ARQUS Europos universitetų aljansas

ARQUS Europos universitetų aljansas

Sukurta: 22 gegužės 2020

ARQUS Europos universitetų aljansą sudaro šie Europos universitetai: Bergeno (Norvegija), Granados (Ispanija), Graco (Austrija), Leipcigo (Vokietija), Liono (Prancūzija), Minjo (Portugalija), Padujos (Italija), Vilniaus (Lietuva) ir Vroclavo (Lenkija).

Aljanso tikslas – suderinus universitetų politiką ir bendrus veiksmus, sukurti bendras ilgalaikes, tvarias struktūras bei glaudaus tarp-institucinio bendradarbiavimo mechanizmus studijų, mokslo, socialinės partnerystės srityse.

ARQUS TIKSLAI:

  • Gerinti prieigą prie studijų, jų įvairovę ir pasiūlą universitete įvairioms visuomenės grupėms;
  • Diegti novatorišką, į studentą orientuotą ir moksliniais tyrimais paremtą mokymą (-si) ir gerinti studijų kokybę;
  • Vykdyti akademinio/administracijos personalo ir studentų mainus;
  • Stiprinti mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų bei žinių perdavimo sąsają, išplėsti verslo ir mokslo sąveiką;
  • Skatinti Europos kalbų mokymąsi, daugiakalbystę ir daugiakultūriškumą universitete;
  • Skatinti universiteto verslumą, regioninį bendradarbiavimą;
  • Gerinti mokslinių tyrimų kokybę, jaunųjų mokslininkų ugdymą;
  • Stiprinti socialinę partnerystę su įvairiomis bendruomenėmis sprendžiant visuomenės iššūkius ir kartu ieškant naujoviškų sprendimų visuomenei aktualioms problemoms

Daugiau informacijos apie aljansą rasite šioje svetainėje.

NAUDOS

Klausk studento 2021 11 LT Desktop

 Klausk studento 2021 11 LT Desktop

 

VEIKLOS KRYPTYS

ARQUS skiria didelį dėmesį šioms veiklos kryptims: