptautines sutartis su daugiau nei 200 pasaulio universitetų, tačiau studentų mobilumas vykdomas tik apie 70 sutarčių pagrindu. Europinės sutartys skirtos daugiausia administraciniam bendradarbiavimui.

 

Atrankos procesas 

 

Studentas privalo pasirinkti pageidaujamą universitetą (-us) iš nurodyto sąrašo, suderinti studijų programą su savo fakultetu (jei nurodyti 2 universitetai, studijų programas reikia derinti 2 universitetams) ir iki nurodyto termino Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildyti paraišką internete vidinei atrankai; (į paraišką įkelti žemiau esančius dokumentus) (paraiška atidaryta nuo 2021 rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.) kai kurių universitetų registracijos terminas ankstenis 
  2. Studijų sutartį (Learning Agreement) - studijų sutartis/-ys privalo būti patvirtinta/-os fakulteto koordinatoriaus/-ės, fakultetų koordinatorių kontaktai čia;
  3. Studijų rezultatų išrašą anglų k.

Partneriai, su kuriais vykdomi vieno arba dviejų semestrų studentų mainai (skaičius skliausteliuose rodo, kokią semestrinių studentų kvotą turime 2021/2022 akademiniams metams): 

Tinklai:

BCI PEE (Kanada) registracija internetu nuo sausio 1 iki sausio 30  dienos 
MAUI (JAV) ir AEN (Australija) atsiliepimai registracija internetu nuo sausio 1 iki sausio 30 dienos 
REARI-RJ (Brazilija)- Nemokamas mokslas Rio de Janeiro regiono universitetuose daugiau informacijos el. paštu: 
 

Kaip vyksta atranka?

Studentas gali nurodyti du prioriteto tvarka pasirinktus universitetus. Jei atrenkamas į pirmąjį, kitas pasirinkimas nebesvarstomas. Jei nurodyti 2 universitetai, motyvacija rašoma pirmajam universitetui.Nepatekus į nei vieną universitetą atrankos komisija gali siūlyti trečią variantą. Atrankos rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų elektroniniu paštu. Informuojami visi atrankoje dalyvavę studentai. Atrinktieji studentai tolimesnius nurodymus gauna elektroniniu paštu. Galutinį sprendimą dėl priėmimo lemia priimantysis universitetas.
 

II etapas: pokalbis

Kai kurie atrinkti studentai (įskaitant ir pirmuosius likusius už brūkšnio) gali būti kviečiami pokalbiui su TRS koordinatoriumi. Jei pranešimo apie tai studentas negavo, reiškia jo paraiška sėkmingai patvirtinta ir reikia laukti tolimesnių nurodymų.
 

III etapas: dokumentų pateikimas

Atrinkti studentai visą informaciją apie teiktinus dokumentus gaus el. paštu. Patartina iš anksto pasidomėti, kokių dokumentų užsienio universitetas reikalauja, nes jų teikimui bus  skirta nedaug laiko. Pasas būtinas, todėl neturintiems reikėtų jį skubiai pasidaryti.
 
Gavus priėmimo laišką iš universiteto: studentas prieš išvykdamas privalo užpildyti prašymą siųsti dalinėms studijoms per VUSIS sistemą.
 
D.U.K.
Kas yra studijų rezultatų pažyma?
Tai visų jūsų sesijų visų pažymių išklotinė, išduodama dekanate lietuvių arba anglų k. Teikiant paraišką, reikalinga studijų rezultatų pažyma anglų k.
 
Koks turi būti MOTYVACINIS LAIŠKAS?
Akademinis. Pasirinkimas turi būti aiškiai pagrįstas ir akademiškai susietas su konkrečiu universitetu. Paaiškinkite, kodėl būtent tas universitetas yra naudingas jūsų studijoms. Venkite turistinio pobūdžio motyvacijų, nepilstykite iš tuščio į kiaurą, nerašykite romanų.
 
Kas yra ASEM-DUO stipendija?
Šią stipendiją skiria Korėjos vyriausybė. Tai tarptautinis konkursas, jokių garantijų nėra. Atrenku po vieną studentą kiekvienam universitetui (atrenku tuos, kurie turi daugiausia galimybių stipendiją gauti, ir tai nebūtinai studentai su aukščiausiais akademiniais rodikliais, atsižvelgiu į keletą specifinių kriterijų, daug lemia fakultetas). Atranka aktuali tik teikiantiems paraišką rudens semestrui.
 
Kas yra GKS stipendija (Global Korea Scholarship)?
Ją skiria Korėjos universitetai. Nominuojamas vienas studentas, paraišką vertina ir sprendimą priima Korėjos universitetas.
 
Ar studijų užsienyje metu man bus paliekama VU stipendija?
Sprendžia fakultetas.
 
Ar mano studijų laikotarpis užsienyje bus įskaitytas VU?
Taip. Tačiau būsite rotuojami su paskutinės sesijos, laikytos VU, rezultatais.