Senato sprendimai

Senato sprendimai

Sukurta: 04 kovo 2015

  2022 m. birželio 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-29 „Dėl Teisės fakulteto reprezentacinės vėliavos patvirtinimo“

Teisės fakulteto reprezentacinė vėliava

 • Nutarimas Nr. SPN-30 „Dėl Vilniaus universiteto pedagogų ugdymo koncepcijos patvirtinimo“

 Vilniaus universiteto pedagogų ugdymo koncepcija

 • Nutarimas Nr. SPN-31„Dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo dr. Sigitui Kučui, dr. Gyčiui Vektariui“
 • Nutarimas Nr. SPN-32 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. SK-2013-8-7 „Dėl Studijuojančiųjų asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-33 „Dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų jungtinės antrosios pakopos studijų programos „Europos studijos“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-34 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2022 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus, Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų ir Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2022–2023 studijų metais, kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-35 „Dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022-2023 studijų metais, studijų vietų skaičiaus patvirtinimo“

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-36Dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-37 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-38 Dėl mokslo žurnalo „Acta Humanitarica Academiae Saulensis“ (AHAS) vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-39 „Dėl mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ (SU) vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-40 Dėl mokslo žurnalo „Social Welfare Interdisciplinary Aprroach“ (SWIA) vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-41 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“

Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-42 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. SK-2012-12-4 „Dėl Studijų programų reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto studijų programų reglamentas

 • Nutarimas Nr. SPN-43 „Dėl Vilniaus universiteto studijų nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Vilniaus universiteto senato komisijos nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“

 Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-44 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-45 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotosios profesorės vardo (statuso) suteikimo Rūtai Dubakienei ir Živilei Lukšienei"

 

2022 m. gegužės 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-23 „Dėl pritarimo terminuotų darbo sutarčių sudarymui su vyresniais kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais"
 • Nutarimas Nr. SPN-24 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo"
 • Nutarimas Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. SPN-29 „Dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo"
 • Nutarimas Nr. SPN-27 „Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainų patvirtinimo"

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-28 „Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Verslo informatika“ pavadinimo, apimties ir studijų programos trukmės pakeitimo“

 

 2022 m. balandžio 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-20 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre"
 • Nutarimas Nr. SPN-21 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo"
 • Nutarimas Nr. SPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Viešoji teisė“ išregistravimo“ 

 

2022 m. kovo 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-14 „Dėl Vilniaus Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis administravimas“ pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-15 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022-2023 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022-2023 studijų metais, kainų tvirtinimas ir užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2022-2023 studijų metais, kainų patvirtinimo“ (nutarimo pakeitimas atliktas 2022 m. birželio 21 d. SPN-34,dokumento priedas)

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2022–2023 studijų metais, kainos

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2022–2023 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-16 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2021 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. SPN-77 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-17 „Dėl žurnalo „Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-18 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2021 metų veiklos ataskaitos projektui“

Vilniaus universiteto 2021 metų veiklos ataskaitos projektas

 • Nutarimas Nr. SPN-19 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektui“

 Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektas

 

2022 m. kovo 16 d. Senato elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-13 „Dėl studijų procesą reglamentuojančių Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo Vilniaus universitete studijuojantiems Ukrainos piliečiams nuostatų“

 

2022 m. vasario 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-4 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. S-2014-3-9 „Dėl Vilniaus universiteto senato narių rinkimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo, naujos kadencijos senato narių skaičiaus ir kamieniniuose akademiniuose padaliniuose renkamų senato narių skaičiaus“

Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-5 „Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Kultūros ir kūrybos industrijų vadyba“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ pavadinimo, apimties ir studijų programos trukmės pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studijų programos „Matematikos mokymas ir edukometrija“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Ekonominė analizė“ pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-9 „Dėl Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Kosmetinė chemija“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-11 „Vilniaus universiteto 2022-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos

2022 m. Vilniaus universiteto biudžeto projektas

 • Nutarimas Nr. SPN-12 „Dėl Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairės

 

2022 m. sausio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 „Dėl pritarimo terminuotos darbo sutarties sudarymui su vyresne kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytoja“
 • Nutarimas Nr. SPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Dailė“ ir antrosios pakopos studijų programų „Istorija ir politika“ bei „Lietuvių kalbotyra“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto diplomo Magna Cum Laude išdavimo“

 

2021 m. gruodžio 14 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-69 „Dėl Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Ekonomika“ pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-71 „Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos antrosios pakopos studijų programos „Tarptautinio verslo finansai“ vykdymo kalbos ir pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-72 „Dėl Fizikos fakulteto vykdomos pirmos pakopos studijų programos „Šviesos technologijos“ apimties ir studijų programos trukmės pakeitimo patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-73 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. SK-2012-12-12 „Dėl Gretutinių studijų organizavimo tvarkos“ pakeitimo“

Gretutinės krypties studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-75 „Dėl kai kurių Vilniaus universiteto senato ir Vilniaus universiteto senato komisijos nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-76 „Dėl Vilniaus universiteto 2021–2025 metų lyčių lygybės plano patvirtinimo“

Vilniaus universiteto 2021–2025 metų lyčių lygybės planas

 • Nutarimas Nr. SPN-77 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-78 „Dėl Vilniaus universiteto diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2021 m. lapkričio 23 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-54 „Dėl profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo prof. dr. Albinui Bagdonui ir prof. dr. Vytautui Usoniui“
 • Nutarimas Nr. SPN-55 „Dėl afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo prof. dr. Vigirdui Mackevičiui”
 • Nutarimas Nr. SPN-56 „Dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Audronei Valerijai Kalvelytei ir Remigijui Šimkui”
 • Nutarimas Nr. SPN-57 „Dėl Vilniaus universiteto mecenatų vardo suteikimo Arvydui Andrijauskui, Danui ir Linai Tvarijonavičiams“
 • Nutarimas Nr. SPN-58 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Thomas Chung-Kuang Yang“
 • Nutarimas Nr. SPN-59 „Dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. SK-2012-13-3 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties“ pakeitimo"
 • Nutarimas Nr. SPN-60 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato 2021 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. SPN-19 „Dėl Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-61 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-6 „Dėl Medicinos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-62 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

 •  Nutarimas Nr. SPN-63 „Dėl Vilniaus universiteto lėšomis finansuojamų doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir vizituojančių mokslo darbuotojų atrankos ir priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto lėšomis finansuojamų doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir vizituojančių mokslo darbuotojų atrankos ir priėmimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-64 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-65  „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. S-2014-6-1 „Dėl Vilniaus universiteto senato darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"
 • Nutarimas Nr. SPN-66  „Dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto pirmosios pakopos studijų programos „Globalių iššūkių politika“ tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-67  „Dėl 2021–2022 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-68 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre“

 

2021 m. lapkričio 17 d. Senato elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-53 „Dėl mokslo darbų teikimo 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams"

 

2021 m. spalio 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-49 „Dėl naujos kadencijos Vilniaus universiteto senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų senato narių skaičiaus ir senato narių rinkimų tvarkos peržiūros darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-50 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. S-2015-2-3 „Dėl rezidentūros studijų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto rezidentūros studijų reglamentas

 • Nutarimas Nr. SPN-51 „Dėl Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro pirmosios pakopos studijų programos „Ekologija“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr.SPN-52 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Modeliavimas ir duomenų analizė“ pavadinimo pakeitimo“

 

2021 m. spalio 12 d. Senato elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-48 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius“

 

