Tinklai ir asociacijos

Europos universitetų asociacija Europos universitetų asociacija - EUA
 • reprezentuoja ir remia aukštojo mokslo institucijas 47-iose šalyse
 • suteikia unikalią galimybę bendradarbiauti, sekant naujausias tendencijas aukštojo mokslo  ir mokslinių tyrimų  srityje
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
Europos tarptautinio švietimo asociacija Europos tarptautinio švietimo asociacija
 • skatina ir lengvina tarptautiškumo didinimą  Europoje ir pasaulyje
 • mokymų organizavimas, leidiniai, konferencijos
 • jungia daugiau nei 2300 aukštojo mokslo specialistų
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
utrecht Utrecht tinklas
 • apima 31 Europos universitetą bendradarbiaujantį didinant tarptautiškumą
 • studentų ir personalo mobilumas, vasaros mokyklos
 • mokymosi programų jungtinių programų, dvigubo laipsnio jungtinių mokymosi programų bei kitos veiklos tarptautiškumo didinimas
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
logo coimbra group

Coimbra Group

 • apima didžiąsias auštojo mokslo institucijas Europoje
 • rūpinasi universitetų bendradarbiavimu  formuojant ES   aukštojo  mokslo politiką, skatinant universitetų indėlį į  socialinę ir ekonominę regionų plėtrą. 

 

Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas: 
  MAUI logo MAUI tinklas
 • studentų mobilumas ir kitų jungtinių projektų skatinimas
 • MAUI UTRECT‘o tinklo mainų programa
Julius Pukelis
tel. +370 5 2687156
el. paštas:
Australijos/Europos tinklas Australijos/Europos tinklas
 • auštojo mokslo tarptautiškumo didinimas per studentų mobilumą, vasaros mokyklas, bendradarbiavimą ir mokymosi programas instituciniu lygmeniu
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
UNICA tinklas UNICA tinklas
 • Europos šalių sostinių universitetų tinklas. Dalyvauja 43 universitetai
 • skatina akademinės kompetencijos kėlimą, integraciją ir bendradarbiavimą
 • Bolonijos proceso plėtra
 • Vidurio ir Rytų universitetų integracija į Europos aukštojo mokslo erdves
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
Tarptautinės studentų mainų programos Tarptautinės studentų mainų programos
 • dalyvauja daugiau kaip 300 aukštojo mokslo institucijų iš 44 šalių
 • tarptautinių mainų galimybė studentams
Julius Pukelis
tel. +370 5 2687048
el. paštas:
CREPUQ tinklas CREPUQ tinklas
Julius Pukelis
tel. +370 5 2687156
el. paštas:
187802 146582272072325 8210566 n Baltijos universitetų programos tinklas - BUP
 • dalyvauja apie 225 Baltijos jūros regiono universitetai ir kitos aukštojo mokslo institucijos
 • remiamas universitetų vaidmuo sprendžiant darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos ir demokratijos klausimus Baltijos jūros regione
 • universitetų studijų programų kūrimas ir tobulinimas, dalyvavimas projektuose bendradarbiaujant su valdžios, savivaldybių ir kitomis institucijomis
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas:
produktbilde iau Tarptautinė universitetų asociacija (IAU)
 • tarptautinė asociacija, įkurta 1950 m. ir jungianti beveik 120 šalių aukštojo mokslo institucijas ir organizacijas;
 • bendradarbiaujama su įvairiomis tarptautinėmis, regioninėmis ir nacionalinėmis institucijomis  svarstant ir sprendžiant bendras aukštojo mokslo problemas.
Raimonda Markevičienė
tel. +370 5 2687182
el. paštas: raimonda.markeviciene@cr.vu.lt

 

Baltijos universitetų programos tinklas - BUP

·         veikloje dalyvauja apie 225 Baltijos jūros regiono universitetai ir kitos aukštojo mokslo institucijos

·         remiamas universitetų vaidmuo sprendžiant darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos ir demokratijos klausimus Baltijos jūros regione

·         universitetų kursų kūrimas ir tobulinimas, dalyvavimas projektuose bendradarbiaujant su valdžios, savivaldybių ir kitomis institucijomis