Mokymasis visą gyvenimą

Mokymasis visą gyvenimą

Sukurta: 04 kovo 2011

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, gali rinktis įvairius kursus, seminarus arba atskirus studijų dalykus (modulius):

 • Galima pasirinkti laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių VU studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvajam klausytojui. Dėl konkrečių dalykų (modulių) lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.
 • Tikslinės mokymosi visą gyvenimą programos - kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai:
 1. Mokymai pedagogų kompetencijų tobulinimui Vilniuje ir Šiauliuose
 2. Mokymai sveikatos priežiūros specialistams (gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, vaistininkai)
 3. Mokymai Teisės fakulteto mokymo centre
 4. Psichologijos mokymai
 5. Psichoterapeutų mokymai
 6. Verslumo mokymai Verslo mokykloje
 7. Užsienio kalbų kursai Filologijos fakulteto Kalbų mokykloje
 8. Lietuvių kalbų kursai
 9. Rytų kalbų kursai Filosofijos fakulteto Rytų kalbų mokykloje
 10. Mokymai Kauno fakultete
 11. Mokymai Šiaulių akademijoje

Programos gali būti parengiamos ir pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Dėl konkrečios informacijos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

Mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus.

Registruotis į mokymus galima VU padalinių interneto svetainėse arba VU mokymosi visą gyvenimą informacinėje sistemoje.