Studijų pasiekimų vertinimas, akademinės skolos, apeliacijos