Kontaktai

Sukurta: 03 spalio 2011
Pagal galiojantį Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašą, studentai norėdami atsiskaityti su TRS, privalo elektroniniame laiške nurodyti vardą, pavardę, studento knygelės Nr. (LSP) ir fakultetą. Kreiptis el. paštu: arba .

Tarptautinių ryšių skyrius:

Raimonda Markevičienė Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Tel. +370 5 268 71 82

Simona Vižinienė
Institucinė ERASMUS+ programos koordinatorė
ERASMUS+ dėstytojų ir personalo mobilumo koordinatorė
Tel. +370 5 268 70 48
Arvydas Koncevičius Kviestinių dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų priėmimo koordinatorius  Tel. +370 5 219 32 16

Edita Selina

ERASMUS+ studentų (išvykstančių) koordinatorė Tel. +370 5 219 32 15
 
Vytenė Jankauskienė ERASMUS + finansų vadybininkė (Erasmus + stipendijos studentams)

Tel. +370 5 268 72 31

Rita Vienažindienė ERASMUS+ atvykstančių studentų koordinatorė Tel. +370 5 268 71 50
Miglė Prišmontaitė Atvykstančių studentų koordinatorė Tel: +370 5 219 32 14
 
Diana Makevičienė

Valstybinių stipendijų programos dalinėms studijoms koordinatorė
Konsultacijos  migracijos klausimais 

Tel. +370 5 268 72 50
 
Skirmantė Savickaitė

ERASMUS + KA107 veiklos koordinatorė,  projektų vadybininkė,
Konsultacijos projektų rengimo, vykdymo, finansų tvarkymo klausimais

Tel. +370 5 268 70 49

Julius Pukelis

Studentų (išvykstančių) ir dėstytojų(išvykstančių/atvykstančių) pagal dvišales sutartis koordinatorius;
Akademinių BCI, MAUI, AEN, ISEP tinklų koordinatorius

Tel. +370 5 268 71 56

Fakultetų tarptautinių koordinatorių kontaktai.