Reorganizavimas

Reorganizavimas

Sukurta: 11 spalio 2018

Pranešimas apie parengtas Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. XIII-1230 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 2 dalimi bei 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus universiteto statuto 51 straipsniu, Šiaulių universiteto statuto 160 straipsniu, Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. T-2018-10-1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano tvirtinimo“, Šiaulių universiteto tarybos 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano tvirtinimo“, pranešame, kad yra parengtas Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas (toliau – Reorganizavimo sąlygos) bei Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas (toliau – Reorganizavimo planas) ir numatomas Šiaulių universiteto reorganizavimas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs savo veiklą – Šiaulių universitetas (toliau vadinama Reorganizuojama įstaiga arba Šiaulių universitetas):

 • teisinė forma: viešoji įstaiga;
 • juridinio asmens kodas: 111951345;
 • buveinės adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 88;
 • registracijos Juridinių asmenų registre data – 2014 m. rugsėjo 25 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 • įstaigos savininkas: Lietuvos Respublika;
 • įstaigos savininko kapitalas: 1 548 753,00 EUR.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, kuri tęs veiklą po reorganizavimo – Vilniaus universitetas (toliau vadinama Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga arba Vilniaus universitetas):
teisinė forma: viešoji įstaiga;

 • juridinio asmens kodas: 211950810;
 • buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3;
 • registracijos Juridinių asmenų registre data – 1998 m. gruodžio 28 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 • įstaigos savininkas: Lietuvos Respublika;
 • įstaigos savininko kapitalas: 41 415 047,09 EUR.

Šiaulių universitetas, reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu, po reorganizavimo pasibaigs (bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro). Po reorganizavimo tęsiančios veiklą įstaigos Vilniaus universiteto duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui nesikeis. Vilniaus universiteto statutas, vadovaujantis Statuto 51 straipsnio 3 dalimi, nebus keičiamas. Reorganizavimas bus vykdomas ir pabaigtas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins Reorganizavimo sąlygas bei Reorganizavimo planą ir priims sprendimą dėl reorganizavimo.
Po reorganizavimo (prijungimo) visas Šiaulių universiteto turtas, teisės ir pareigos pereis Vilniaus universitetui nuo Reorganizuojamos įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos Reorganizavimo sąlygų ir Reorganizavimo plano pagrindu.


Su Reorganizavimo sąlygomis, Reorganizavimo planu ir kitais įstatymuose nurodytais dokumentais galima susipažinti:

 • Šiaulių universiteto buveinėje adresu Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 88 kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16.30 val. arba Šiaulių universiteto interneto svetainėje adresu www.su.lt;
 • Vilniaus universiteto buveinėje adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3 kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16.30 val. arba Vilniaus universiteto interneto svetainėje adresu www.vu.lt.

Susiję dokumentai: