Projektai

Projektai

Sukurta: 17 gegužės 2011

Vilniaus universitetas aktyviai dalyvauja tarptautinių programų projektuose. Vykdomi projektai skatina tarptautinį akademinį, mokslinį  bei tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Europos bei trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijomis ir kitomis organizacijomis.

Nuo 2014 m. Vilniaus universitetas aktyviai įsijungė į programos „Erasmus+“ projektus

 • Strateginė partnerystė
 • Žinių Sąjungos
 • Gebėjimų stiprinimas
 • Europos universitetai 

Vilniaus universitetas įgyvendina mokslinius projektus pagal šias programas:

 • Europos Sąjungos programa „Horizontas 2020“;
 • Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa „Žiliberas“;
 • Lietuvos-Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“;
 • Europos Sąjungos 7 bendroji programa;
 • Europos Sąjungos Visuomenės sveikatos programa;
 • Europos Sąjungos Informacijos ir komunikacijos technologijų politikos paramos programa;
 • COST;
 • Baltijos jūros regiono programa.