2021 m. rugsėjo 24 d. Senato elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-47 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui sudarant sutartį dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Petro Baublio g., Vilniuje, panaudos“

 

2021 m. rugsėjo 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. TPN-17 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui“
 • Nutarimas Nr. SPN-42 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2010 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. SK-2010-12-102 „Dėl profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-43 „Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. Andrew Bush“
 • Nutarimas Nr. SPN-44 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2021-2022 mokslo metų darbo plano tvirtinimo“

Vilniaus universiteto senato 2021-2022 mokslo metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. SPN-45 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-46 „Dėl Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašas

 

2021 m. rugsėjo 13 d. elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-40 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-16 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto senato posėdžių organizavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2021 m. birželio 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-29 „Dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Juliui Sperauskui“
 • Nutarimas Nr. SPN-30 „Dėl afilijuotojo profesoriaus suteikimo Arvydui Ambrozaičiui, Gražinai Stanislavai Drąsutienei, Nijolei Drazdienei“
 • Nutarimas Nr. SPN-31 „Dėl Vilniaus universiteto Sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcijos „#SveikasUniversitetas“ patvirtinimo“

Vilniaus universiteto sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcija „#SveikasUniversitetas“

 • Nutarimas Nr. SPN-32 „Dėl pritarimo terminuotų darbo sutarčių sudarymui su vyresniais kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais“
 • Nutarimas Nr. SPN-33 „Dėl Vilniaus universiteto Senato 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. SPN-79 „Dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atributikos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rašto blankas (lietuvių k.)

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rašto blankas (anglų k.)

 • Nutarimas Nr. SPN-34 „Dėl 2021–2022 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-35 „Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-36 „Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Verslo ekonomika“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-37 „Dėl Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-38 „Dėl Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai

 • Nutarimas Nr. SPN-39 „Dėl žurnalo „Politologija“ vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo“

 

2021 m. gegužės 18 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-21 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 mokslo metais, kainų“
 • Nutarimas Nr. SPN-23 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų „Statybos inžinerija“ ir „Mechanikos inžinerija ir Robotika“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-24 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-5 „Dėl Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatai (suvestinė aktuali redakcija nuo 2021 m. gegužės 18 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-25 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-26 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-27 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-28 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai

 

2021 m. balandžio 20 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-17 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre“
 • Nutarimas Nr. SPN-18 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui“
 • Nutarimas Nr. SPN-19 „Dėl Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto senato 2021 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. SPN-60)

Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-20 „Dėl Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2004 m. birželio 3 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. 9) dėl Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos pripažinimo netekusiu galios“

Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 

2021 m. kovo 23 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-14 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektui“

Vilniaus universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-15 „Dėl Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus, Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų ir Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainas ir studijų vietų skaičius

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainos

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2021–2022 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-16 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos projektui“

Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos projektas

 

2021 m. vasario 23 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano projekto“

Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano projektas

 • Nutarimas Nr. SPN-9 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. S-2014-3-9 „Dėl Vilniaus universiteto Senato narių rinkimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 23 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-10 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 23 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-11 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. S-2016-7-1 „Dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-12 „Dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metų pavasario semestro Vilniaus universitete metu nuostatų“
 • Nutarimas Nr. SPN-13 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2007 m. lapkričio 15 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. SK-2007-18) dėl Pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų registravimo tvarkos, Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-1 „Dėl Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarkos tvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-2 „Dėl Elektroninių mokymo(si) išteklių kūrimo ir talpinimo Vilniaus universiteto virtualioje mokymo(si) aplinkoje bei jų naudojimo administravimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“

 

2021 m. sausio 19 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas SPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. S-2016-7-1 „Dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas SPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto leidybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai

 • Nutarimas SPN-4 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas SPN-5 „Dėl žurnalo „Verbum“ redakcinės kolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas SPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos“

Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmata

 

2021 m. sausio 11 d. elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-1 „Dėl elektroninio balsavimo Vilniaus universiteto Senato nario rinkimuose Komunikacijos fakultete“

 

2020 m. gruodžio 15 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-83 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-84 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo ir pedagoginių vardų suteikimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojams“

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

 • Nutarimas Nr. SPN-85 „Dėl mokslo žurnalo „Acta Medica Lituanica“ leidybos pertvarkos ir redakcinės kolegijos sudėties“
 • Nutarimas Nr. SPN-86 „Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ leidybos pertvarkos ir redakcinės kolegijos sudėties“
 • Nutarimas Nr. SPN-87 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-88  „Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Apskaita ir auditas“ bei „Europos integracija ir ekonominė politika“, Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Statistika“ ir Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Psichologija“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-89 „Dėl Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto II pakopos studijų programos „Hidrometeorologija“ pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-90 „Dėl studijų procesą reglamentuojančių Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metais Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje laikinųjų nuostatų“
 • Nutarimas Nr. SPN-91 „Dėl 2020–2021 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo“

 

2020 m. lapkričio 17 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-68 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. SPN-67 „2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-69 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Contemporary Motherhood/Fatherhood“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre“
 • Nutarimas Nr. SPN-70 „Dėl žurnalo „Psichologija“ redkolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-71 „Dėl mokslo darbų teikimo 2020 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“
 • Nutarimas Nr. SPN-72 „Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos II pakopos studijų programos „Kūrybinis verslas“ pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-74 „Dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Medijų lingvistika“ (6211NX001), Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo valdymas“ (6121LX018) ir Medicinos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji fizinė veikla“ (6211GX013) išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-75 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. S-2017-12-11 „Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. lapkričio 18 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-77 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai (suvestinė redakcija aktuali nuo 2020 m. lapkričio 17 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-78 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant Šiaulių universiteto turtą“

Priedas Nr. 1: Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Šiaulių universiteto pagal patikėjimo sutartį valdomas (neinvestuojamas) nekilnojamasis turtas

Priedas Nr. 2: Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Šiaulių universiteto pagal patikėjimo sutartį valdomas (investuojamas) nekilnojamasis turtas

Priedas Nr. 3: Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Šiaulių universiteto pagal patikėjimo sutartį valdomas turtas, naudojamas Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET bei Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo LABT veiklai užtikrinti ir Lietuvos virtualaus universiteto programai vykdyti

 • Nutarimas Nr. SPN-79 „Dėl sui genereis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atributikos patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. SPN-33)

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos siunčiamųjų dokumentų blankas lietuvių kalba

 • Nutarimas Nr. SPN-80 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Pranui Vaitkui, Romualdui Kašubai, Aleksandrui Ernestui Plikusui ir Birutei Marytei Pociūtei“
 • Nutarimas Nr. SPN-81 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo Jonui Martinavičiui“
 • Nutarimas Nr. SPN-82 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo Irenai Valikonytei“

2020 m. spalio 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-67 „Dėl 2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. SPN-68)

 

2020 m. spalio 20 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-54 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2006 m. birželio 13 d. nutarimo dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso patvirtinimo (protokolo Nr. S-2006-05) pakeitimo“

Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksas (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-55 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. S-2014-9-1 „Dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-56 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos narių rinkimo tvarkos bendrųjų reikalavimų nustatymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-57 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12“
 • Nutarimas Nr. SPN-58 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 4“
 • Nutarimas Nr. SPN-59 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. SPN-60 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. SK-2012-13-3 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-61 „Dėl žurnalo „Literatūra“ redkolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-62 „Dėl žurnalo „Problemos“ redaktorių kolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-63 „Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ vyriausiojo redaktoriaus keitimo ir garbės redaktoriaus statuso suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-65 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių laisvas vietas“
 • „Nutarimas Nr. SPN-66 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius“

 

2020 m. spalio 6 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-53 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 6 d.)

 

2020 m. rugsėjo 25 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-50 „Dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metų rudens semestro Vilniaus universitete metu nuostatų“
 • Nutarimas Nr. SPN-51 „Dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Egidijui Norvaišu ir Stasiui Algirdui Kazlauskui“
 • Nutarimas Nr. SPN-52 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 

2020 m. rugsėjo 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-43 „Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo Emmanueliui Macronui“
 • Nutarimas Nr. SPN-44 „Dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-45 „Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-46 „Dėl mokslinio žurnalo „Respectus Philologicus“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-9 dėl mokslinio žurnalo „Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-47 „Dėl Vilniaus universiteto valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimo darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-48 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-49 „Dėl Senato 2020–2021 mokslo metų darbo plano tvirtinimo“

 

2020 m. liepos 31 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 „Dėl Skundų dėl procedūrinių pažeidimų Centrinėje priėmimo komisijoje ir Išskirtinio Skundų dėl procedūrinių pažeidimų Centrinėje priėmimo komisijoje ir Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo komisijoje nagrinėjimo komisijos galimų narių sąrašo patvirtinimo“

2020 m. birželio 16 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-32 „Dėl Vilniaus universiteto senato nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-33 „Dėl 2020–2021 studijų metų rudens semestro įgyvendinimo Vilniaus universitete“
 • Nutarimas Nr. SPN-34 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 mokslo metais, kainų“
 • Nutarimas Nr. SPN-35 „Dėl knygų serijos „Fontes et Studia Historiae Universitatis Vilnensis“ redaktorių kolegijos sudėties pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-36 „Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-37 „Dėl Vilniaus universiteto medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Optometrija“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-38 „Dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Sociologija ir kriminologija“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Marketingas ir prekybos vadyba“ pavadinimų pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-39 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-40 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2020 m. gegužės 26 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-28 „Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-29 „Dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-30 „Dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo projektui bei Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano projektui“

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas

 • Nutarimas Nr. SPN-31 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Baltic Culture Through Language“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre“

 

2020 m. gegužės 19 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-23 „Dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-24 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus patvirtinimo“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-32 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Cheminių elementų pasaulis“, „Rinkodara“ „Vilnius kultūrų sankryžoje (XIX–XX a. I pusė)“, „Linguistic Diversity and Language Science“, „World of Particles“ ir „Environmental Ethics“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre“
 • Nutarimas Nr. SPN-26 „Dėl Vilnius universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-27 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“

 

2020 m. balandžio 21 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-18 „Dėl elektroninio balsavimo Vilniaus universiteto senato nario rinkimuose Chemijos ir geomokslų fakultete“
 • Nutarimas Nr. SPN-19 „Dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų patvirtinimo“

Antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-20 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. SPN-64 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų“ pakeitimo“

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-21 „Dėl mokslinio žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ įgyvendinimo“

 

2020 m. balandžio 7 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ (papildyta Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu SPN-22; 2020 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. SPN-26)
 • Nutarimas Nr. SPN-16 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto senato posėdžių organizavimo tvarkos“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto senato 2021 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. SPN-40)

2020 m. kovo 17 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-9 „Dėl pritartimo Vilniaus universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos projektui“

Vilniaus universiteto 2019 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-10 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“

Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-11 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. S-2014-3-5 „Dėl  universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino koncepcijos ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ 
 • Nutarimas Nr. SPN-12 „Dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Optoelektronikos medžiagos ir technologijos“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-13 „Dėl mokslinio žurnalo „Semiotika“ redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo ir įtraukimo į Vilniaus universiteto leidyklos žurnalų bazę“
 • Nutarimas Nr. SPN-14 „Dėl mokslinio žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo“

 

2020 m. vasario 18 d. posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategijos“

Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategija

Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 m. strategijos įgyvendinimo planas 2020–2022 metams

 • Nutarimas Nr. SPN-7 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ projektui“
 • Nutarimas Nr. SPN-8 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“

 

2020 m. sausio 21 d. posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos“
 • Nutarimas Nr. SPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. SPN-59 „Dėl mecenato vardo suteikimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-4 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Apskaita ir auditas“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-5 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Globali rinkodara“ patvirtinimo“

 

2020 m. sausio 14 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2019 m. gruodžio 17 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-72 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-73 „Dėl Vilniaus universitete ketinamos vykdyti studijų programos koncepcijos gairių taikymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-74 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. S-2015-7-5 „Dėl emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatų bei emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019 m. gruodžio 17 d.)

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 • Nutarimas Nr. SPN-75 „Dėl mokslinio žurnalo „Archaeologia Lituana” redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-76 „Dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN -77 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-78 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Rinkodaros analitika“ ir „Tarptautinio turizmo vadyba“, Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Specialioji pedagogika“, Gyvybės mokslų centro antrosios pakopos studijų programos „Ekologija“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informatika“ bei antrosios pakopos studijų programų „Verslo administravimas“ ir „Verslo informacijos sistemos“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-79 „Dėl Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Marketingo technologijos“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-80 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Globalus verslas ir ekonomika“ trukmės keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-81 „Dėl Filosofijos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Gamtamokslinis ugdymas“ pavadinimo pakeitimo“

 

2019 m. gruodžio 16 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-71 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“

 

2019 m. lapkričio 19 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-58 „Dėl kandidatų į Vilniaus universiteto rektorius“
 • Nutarimas Nr. SPN-59 „Dėl mecenato vardo suteikimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2020 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. SPN-3)
 • Nutarimas Nr. SPN-60 „Dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-61 „Dėl afilijuotojo mokslininko ir profesoriaus vardo suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-62 „Dėl Vilniaus universiteto studijų tarptautiškumo gairių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto studijų tarptautiškumo gairės

 • Nutarimas Nr. SPN-63 „Dėl Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-64 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. SPN-20)

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų 

 • Nutarimas Nr. SPN-65 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašo ir Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašas

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašas

 • Nutarimas Nr. SPN-66 „Dėl Fizikos fakulteto  pirmosios pakopos studijų programos „Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-67 „Dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Fizikinės technologijos ir jų vadyba“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-68 „Dėl Filosofijos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Kriminologija“ trukmės keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-69 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija“ ir „Tarptautinė teisė besikeičiančiame pasaulyje“ įregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-70 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“

 

2019 m. lapkričio 14 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-57 „Dėl mokslo darbų teikimo 2019 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“

 

2019 m. spalio 22 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-55 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo“
 • Nutarimas Nr. SPN-56 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilnius universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilnius universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

 

2019 m. spalio 15 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-54 „Dėl kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius“

Kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius sąrašas

 

2019 m. spalio 4 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-53 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos jaunosios akademijos narius“

 

2019 m. rugsėjo 27 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-52 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2019 m. rugsėjo 17d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-48 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-49 „Dėl Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

 • Nutarimas Nr. SPN-50 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. SPN-51 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. SK-2009-10-113 pripažinimo netekusiu galios“

 

2019 m. birželio 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-42 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui“
 • Nutarimas Nr. SPN-43 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-44 „Dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo“

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-45 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais, kainų“
 • Nutarimas Nr. SPN-46 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2014 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. SK-2014-4-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ 3 punkto ir Vilniaus universiteto senato 2015 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. S-2015-1-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-47 „Dėl mokslinių žurnalų „Psichologija“, „Knygotyra“, „Acta Museologica Lithuanica“ redakcinių kolegijų sudėčių tvirtinimo“

 

2019 m. gegužės 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka 

 • Nutarimas Nr. SPN-35 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-36 „Dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-37 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl papildomųjų studijų programų kainų 2019–2020 studijų metų priėmimui pritarimo

Papildomos studijų programų 2019–2020 studijų metų priėmimui kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-39 „Dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Geografija ir kraštotvarka“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-40 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2019 m. balandžio 16 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. SPN-52; pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto senato 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. SPN-52)
 • Nutarimas Nr. SPN-27 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. S-2014-10-2 „Dėl Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-28 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. S-2015-2-10 „dėl Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo” pakeitimo“

Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-29 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-30 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. SPN-31 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-6 „Dėl Vilniaus universiteto Botanikos sodo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-32 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. S-2014-6-5 „dėl Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio ir Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų 2015 metais“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-33 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. Nutarimo Nr. SK-2011-14-3 „Dėl apgyvendinimo įkainių Molėtų astronomijos observatorijoje patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. SK-2012-19-3 „Dėl Molėtų astronomijos laboratorijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-34 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Astronomija: tyrinėjant laiką ir erdvę“, „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“ ir „Socialinė antreprenerystė“ įregistravimo bei dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių „Rašto, knygos ir kitų medijų istorija“ ir „Veikli visuomenė ir sveikata“ išregistravimo“

 

2019 m. balandžio 5 d. elektroninis Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-25 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai“ pakeitimo“

 

2019 m. kovo 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-16 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos projektui“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-17 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-18 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos rengimo darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. SPN-19 „Dėl Verslo mokyklos pirmosios pakopos studijų programos „Tarptautinis turizmo verslas“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-20 „Dėl Gyvybės mokslų centro pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Mikrobiologija ir biotechnologija“ pavadinimų keitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-21 „Dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Šiaurės Europos kalbos ir kultūros“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-23 „Dėl Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programos taisyklių tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-24 „Dėl asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo“

 

2019 m. vasario 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-9 „Dėl „VU mokslo darbai. Teisė“ redaktorių kolegijos sudėties“
 • Nutarimas Nr. SPN-10 „Dėl Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-11 „Dėl Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tvarieji finansai“ tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-12 „Dėl naujų Gyvybės mokslų centro pirmosios pakopos studijų programų „Aplinkosauga ir aplinkotyra“ ir „Molekulinė biotechnologija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Molekulinė biotechnologija“ tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. SPN-13 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2008 m. balandžio 10 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2008-4) dėl laikinosios darbo su Vilniaus universitete parengtais vadovėlių rankraščiais tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. SPN-14 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. SPN-15 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. SPN-25)

 

2019 m. sausio 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 „Dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. SK-2012-20-6 „Dėl studijų pasiekimų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Studijų pasiekimų vertinimo tvarka

 • Nutarimas Nr. SPN-2 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 • Nutarimas Nr. SPN-3 „Dėl Medicinos fakulteto rezidentūros studijų programos „Vaikų ligos ir vaikų hematologija” pavadinimo keitimo“

 • Nutarimas Nr. SPN-4 „Dėl naujų Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto gretutinių studijų programų „Ekonomika” ir „Verslo vadyba” tvrtinimo“

 • Nutarimas Nr. SPN-5 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo” pakeitimo“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. S-2013-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų” pripažinimo netekusiu galios“

 • Nutarimas Nr. SPN-7 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. spalio 8 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2009-11) „Dėl atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatų” pripažinimo netekusiu galios“

 • Nutarimas Nr. SPN-8 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių“

 

2018 m. gruodžio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-89 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“

 • Nutarimas Nr. S-2018-90 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos“

 • Nutarimas Nr. S-2018-91 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo“

 • Nutarimas Nr. S-2018-92 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių atributikos patvirtinimo“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto, Fizikos fakulteto, Gyvybės mokslų centro, Matematikos ir informatikos fakulteto ir Teisės fakulteto siunčiamųjų dokumentų blankai lietuvių ir anglų kalbomis

 • Nutarimas Nr. S-2018-93 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 • Nutarimas Nr. S-2018-94 „Dėl Vilniaus universitete dėstomų antrosios pakopos studijų programų, į kurių valstybės nefinansuojamas vietas vykdomas priėmimas į 2018–2019 mokslo metų pavasario semestrą, kainų“ (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-95 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais“ (priedas Nr. 1) (priedas Nr. 2)

 • Nutarimas Nr. S-2018-96 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. S-2018-11-6 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 studijų metais, kainų“ pakeitimo“

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 mokslo metais, kainos

 • Nutarimas Nr. S-2018-97 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informacinės sistemos“ ir antrosios pakopos studijų programos „Apskaita ir finansų valdymas“ patvirtinimo“

 • Nutarimas Nr. S-2018-98 „Dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji kalbotyra“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos „Kultūros vadyba“ pavadinimų keitimo“

 • Nutarimas Nr. S-2018-99 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ pavadinimo keitimo“

 

2018 m. lapkričio 20 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-12-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardų teikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-2 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-3 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. SPN-28)

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti atestavimo organizavimo nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2018-12-5 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso suteikimo“ (B. Sudavičiaus ir M. Endrijaičio „Viešųjų finansų teisė“)
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-6 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso reglamentavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-7 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-8 „Dėl Vilniaus universiteto pedagoginių vardų teikimo komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-9 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2010 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. SK-2010-5-39 „Dėl paskaitų įkainių Molėtų astronomijos observatorijoje patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-10 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Europos ekonominės studijos“ ir „Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika“, Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Lietuvių literatūra“ bei Matematikos ir informatikos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Statistika“ pavadinimų keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-11 „Dėl Chemijos ir geomokslų antrosios pakopos studijų programos „Hidrogeologija ir inžinerinė geologija“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Anglų kalbotyra“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-12 „Dėl mokslo darbų teikimo 2018 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“
 • Nutarimas Nr. S-2018-12-13 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių „Krikščioniškosios vienuolystės fenomenas ir Europos kultūros raida“, „Klimato kaita“ ir „Language in Leadership“ įregistravimo“

 

2018 m. spalio 23 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-11-1 „Dėl Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų atnaujinimo darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-2 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto kamieniniams padaliniams tvarkos aprašo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-3 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslo akademijos tikrųjų narių laisvas vietas“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-4 „Dėl kandidatų į Mokslo akademijos jaunosios akademijos narius“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-5 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-6 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 studijų metams“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. S-2018-96)
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-7 „Dėl Vilniaus universiteto fizikos fakulteto pirmosios pakopos „Telekomunikacijų fizika ir elektronika“ ir antrosios pakopos „Telekomunikacijų fizika ir elektronika“ bei „Aplinkos ir cheminė fizika“ studijų programų pavadinimų keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-8 „Dėl Universiteto vadovėlio statuso“  (A. Bitino, S. Cirtautaitės-Kaminskienės, V. Petrylaitės „Socialinės apsaugos teisė“ ir G. Švedo, A. Abramavičiaus, J. Prapiesčio, E. Bieliūno „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. I Knyga“)
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-9 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulio „Atsakingo verslo pradžia“ įregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-11-10 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulio „Veikli visuomenė ir sveikata“ vykdymo stabdymo“

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-10-1 „Dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo projektui ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano projektui“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-2 „Dėl Renatai Mikalauskienei suteikto mokslo daktaro laipsnio ir jį patvirtinančio diplomo panaikinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-4 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-5 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninių akademinių ir sui generis padalinių atributikos patvirtinimo“

Chemijos ir geomokslų fakulteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, Filosofijos fakulteto, Istorijos fakulteto, Kauno fakulteto, Komunikacijos fakulteto, Medicinos fakulteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Verslo mokyklos atributika

 • Nutarimas Nr. S-2018-10-6 „Dėl Universiteto vadovėlio statuso“ (J. Machovenko „Teisės istorija“)
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-7 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-2 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. SK-2012-12-8 „Dėl Studijų nuostatų“ pakeitimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-8 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-14 „Dėl Laikinojo Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-9 „Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Verslo ekonomika“ tobulinimo plano tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-10 „Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos antrosios pakopos studijų programų „Tarptautinis marketingas ir prekyba“ ir „Tarptautinis verslas ir teisė“ išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-11 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-10-12 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo“

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-9-1 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2018–2019 mokslo metų darbo plano tvirtinimo“

Vilniaus universiteto senato 2018–2019 mokslo metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. S-2018-9-2 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“

 

2018 m. birželio 26 d. Senato elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-7-1 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais kainų patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-7-2 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-7-3 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių“

 

2018 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-6-1 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-6-2 „Dėl Medicinos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Muzikos terapija“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-6-3 „Dėl diplomo Magna Cum Laude išdavimo“

 

2018 m. gegužės 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-5-1 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2018-5-2 „Dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. SK-2012-12-8 „Dėl Studijų nuostatų“ pakeitimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. S-2018-10-7) 

Vilniaus universiteto studijų nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2018-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos, vientisųjų ir rezidentūros studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus“

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais, kainos ir studijų vietų skaičius

Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. S-2018-5-5 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. S-2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-5-6 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-5-7 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Apskaita ir auditas“ tobulinimo plano tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-5-8 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. S-2016-9-2 „Dėl Kauno fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

 • Nutarimas Nr. S-2018-5-9 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2008 m. kovo 6 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2008-3) dėl Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklių patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios“
 • Nutarimas Nr. S-2018-5-10 „Dėl Asmens, studijavusio šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašo taikymo valstybinių universitetų tinklo optimizavimo laikotarpiu“

 

2018 m. balandžio 17 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-4-2 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

 • Nutarimas Nr. S-2018-4-3 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-5 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

 • Nutarimas Nr. S-2018-4-4 „Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2006 m. birželio 13 d. nutarimo dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso patvirtinimo (protokolo Nr. S-2006-05) ir Vilniaus universiteto senato 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. S-2014-9-1 „Dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksas

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2018-4-5 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-4-6 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo patvirtinimo“ projektui“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-4-7 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių“

 

2018 m. kovo 20 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-3-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. veiklos ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-3-3 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio Sveikatos ir sporto centro likvidavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-3-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių“

 

2018 m. vasario 20 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-2-2 „Dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, kamieniniuose akademiniuose padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos“

Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2018-2-3 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. S-2017-11-5 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainų“ pakeitimo“

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainos

 • Nutarimas Nr. S-2018-2-4 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2018-2-5 „Dėl studijų programos „Ekonometrija“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-2-6 „Dėl studijų programos „Farmacinė chemija“ tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-2-7 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų ir Kamieninių akademinių padalinių akademinės etikos komisijų nuostatų rengimo“

 

2018 m. sausio 23 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-1-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2018 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2018-1-2 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2018-1-3 „Dėl studijų programos „Klasikinė filologija“ pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-1-4 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. S-2016-1-2 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos tvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

 • Nutarimas Nr. S-2018-1-5 „Dėl studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2018-1-6 „Dėl studijų programų tvirtinimo“

 

2017 m. gruodžio 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų“
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-2 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo docento vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projekto“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-5 „Dėl Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairių patvirtinimo“

Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairės

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-6 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Žmogus, buitis ir chemija“
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-7 „Dėl studijų programos „Slauga“ tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-8 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-9 „Dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais“

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018–2019 mokslo metais

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-10 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. S-2017-11-5 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainų“ pakeitimo“

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainos

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-11 „Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. SPN-75)

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-12-12 „Dėl studijų programų pavadinimų keitimų“
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-13 „Dėl studijų programos trukmės pakeitimo“ (Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programa „Kultūros vadyba“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-12-14 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2017 m. lapkričio 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-2 „Dėl Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-3 „Dėl darbo grupės dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos parengimo sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių“ (MF „Psichoaktyviosios medžiagos: poveikis, priklausomybė, prevencija“ ir KnF „Profesinė etika“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-5 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainų“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. S-2017-12-10; 2018 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. S-2018-2-3)

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018–2019 mokslo metais, kainos

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-6 „Dėl Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatų pakeitimo“

Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-7 „Dėl studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-8 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-9 „Dėl mokslo darbų teikimo 2017 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-10 „Dėl Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-11 „Dėl Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo pakeitimo“

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-11-12 „Dėl Universiteto vadovėlio statuso“ (FF doc. dr. J. Chmeliovo, lekt. dr. V. Butkaus ir prof. habil. dr. Leono Valkūno „Kvantinė fizika“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-11-13 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“

 

2017 m. spalio 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto leidybos nuostatų patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. SPN-3)

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-2 „Dėl Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2020 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. SPN-53)

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-4 „Dėl strategijos „Atviras neįgaliesiems universitetas“ 2017–2020 patvirtinimo“

Strategija „Atviras neįgaliesiems universitetas“

Priedas Nr. 1 „Strategijos „Atviras neįgaliesiems universitetas“ veiklos planas 2017–2020 metams

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-5 „Dėl Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-10-6 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. S-2013-8-2 „Dėl Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-7 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl kai kurių Vilniaus universiteto statuto nuostatų taikymo“ projektui“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-8 „Dėl naujų studijų programų tvirtinimo“ (Medicinos fakulteto antrosios pakopos studijų programa „Išplėstinės praktikos slauga“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-9 „Dėl studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-10 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-11 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių“ („Politinė geografija“ (ChGF) ir „Krikščioniškojo meno istorija“ (RSTC))
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-12 „Dėl Vilniaus universiteto žurnalo „Ekonomika“ redaktorių kolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-13 „Dėl Ekonomikos fakulteto leidžiamo žurnalo „Organizations and Markets in Emerging Economies“ redaktorių kolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-10-14 „Dėl žurnalo „Religija ir kultūra“ redaktorių kolegijos atnaujinimo“

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-9-1 „Dėl Senato darbo plano tvirtinimo“

Senato 2017–2018 metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. S-2017-9-2 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-9-3 „Dėl mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ redaktorių kolegijos atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-9-4 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2017-9-5 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. S-2016-10-7 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ pakeitimo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo didinant Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą, sąrašas

 

2017 m. birželio 23 d. Senato elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-8-1 „Dėl diplomo Magna Cum Laude išdavimo“

 

2017 m. birželio 13 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-1 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Tomui Venclovai“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-3 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-4 „Dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-5 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų tvirtinimo„ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. S-2018-4-3)

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto 2018 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. S-2018-4-2; 2019 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. SPN-5)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2019 m. sausio 22 d.)

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-7 „Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-8 „Dėl Vilniaus universiteto vizualinio identiteto vadovo patvirtinimo“

Vilniaus universiteto vizualinio identiteto vadovas

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-9 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-10 „Dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-11 „Dėl antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-12 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-13 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-14 „Dėl Laikinojo Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. S-2018-10-8)

Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-7-15 „Dėl Studijų nuostatų pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-16 „Dėl pirmosios pakopos koleginį išsilavinimą turinčių Vilniaus kolegijos absolventų priėmimo į Vilniaus universiteto Verslo mokyklos antrosios pakopos studijas“
 • Nutarimas Nr. S-2017-7-17 „Dėl diplomo Magna Cum Laude išdavimo“

 

2017 m. gegužės 23 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-6-1 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-5)

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-6-3 „Dėl studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-4 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“ (MF „Reabilitacijos“ kryptis ir FsF „Kriminologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-5 „Dėl antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais“

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais

 • Nutarimas Nr. S-2017-6-6 „Dėl Kauno fakulteto studijų programos „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ galimybių analizės ir tobulinimo plano tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-7 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-8 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-9 „Dėl Filosofijos fakulteto mokslo žurnalų atnaujintų redaktorių kolegijų sudėčių tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-6-10 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo“

 

2017 m. gegužės 2 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-5-1 „Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-5-2 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo turto nugriovimui“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

 

2017 m. balandžio 25 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokymo ir praktikos bazių apgyvendinimo, konferencijų ir kitų paslaugų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-4 „Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuomojamų patalpų nuomos kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-5 „Dėl Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. SPN-24)

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-4-6 „Dėl Medicinos fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-4-7 „Dėl kviestinių dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų statuso ir priėmimo į pareigas“
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-8 „Dėl Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-9 „Dėl mokslo darbų žurnalo „Respectus Philologicus“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto senato 2020 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. SPN-46)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-10 „Dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bei užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017–2018 mokslo metais“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-11 „Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso atnaujinimo darbo grupės sudėties pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-12 „Dėl studijų programų pavadinimų keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-13 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-4-14 „Dėl studijų programos išregistravimo“ („Slauga“)

 

2017 m. kovo 28 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-3-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-3 „Dėl jaunesniojo asistento pareigybės ir Vilniaus universiteto senato 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. S-2013-8-2 „Dėl Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-4 „Dėl Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-5 „Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos įkainių, nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių bei kitų teikiamų paslaugų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-6 „Dėl naujų studijų programų tvirtinimo“ (ChGF „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“ ir KF „Medijos ir skaitmeninė leidyba“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-7 „Dėl studijų programos trukmės pakeitimo“ (ChGF „Hidrometeorologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-8 „Dėl studijų programos išregistravimo“ (TF „Teisė“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-3-9 „Dėl mokslo žurnalo „Literatūra“ redaktorių kolegijos sudėties“

 

2017 m. vasario 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-2-1 „Dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. S-2017-12-8; 2018 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. S-2018-11-5;  2019 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. SPN-222019 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. SPN-56)

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2017-2-2 „Dėl Fizikos fakulteto nuostatų pakeitimo“

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto organizacinė struktūra

 • Nutarimas Nr. S-2017-2-3 „Dėl Tarybos narių rinkimų inicijavimo“ (į I. Šimonytės bei R. Lazutkos vietas)
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-4 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-5 „Dėl tvarkos paskelbimo netekusia galios“
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-6 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos pirmininko tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-7 „Dėl naujų studijų programų tvirtinimo“ (FF „Šviesos technologijos“, FsF „Kriminologija“, MII „Informacinių sistemų inžinerija“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-8 „Dėl naujos gretutinių studijų programos tvirtinimo“ (FlF „Italų kalba ir kultūra“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-2-9 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ (MF „Farmacija“)

 

2017 m. sausio 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2017-1-1 „Dėl vadovėlio statuso“
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-2 „Dėl žurnalų „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ bei „Informatica“ redaktorių kolegijų sudėčių“
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-3 „Dėl Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro likvidavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-4 „Dėl Sveikatos ir sporto centro tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-5 „Dėl mokymosi visą gyvenimą programų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-6 „Dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-1-7 „Dėl Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-1-8 „Dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2017-1-9 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-10 „Dėl studijų programos išregistravimo“ („Statistika“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-11 „Dėl naujos studijų programos tvirtinimo“ („Reabilitacija“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-12 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“ („Biofizika“ į „Neurobiofizika“)
 • Nutarimas Nr. S-2017-1-13 „Dėl studijų programų komitetų pirmininko tvirtinimo“

 

 

2016 m. gruodžio 13 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-11-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų“
 • Nutarimas Nr. S-2016-11-2 „Dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-11-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatų“

Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-11-4 „Dėl Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašo“

Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2016-11-5 „Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto atributikos tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto atributika

 • Nutarimas Nr. S-2016-11-6 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-11-7 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“

 

2016 m. lapkričio 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-2 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Otmarui Seului“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Marie-Claude Viano“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-4 „Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų pakeitimo“

Vilniaus universiteto bibliotekos struktūra

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-5 „Dėl Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-6 „Dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-7 „Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai) (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. S-2017-9-5)

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo didinant Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą, sąrašas

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-8 „Dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-9 „Dėl bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro vivariume įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-10 „Dėl Tarybos nario rinkimų inicijavimo“ (į I. Šimonytės vietą)
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-11 „Dėl Centrinės rinkimų komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-12 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-13 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-14 „Dėl naujos studijų programos tvirtinimo“ („Sistemų biologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-15 „Dėl naujos gretutinių studijų programos tvirtinimo“ (FlF „Latvistika“)
 • Nutarimas Nr. S-2016-10-16 „Dėl diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų pakeitimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. SPN-38)

Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai

 • Nutarimas Nr. S-2016-10-17 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“

 

2016 m. spalio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-9-1 „Dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-9-2 „Dėl Kauno fakulteto nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-8)

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

 • Nutarimas Nr. S-2016-9-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairių“

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės

 • Nutarimas Nr. S-2016-9-4 „Dėl podoktorantūros stažuotojo pareigybės“
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-5 „Dėl Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatų“ (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-6 „Dėl Danieliaus Bolotino bakalauro kvalifikacinio laipsnio panaikinimo“
 • Nutarimas  Nr. S-2016-9-7 „Dėl Ekonomikos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-8 „Dėl Senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-9 „Dėl mokslo darbų leidinio „Informacijos mokslai“ atnaujintos redaktorių kolegijos tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-10 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-9-11 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius“ (patvirtinta Senato 2016 m. lapkričio 17 d. elektroniniu balsavimu

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-8-1 „Dėl Senato darbo plano tvirtinimo“

Senato 2016–2017 metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2016 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. S-2016-9-8; 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. SPN-77)

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-8-3 „Dėl Vilniaus universiteto sui generis padalinio Verslo mokyklos atributikos tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos stilistika

 • Nutarimas Nr. S-2016-8-4 „Dėl apšvietimo tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-5 „Dėl mokymosi visą gyvenimą programų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-6 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-7 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario keitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-8 „Dėl perkėlimo į profesoriaus pareigas iki konkurso proceso sustabdymo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-9 „Dėl mokslo žurnalo „Archaelogia Lituana“ atnaujintos redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-10 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos nario rinkimų“
 • Nutarimas Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universitet senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. S-2017-11-13; 2018 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. S-2018-9-22020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. SPN-52)

 

2016 m. birželio 14 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-7-1 „Dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. SPN-22021 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. SPN-11)

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų perregistravimo ir vykdymo Vilniaus universiteto Verslo mokykloje“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos

 • Nutarimas Nr. S-2016-7-3 „Dėl Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro teikiamų paslaugų įkainių keitimo ir papildymo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-4 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-5 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-6 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-7 „Dėl Filosofijos fakulteto žurnalo „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ redakcinės kolegijos tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-8 „Dėl antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų bei užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-9 „Dėl 2016 metais priimtųjų studijuoti įmokų už pirmąjį semestrą atidėjimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-7-10 „Dėl Matematikos ir informatikos instituto nuostatų priedo pakeitimo“

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto nuostatų 1 priedas: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto struktūra

 • Nutarimas Nr. S-2016-7-11 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“

 

2016 m. gegužės 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-6-1 „Dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo dr. Stasiui Steišūnui“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-2 „Dėl Taikomųjų mokslų instituto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-6-3 „Dėl Teisės fakulteto nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2016-6-4 „Dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-5 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, Palangoje, Birutės al. 37b., teikiamų paslaugų įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-6 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomųjų studijų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-7 „Dėl Fizikos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-8 „Dėl Gamtos mokslų fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-9 „Dėl Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-10 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-11 „Dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-6-12 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“

 

2016 m. balandžio 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-5-1 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo P. Schemmer“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-2 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo S. Mathur“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto strateginio veiklos plano priedo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

Strateginio veiklos plano priedo projektas

 • Nutarimas Nr. S-2016-5-4 „Dėl Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 • Nutarimas Nr. S-2016-5-5 „Dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-6 „Dėl naujų studijų programų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-7 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-8 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-9 „Dėl naudojimosi Jungtinio gyvybės mokslų centro stovėjimo aikštele įkainių (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-10 „Dėl mokslo darbų žurnalo „Respectus Philologicus“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-5-11 „Dėl doktorantūros ir rezidentūros studijų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

 

2016 m. kovo 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-4-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaitai“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-4-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-4-3 „Dėl Chemijos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-4-4 „Dėl Strateginio veiklos plano priedo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-4-5 „Dėl šakinių akademinių padalinių vadovų“
 • Nutarimas Nr. S-2016-4-6 „Dėl naujų studijų programų tvirtinimo“

 

2016 m. vasario 23 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-3-1 „Dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo“

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 • Nutarimas Nr. S-2016-3-2 „Dėl naujos studijų programos tvirtinimo“ (MF „Reabilitacija“)
 • Nutarimas Nr. S-2016-3-3 „Dėl vientisųjų studijų programų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-3-4 „Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso atnaujinimo darbo grupės sudėties tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. S-2017-4-11)

 

2016 m. vasario 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-2-1 „Dėl 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo ir 2016 m. Bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos projektų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-2-2 „Dėl kai kurių Vilniaus universiteto valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų valdytojo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-2-3 „Dėl Medicinos fakulteto studijų programos „Reabilitacija“ tobulinimo plano tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-2-4 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. S-2018-10-12; 2019 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. SPN-48, 2021 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. SPN-7)

 

2016 m. sausio 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2016-1-1 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2016-1-2 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos tvirtinimo (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2018 m. sausio 23 d, nutarimu Nr. S-2018-1-4)

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

 • Nutarimas Nr. S-2016-1-3 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ (TF „Europos Sąjungos verslo teisė“)
 • Nutarimas Nr. S-2016-1-4 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2016-1-5 „Dėl Medicinos fakulteto įtraukimo į žurnalo „Acta Medica Lituanica“ leidime dalyvaujančių institucijų sąrašą“
 • Nutarimas Nr. S-2016-1-6 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tvirtinimo“

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 

 

2015 m. gruodžio 15 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-2 „Dėl mokslo darbų teikimo 2015 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-3 „Dėl Biochemijos instituto ir Biotechnologijos instituto tarybų įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-5 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-6 „Dėl mokslo žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-7 „Dėl mokslo darbų žurnalo „Respectus Philologicus“ redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-8 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-10-9 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“ (KF „Informologija“)

 

2015 m. lapkričio 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-9-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-2 „Dėl diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. S-2016-10-16; 2021 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. SPN-38)

Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai

Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų 1 priedas

 • Nutarimas Nr. S-2015-9-3 „Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-4 „Dėl Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolas

 • Nutarimas Nr. S-2015-9-5 „Dėl sui generis darinio Jungtinio gyvybės mokslų centro įsteigimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-6 „Dėl Filosofijos fakulteto studijų programų pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-7 „Dėl Botanikos sodo teikiamų paslaugų įkainių, bilietų ir realizacijai skirtų augalų kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-8 „Dėl mokslo darbų žurnalo „Knygotyra“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-9 „Dėl mokslo darbų žurnalo „Verslo ir ekonomikos transformacijos (TIBE)“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-10 „Dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-11 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ (KF „Komunikacijos mokslai“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-12 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“ (TSPMI „Lyginamoji politika“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-13 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso“ (prof. M. Bloznelis „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-14 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“ (KHF „Darnus vystymasis“ ir „Oratorystė“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-15 „Dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-16 „Dėl Universiteto bendruomenės susirinkimų ir apklausų organizavimo tvarkos rengimo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-9-17 „Dėl Vilniaus universiteto 2015–2017 m. strateginio veiklos plano“

 

2015 m. spalio 27 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-8-1 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Jon Baldvin Hannibalsson“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-2 „Dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-3 „Dėl Lietuvių kalbos būklės Vilniaus universitete gerinimo darbo grupės pateiktų pasiūlymų“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-4 „Dėl Senato sudarytų komisijų sudėčių pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-5 „Dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių konsultavimo ir mokymo centro teikiamų psichologinių paslaugų įkainių pakeitimo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-6 „Dėl Vilniaus universiteto Kultūros centro organizuojamų renginių kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-7 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-8 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-9 „Dėl knygų serijos „Fontes et studia historiae universitetis Vilnensis“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-8-10 „Dėl studijų programos pavadinimo keitimo“ (KF „Leidyba“)

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-7-1 „Dėl Senato darbo plano patvirtinimo“

Vilniaus universiteto senato 2015–2016 mokslo metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. S-2015-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto Renovatio Studiorum ceremonijos aprašo ir garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijos aprašo tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-7-3 „Dėl Teorinės fizikos ir astronomijos instituto paskaitų planetariume įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-7-4 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-7-5 „Dėl Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatų bei Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos sudėties tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. SPN-74)

Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

Nuostatų priedas Nr. 1: Prašymas

Nuostatų priedas Nr. 2: Pretedento Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui) gauti anketa

Nuostatų priedas Nr. 3: Visų mokslinių publikacijų sąrašas

Nuostatų priedas Nr. 4: Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio teikimas

Nuostatų priedas Nr. 5: Sutikimas dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus (mokslininko, menininko) vardo (statuso) suteikimo

 • Nutarimas Nr. S-2015-7-6 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo“

 

2015 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-6-1 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-6-2 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“ (TVM)
 • Nutarimas Nr. S-2015-6-3 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ („Italų filologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-6-4 „Dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų“ (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-6-5 „Dėl lietuvių kalbos būklės gerinimo Vilniaus universitete darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-6-6 „Dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių pakeitimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. S-2015-9-15)

 

2015 m. gegužės 26 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-5-1 „Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo profesoriui Michaelui Shurui“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-2 „Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-3 „Dėl išrinktų šakinių akademinių padalinių vadovų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-4 „Dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-5 „Dėl Vilniaus universiteto studijų praktikos reglamento tvirtinimo“

