Studijų baigimas

Studijų baigimas

Diplomų ir diplomų priedėlių išdavimas

Universiteto absolventu laikomas asmuo, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus.

Universiteto absolventams, baigusiems pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų programas, išduodamas suteiktą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis (priedas), o baigus doktorantūrą ir apgynus daktaro disertaciją – mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas.

Diplomai absolventams iškilmingai įteikiami žiemos ir vasaros sesijų metu.

Vilniaus universiteto nustatyta tvarka pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams:

  • įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai, išduodamas Cum Laude diplomas;
  • įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai ir pasižymėjusiems mokslo tyrimo veikloje, išduodamas Magna Cum Laude diplomas.

Studijuojantiesiems, universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos studijų programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją.

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.

Studentams įprastas pažymas apie studijas išduoda fakulteto (padalinio) administracija. Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Studijų administravimo skyrius Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia papildomas paslaugas.

Sukurta: 14 kovo 2011