Mainų galimybės

Mainų galimybės

Sukurta: 17 gegužės 2011

ERASMUS+

Programos logotipas mėlynas jpg formatu

ISEP

isep logo 200 ls
 • Studentų mobilumas studijoms ir praktikai;
 • Personalo mobilumas;
 • Stebėsenos vizitai.
 • Dalinių studijų galimybės JAV ir 49 pasaulio valstybėse;
 • Praktikos galimybės.

DVIŠALĖS SUTARTYS

VU logotype

ERASMUS+ (KA107 veikla)

(informacija pateikiama anglų k.)

Programos logotipas mėlynas jpg formatu

 • Studentų mobilumas studijoms daugiausiai už Europos ribų;
 • Galimybė išvykti per tinklus į JAV, Kanadą ar Australiją.
 • Studentų mobilumas studijoms į ne-ES šalių universitetus;
 • (Ne)akademinio personalo mobilumas dėstymui/mokymuisi į ne-ES šalių universitetus.

ARQUS ir COIMBRA GROUP

 arqus colorlogo coimbra group

NORDPLUS

 NORDPLUS programme

 • ARQUS ir COIMBRA Group tinklų mainai finansuojami „Erasmus+“ lėšomis ir vyksta pagal „Erasmus+“ programos taisykles, reikalavimus ir terminus.
 • Mainuose gali dalyvauti visų VU fakultetų studentai bei dėstytojai (ARQUS tinkle), išskyrus sritis, kurias apribojo partneriai.
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš NORDPLUS programoje dalyvaujančių šalių;
 • Studentų mobilumas studijoms vienoje iš NORDPLUS programoje dalyvaujančių šalių;
 • Projektai (jungtinių studijų programų, intensyvių kursų kūrimas; studijų programų tobulinimo projektai; projektai, siekiantiems užtikrinti kokybę aukštojo mokslo srityje);
 • Tinklai.