Vilniaus universiteto studijų praktikos reglamentas

 • Nutarimas Nr. S-2015-5-6 „Dėl ne studijų programos dalyko „Užsienio kalba“ kainos“ teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-7 „Dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-8 „Dėl gretutinių studijų programos patvirtinimo“ (MIF „Matematika“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-9 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-10 „Dėl studijų programos komiteto sudėties“ (MF „Farmacija“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-11 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ (KF „Žurnalistika“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-12 „Dėl kasmetinių pailgintų atostogų moksliniam ir pedagoginiam personalui už 2014–2015 metus“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-13 „Dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-14 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-5-15 „Dėl Finis Anni Academici ceremonijos tvarkos aprašo tvirtinimo“

Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2015-5-16 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kainų“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

 

2015 m. balandžio 21 d. Senato posėdis:

 • Nutarimas Nr. S-2015-4-1 „Dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro „Romuva“, poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-2 „Dėl vasaros dienos sporto stovyklos įkainių“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-3 „Dėl 2015 metų Priėmimo taisykles įgyvendinančių teisės aktų ir stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžio“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

 • Nutarimas Nr. S-2015-4-4 „Dėl 2015 metais priimtųjų studijuoti įmokų už pirmąjį semestrą atidėjimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-5 „Dėl gretutinių studijų programos „Ispanų kalba ir kultūra“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-6 „Dėl naujos jungtinės studijų programos „Muzikos terapija“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-7 „Dėl naujos studijų programos „Verslo valdymas“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-8 „Dėl naujos studijų programos „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-9 „Dėl naujos studijų programos „Rinkodaros analitika“ patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-10 „Dėl studijų programos pavadinimo pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-11 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuto“ (FlF)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-12 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso“ (MIF)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-13 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ (KF „Kūrybos komunikacija“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-14 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-15 „Dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų tvirtinimo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-4-16 „Dėl rezidentūros studijų kainų tvirtinimo“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)

 

2015 m. kovo 24 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-3-1 „Dėl metinės Universiteto veiklos ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-3-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ (teikiama Vilniaus universiteto tarybai)
 • Nutarimas Nr. S-2015-3-3 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. S-2015-1-2 papildymo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-3-4 „Dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2015-3-5 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“

 

2015 m. vasario 17 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-2-1 „Dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo“

2015 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 • Nutarimas Nr. S-2015-2-2 „Dėl Rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2015-2-3 „Dėl Rezidentūros studijų reglamento patvirtinimo“  (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2021 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. SPN-41)

Vilniaus universiteto rezidentūros studijų reglamentas

 • Nutarimas Nr. S-2015-2-4 „Dėl naujos studijų programos tvirtinimo“ („Farmacija“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-5 „Dėl naujos studijų programos tvirtinimo“ („Italų filologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-6 „Dėl studijų programos atnaujinimo“ („Kompiuterinis modeliavimas“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-7 „Dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso“ („Apskaitos ir audito pagrindai“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-8 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-9 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ („Politika ir medijos“)
 • Nutarimas Nr. S-2015-2-10 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. SPN-28)

Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatai

 

2015 m. sausio 27 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2015-1-1 „Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo“ (patvirtintas 2015 m. sausio 20 d. elektroniniame posėdyje)
 • Nutarimas Nr. S-2015-1-2 „Dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ (Komunikacijos fakultetas) (papildytas Vilniaus universiteto senato 2015 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. S-2015-3-3pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. SPN-46)
 • Nutarimas Nr. S-2015-1-3 „Dėl 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos įgyvendinimo plano projekto“

 

 

2014 m. gruodžio 16 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-11-1 „Dėl mokslo darbų teikimo Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams“
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-2 „Dėl Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašo“

Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2014-11-3 „Dėl Ekonomikos fakulteto studijų programų anglų kalba įkainių tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-4 „Dėl „Slaugos“ studijų programų tobulinimo planų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-5 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-6 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ („Mokyklos pedagogika“)
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-7 „Dėl mokslo darbų teikimo Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui“
 • Nutarimas Nr. S-2014-11-8 „Dėl Biochemijos instituto tarybos ir Biotechnologijos instituto tarybos įgaliojimų pratęsimo“

 

2014 m. gruodžio 2 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų“
 • Nutarimas Nr. S-2014-10-2 „Dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijų nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. SPN-27)

Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2014-10-3 „Dėl Sveikatos ir sporto centro paslaugų įkainių“
 • Nutarimas Nr. S-2014-10-4 „Dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-10-5 „Dėl studijų programos pavadinimo pakeitimo“ („Verslo vystymas“)
 • Nutarimas Nr. S-2014-10-6 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-10-7 „Dėl 2014 m. lapkričio 11 d. Senato nutarimo Nr. S-2014-9-1 papildymo“

 

2014 m. lapkričio 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-9-1 „Dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijų nuostatų tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2014 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. S-2014-10-72015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. S-2015-7-6; 2018 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. S-2018-4-42020 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. SPN-55)

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. S-2014-9-2 „Dėl Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui teksto ir įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos“

Vilniaus universiteto Tarybos nario įsipareigojimas

Tarybos nario įsipareigojimo Vilniaus universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. S-2014-9-3 „Dėl Vilniaus universiteto valdomo pastato (pastato – garažo, esančio adresu Žirgo g. 4, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.) nugriovimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-4 „Dėl Filosofijos fakulteto laipsnio nesuteikiančios studijų programos „Mokyklos pedagogika“ praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-5 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ („Geologija“)
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-6 „Dėl eksternų ginamų disertacijų įkainių ir mokėjimo tvarkos“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-7 „Dėl aukštesnių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo Filosofijos fakultete“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-8 „Dėl Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-9 „Dėl Vilniaus universiteto Mokslo komiteto nuostatų“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-10 „Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-9-11 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties tvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2015 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. S-2015-5-142015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. S-2015-7-6)

 

2014 m. spalio 14 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-8-1 „Dėl Centrinės akademinės etikos komisijos, Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Akademinio protokolo komisijos“
 • Nutarimas Nr. S-2014-8-2 „Dėl kamininių akademinių padalinių tarybų narių įgaliojimų pratęsimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-8-3 „Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-8-4 „Dėl valstybinės žemės sklypo panaudos sutarties pakeitimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-8-5 „Dėl biudžeto asignavimų, skirtų studentų studijoms, paskirstymo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-8-6 „Dėl Vilniaus universiteto emeritūros komisijos sudėties“

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-7-1 „Dėl dėstytojų darbo laiko trukmės“
 • Nutarimas Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2019 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. SPN-102021 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. SPN-32)

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas

 

2014 m. rugsėjo 9 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-6-1 „Dėl Senato darbo reglamento patvirtinimo“

Vilniaus universiteto senato darbo reglamentas

 • Nutarimas Nr. S-2014-6-2 „Dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių patvirtinimo“ (pakeistas Vilniaus universiteto senato 2015 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. S-2015-6-6)
 • Nutarimas Nr. S-2014-6-3 „Dėl Senato darbo plano patvirtinimo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-6-4 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo tobulinimo darbo grupės sudarymo“
 • Nutarimas Nr. S-2014-6-5 „Dėl architektūrinio ansamblio ir šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų“ (pripažintas netekusiu galios Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. SPN-32)
 • Nutarimas Nr. S-2014-6-6 „Dėl žurnalų „Kalbotyra“ ir „Acta Paedagogica Vilnensia“ redaktorių kolegijų sudėčių“
 • Nutarimas Nr. S-2014-6-7 „Dėl bilietų kainų į Vilniaus universiteto Kultūros centro rengiamus spektaklius ir koncertus patvirtinimo“

 

2014 m. liepos 1 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2014-5-1 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)“
 • Nutarimas Nr. S-2014-5-2 „Dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo“ („Kūrybos komunikacija“)