Senato sprendimai

2019 m. spalio 15 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-54 dėl kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius

Kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius sąrašas

 

2019 m. spalio 4 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-53 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos jaunosios akademijos narius

 

2019 m. rugsėjo 27 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-52 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 17d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-48 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-49 dėl Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

 • Nutarimas Nr. SPN-50 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN-51 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. SK-2009-10-113 pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. birželio 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-42 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui
 • Nutarimas Nr. SPN-43dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo
 • Nutarimas Nr. SPN-44 dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-45 dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais, kainų
 • Nutarimas Nr. SPN-46 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2014 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. SK-2014-4-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ 3 punkto ir Vilniaus universiteto senato 2015 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. S-2015-1-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-47 dėl mokslinių žurnalų „Psichologija“, „Knygotyra“, „Acta Museologica Lithuanica“ redakcinių kolegijų sudėčių tvirtinimo

 

2019 m. gegužės 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka 

 • Nutarimas Nr. SPN-35 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN-36 dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-37 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo
 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl papildomųjų studijų programų kainų 2019/2020 m. m. priėmimui pritarimo

Papildomos studijų programų 2019/2020 m. m. priėmimui kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-39dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Geografija ir kraštotvarka“ pavadinimo keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-40 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 

2019 m. balandžio 16 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-26 dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-27 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. S-2014-10-2 „Dėl Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-28 dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. S-2015-2-10 „dėl Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-29 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-30 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN- 31 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. Nutarimo Nr. SK-2011-5-6 „dėl Vilniaus universiteto Botanikos sodo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-32 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. S-2014-6-5 „dėl Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio ir Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų 2015 metais“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-33 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. Nutarimo Nr. SK-2011-14-3 „dėl apgyvendinimo įkainių molėtų astronomijos observatorijoje patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. Nutarimo Nr. SK-2012-19-3 „dėl Molėtų astronomijos laboratorijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-34 dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Astronomija: tyrinėjant laiką ir erdvę”, „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“ ir „Socialinė antreprenerystė” įregistravimo bei dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Rašto, knygos ir kitų medijų istorija“ ir „Veikli visuomenė ir sveikata“ išregistravimo

 

2019 m. balandžio 5 d. elektroninis Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-25 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-16 dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos projektui (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-17 dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-18 dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos rengimo darbo grupės sudarymo
 • Nutarimas Nr. SPN-19 dėl Verslo mokyklos pirmosios pakopos studijų programos „Tarptautinis turizmo verslas“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-20 dėl Gyvybės mokslų centro pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Mikrobiologija ir biotechnologija“ pavadinimų keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN- 21 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Šiaurės Europos kalbos ir kultūros“ patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-22 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-23 dėl Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programos taisyklių tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-24 dėl asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo

 

2019 m. vasario 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-9 Dėl „VU mokslo darbai. Teisė“ redaktorių kolegijos sudėties
 • Nutarimas Nr. SPN-10 Dėl Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-11 Dėl Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tvarieji finansai“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-12 Dėl naujų Gyvybės mokslų centro pirmosios pakopos studijų programų „Aplinkosauga ir aplinkotyra“ ir „Molekulinė biotechnologija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Molekulinė biotechnologija“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-13 Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2008 m. Balandžio 10 d. Nutarimo (protokolo Nr. SK-2008-4) dėl laikinosios darbo su Vilniaus universitete parengtais vadovėlių rankraščiais tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-14 Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN-15 Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai

 

2019 m. sausio 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. SK-2012-20-6 „Dėl studijų pasiekimų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Tvarka)

 • Nutarimas Nr. SPN-2 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. SPN-3 dėl Medicinos fakulteto rezidentūros studijų programos „Vaikų ligos ir vaikų hematologija” pavadinimo keitimo

 • Nutarimas Nr. SPN-4 dėl naujų Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto gretutinių studijų programų „Ekonomika” ir „Verslo vadyba” tvirtinimo

 • Nutarimas Nr. SPN-5 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo” pakeitimo (Nuostatai)

 • Nutarimas Nr. SPN-6 dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. S-2013-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų” pripažinimo netekusiu galios

 • Nutarimas Nr. SPN-7 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. spalio 8 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2009-11) „Dėl atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatų” pripažinimo netekusiu galios.

 • Nutarimas Nr. SPN-8 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių

 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-89 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-90 dėl Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos (2019 m. biudžetas) (Teikiama Tarybai)

 • Nutarimas Nr. S-2018-91 Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas

 • Nutarimas Nr. S-2018-92 dėl Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių atributikos patvirtinimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-93 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-94 dėl Vilniaus universitete dėstomų antrosios pakopos studijų programų, į kurių valstybės nefinansuojamas vietas vykdomas priėmimas į 2018–2019 mokslo metų pavasario semestrą, kainų (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-95 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais (priedas Nr. 1) (priedas Nr. 2)

 • Nutarimas Nr. S-2018-96 dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. S-2018-11-6 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 studijų metais, kainų“ pakeitimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-97 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informacinės sistemos“ ir antrosios pakopos studijų programos „Apskaita ir finansų valdymas“ patvirtinimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-98 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji kalbotyra“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos „Kultūros vadyba“ pavadinimų keitimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-99 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ pavadinimo keitimo

 

2018 m. lapkričio 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. spalio 23 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Senato posėdis

 

2018 m. birželio 26 d. Senato elektroninis posėdis

 

2018 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 

2018 m. gegužės 22 d. Senato posėdis

 

2018 m. balandžio 17 d. Senato posėdis

 

2018 m. kovo 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. vasario 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. sausio 23 d. Senato posėdis

 

2017 m. gruodžio 19 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairės

Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

 

2017 m. lapkričio 21 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatai

Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 

2017 m. spalio 24 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai

Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatai

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas

Strategija "Atviras neįgaliesiems universitetas"

Priedas Nr. 1 "Strategijos "Atviras neįgaliesiems universitetas" veiklos planas 2017-2020 metams

Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašas

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Senato posėdis

Senato 2017/2018 metų darbo planas

 

2017 m. birželio 23 d. Senato elektroninis posėdis

 

2017 m. birželio 13 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2019 m. sausio 22 d.)

Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatai

Vilniaus universiteto Vizualinio identiteto vadovas

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

 

2017 m. gegužės 23 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

 

2017 m. gegužės 2 d. Senato posėdis

 

2017 m. balandžio 25 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai

 

2017 m. kovo 28 d. Senato posėdis

 

2017 m. vasario 21 d. Senato posėdis

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašas

Fizikos fakulteto organizacinė struktūra

 

2017 m. sausio 24 d. Senato posėdis

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatai

Istorijos fakulteto nuostatai

Matematikos ir informatikos instituto nuostatai

 

 

2016 m. gruodžio 13 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatai

Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas

Kauno fakulteto atributika

 

2016 m. lapkričio 22 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Bibliotekos struktūra

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatai

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

 

2016 m. spalio 18 d. Senato posėdis

Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatai

Kauno fakulteto nuostatai

Kauno fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Senato posėdis

Senato 2016/2017 metų darbo planas

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos stilistika

 

2016 m. birželio 14 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

TVM pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos

Matematikos ir informatikos instituto nuostatų 1 priedas "VU Matematikos ir informatikos instituto struktūra"

 

2016 m. gegužės 24 d. Senato posėdis

Taikomųjų mokslų instituto nuostatai

Teisės fakulteto nuostatai

 

2016 m. balandžio 19 d. Senato posėdis

Strateginio veiklos plano priedo projektas, teikiamas Tarybai

Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

2016 m. kovo 22 d. Senato posėdis

 

2016 m. vasario 23 d. Senato posėdis

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 

2016 m. vasario 11 d. Senato posėdis

 

2016 m. sausio 19 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 

 

2015 m. gruodžio 15 d. Senato posėdis

 

2015 m. lapkričio 24 d. Senato posėdis

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų 1 priedas

Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolas

 

2015 m. spalio 27 d. Senato posėdis

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Senato posėdis

Senato 2015-2016 mokslo metų darbo planas

Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

Nuostatų priedas Nr. 1

Nuostatų priedas Nr. 2

Nuostatų priedas Nr. 3

Nuostatų priedas Nr. 4

Nuostatų priedas Nr. 5

 

2015 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 

2015 m. gegužės 26 d. Senato posėdis

Studijų praktikos reglamentas

Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašas

 

2015 m. balandžio 21 d. Senato posėdis:

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

 

2015 m. kovo 24 d. Senato posėdis

 

2015 m. vasario 17 d. Senato posėdis

2015 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašas

Rezidentūros studijų reglamentas

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 

2015 m. sausio 27 d. Senato posėdis

 

 

2014 m. gruodžio 16 d. Senato posėdis

Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašas

 

2014 m. gruodžio 2 d. Senato posėdis

Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 

2014 m. lapkričio 11 d. Senato posėdis

Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto Tarybos nario įsipareigojimas

Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos aprašas

 

2014 m. spalio 14 d. Senato posėdis

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Senato posėdis

Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas

 

2014 m. rugsėjo 9 d. posėdis

Senato darbo reglamentas

 

2014 m. liepos 1 d. Senato posėdis

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos