Taryba

Vilniaus universiteto taryba – kolegialus Vilniaus universiteto sprendimų priėmimo organas.

Taryba užtikrina Universiteto autonomiją ir Universiteto bendruomenės savivaldą, atitinkančias įgyvendinamus Universiteto ilgalaikius tikslus ir eksperimentinę, socialinę, kultūrinę ir technologinę plėtrą, atsakomybę Tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumą ir atskaitomybę visuomenei, kartu su Senatu ir rektoriumi rūpinasi Universiteto veiklos kokybe. Pagal Statute nustatytą kompetenciją Taryba prižiūri, ar Universiteto veikla ir valdymas atitinka Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus, Statute nustatytus viešumo ir atskaitomybės visuomenei reikalavimus.

Taryba yra sudaroma 5 metams iš 11 narių: 5 nariai – iš Universiteto akademinio personalo darbuotojų, 4 – išorės (ne Universiteto bendruomenės) nariai ir 2 – Universiteto studentų atstovai (iš jų 1 – ne Universiteto bendruomenės narys).

Šios kadencijos Vilniaus universiteto taryba buvo patvirtinta 2019 m. lapkričio 14 d.

 

Tarybos pirmininkė:

dr. Eglė Radzevičienė – UAB „Thermo Fisher Scientific“ intelektinės nuosavybės valdymo direktorė

Tarybos pirmininkės pavaduotojas:

prof. dr. Eugenijus Lesinskas – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius

Nariai:

dr. Sigitas Narbutas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius

Česlav Okinčic – advokatas

prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius – Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorius

Augustinas Vizbaras – UAB „Brolis Semiconductors“ technologijų direktorius

doc. dr. Rūta Žiliukaitė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė

prof. dr. Aurelija Žvirblienė – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė

Neda Žutautaitė – studentų atstovė, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė