Mainų galimybės

ERASMUS+

 Programos logotipas mėlynas jpg formatu

ISEP

 

isep logo 200 ls
 • Studentų mobilumas studijoms ir praktikai;
 • Personalo mobilumas;
 • Stebėsenos vizitai.
 • Dalinių studijų galimybės JAV ir 49 pasaulio valstybėse;
 • Praktikos galimybės.

DVIŠALĖS SUTARTYS

VU logotype

ERASMUS+ (KA107 veikla)

(informacija pateikiama anglų k.)

 

 Programos logotipas mėlynas jpg formatu

 •  Studentų mobilumas studijoms daugiausiai už Europos ribų;
 •  Gallimybė išvykti per tinklus į JAV, Kanadą ar Australiją.
 • Studentų mobilumas studijoms į ne-ES šalių universitetus;
 • Akademinio/neakademinio personalo mobilumas dėstymui/mokymuisi į ne-ES šalių universitetus.

ARQUS ir COIMBRA GROUP 

 arqus colorlogo coimbra group

 NORDPLUS

 

 NORDPLUS programme

 

 • Arqus ir Coimbra Group tinklų mainai finansuojami Erasmus+ lėšomis ir vyksta pagal Erasmus+ programos taisykles, reikalavimus ir terminus.
 • Mainuose gali dalyvauti visų VU fakultetų studentai bei dėstytojai (Arqus tinkle), išskyrus sritis, kurias apribojo partneriai.
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš Nordplus programoje dalyvaujančių šalių;
 • Projektai (Jungtinių studijų programų, intensyvių kursų kūrimas; studijų programų tobulinimo projektai; projektai, siekiantiems užtikrinti kokybę aukštojo mokslo srityje);
 • Tinklai.