Kontaktai

Kontaktai

Sukurta: 10 gegužės 2011

Telefonų knygoje rasite visų Vilniaus universiteto padalinių adresus, darbuotojų telefonus ir el. pašto adresus.

Žemėlapių skiltyje rasite Vilniaus universiteto centrinių rūmų ir padalinių žemėlapius.

 

Greitoji paieška

Kreiptis su studijomis susijusiais klausimais

Kreiptis dėl oficialiųjų registruotinų dokumentų siuntimo ir su archyvu susijusiais klausimais
Kreiptis mokslinės veiklos organizavimo, vertinimo, finansavimo ir mokslinių projektų paraiškų rengimo klausimais
Kreiptis mokslo-verslo bendradarbiavimo, patentavimo ir technologijų perdavimo klausimais
Kreiptis su Vilniaus universiteto projektais susijusiais klausimais
Kreiptis dėl universiteto siūlomų karjeros paslaugų studentams ir darbdaviams

Kreiptis su ERASMUS+ studijomis, dvišalių mainų programomis ir kitais su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusiais klausimais
Kreiptis norint platinti informaciją apie renginius Vilniaus universitete

Kreiptis su karjera Vilniaus universitete susijusiais klausimais
Kreiptis bendraisiais klausimais
Kreiptis rinkodaros ir viešosios komunikacijos klausimais
Kreiptis papildomų pažymų ir išsilavinimo dokumentų dublikatų absolventams ir nutraukusiems studijas išdavimo klausimais
Kreiptis pažymų apie studijas (esamiems ir buvusiems studentams) išdavimo klausimais Kreiptis į fakultetą, kuriame studijuojate
(ar studijavote).
Kontaktus galite rasti čia