Senato sprendimai

2021 m. rugsėjo 24 d. Senato elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-47 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui sudarant sutartį dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Petro Baublio g., Vilniuje, panaudos.

 

2021 m. rugsėjo 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. TPN-17 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.
 • Nutarimas Nr. SPN-42 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2010 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. SK-2010-12-102 „Dėl profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 • Nutarimas Nr. SPN-43 dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. Andrew Bush.
 • Nutarimas Nr. SPN-44 dėl Vilniaus universiteto senato 2021-2022 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.

Vilniaus universiteto senato 2021-2022 mokslo metų darbo planas

 • Nutarimas Nr. SPN-45 dėl Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos sudėties patvirtinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-46 dėl Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašo patvirtinimo.

Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašas

 

2021 m. rugsėjo 13 d. elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-40 dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-16 „Dėl laikinosios Vilniaus universiteto senato posėdžių organizavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios.

 

2021 m. birželio 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-29 dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Juliui Sperauskui.
 • Nutarimas Nr. SPN-30 dėl afilijuotojo profesoriaus suteikimo Arvydui Ambrozaičiui, Gražinai Stanislavai Drąsutienei, Nijolei Drazdienei.
 • Nutarimas Nr. SPN-31 dėl Vilniaus universiteto Sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcijos #SveikasUniversitetas patvirtinimo.

Vilniaus universiteto Sveikatos stiprinimo ir sporto koncepcija #SveikasUniversitetas

 • Nutarimas Nr. SPN-32 dėl pritarimo terminuotų darbo sutarčių sudarymui su vyresniais kaip 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojais ir mokslo darbuotojais.
 • Nutarimas Nr. SPN-33 dėl Vilniaus universiteto Senato 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. SPN-79 „Dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atributikos patvirtinimo“ pakeitimo.

Šiaulių akademijos rašto blankas (lietuvių k.)

Šiaulių akademijos rašto blankas (anglų k.)

 • Nutarimas Nr. SPN-34 dėl 2021–2022 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo.
 • Nutarimas Nr. SPN-35 dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo.

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-36 Dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Verslo ekonomika“ išregistravimo.  
 • Nutarimas Nr. SPN-37 dėl Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Vilniaus universitete nuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai

 • Nutarimas Nr. SPN-39 dėl žurnalo „Politologija“ vyriausiojo redaktoriaus tvirtinimo.

 

2021 m. gegužės 18 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-21 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-22 dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 mokslo metais, kainų.
 • Nutarimas Nr. SPN-23 dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų „Statybos inžinerija“ ir „Mechanikos inžinerija ir Robotika“ išregistravimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-24 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-5 „Dėl Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto  Filosofijos fakulteto nuostatai (suvestinė aktuali redakcija nuo 2021 m. gegužės 18 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-25 dėl ėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-26 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-27 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-28 dėl Vilniaus universiteto Senato 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo nr . S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai (aktuali redakcija nuo 2021 m. gegužės 18 d.)

 

2021 m. balandžio 20 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-17 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre.
 • Nutarimas Nr. SPN-18 dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.
 • Nutarimas Nr. SPN-19 dėl Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Laikinosios terminuotų darbo sutarčių su vyresniais kaip 65 metų dėstytojais ir mokslo (meno) darbuotojais sudarymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN-20 dėl studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2004 m. birželio 3 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. 9) dėl studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos pripažinimo netekusiu galios.

Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 

2021 m. kovo 23 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-14 dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektui.

Vilniaus universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymas

Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-15 dėl  Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus, Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų ir Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo.

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainas ir studijų vietų skaičius

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainos

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2021–2022 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-16 dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos projektui.

Vilniaus universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos projektas

 

2021 m. vasario 23 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-7 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-8 dėl Vilniaus universiteto 2021-2025 metų strateginio veiklos plano projekto.

Vilniaus universiteto 2021-2025 metų strateginio veiklos plano projektas.

 • Nutarimas Nr. SPN-9 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. S-2014-3-9 „Dėl Vilniaus universiteto Senato narių rinkimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto senato narių rinkimų tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 23 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-10 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2021 m. vasario 23 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-11 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. S-2016-7-1 „Dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-12 dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020-2021 studijų metų pavasario semestro Vilniaus universitete metu nuostatų.
 • Nutarimas Nr. SPN-13 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2007 m. lapkričio 15 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. SK-2007-18) dėl Pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų registravimo tvarkos, Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-1 „Dėl Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarkos tvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. SK-2011-5-2 „Dėl Elektroninių mokymo(si) išteklių kūrimo ir talpinimo Vilniaus universiteto virtualioje mokymo(si) aplinkoje bei jų naudojimo administravimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

 

2021 m. sausio 19 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas SPN-2 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. S-2016-7-1 „Dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo“ pakeitimo.
 • Nutarimas SPN-3 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-1 „Dėl Vilniaus universiteto leidybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai.

 • Nutarimas SPN-4 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
 • Nutarimas SPN-5 dėl žurnalo „Verbum“ redakcinės kolegijos atnaujinimo.
 • Nutarimas SPN-6 dėl Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos.

Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

 

2021 m. sausio 11 d. elektroninis balsavimas

 • Nutarimas Nr. SPN-1 dėl elektroninio balsavimo Vilniaus universiteto Senato nario rinkimuose Komunikacijos fakultete.

 

2020 m. gruodžio 15 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-83 dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-84 dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo ir pedagoginių vardų suteikimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojams.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai  

 • Nutarimas Nr. SPN-85 dėl mokslo žurnalo “Acta Medica Lituanica” leidybos pertvarkos ir redakcinės kolegijos sudėties.
 • Nutarimas Nr. SPN-86 dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ leidybos pertvarkos ir redakcinės kolegijos sudėties.
 • Nutarimas Nr. SPN-87 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-88  dėl Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Apskaita ir auditas“ bei „Europos integracija ir ekonominė politika“, Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Statistika“ ir Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Psichologija“ išregistravimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-89 dėl Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto II pakopos studijų programos „Hidrometeorologija“ pavadinimo pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-90 Dėl studijų procesą reglamentuojančių Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metais Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje laikinųjų nuostatų.
 • Nutarimas Nr. SPN-91 Dėl 2020–2021 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo.

 

2020 m. lapkričio 17 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-68 dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. SPN-67 „2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-69 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Contemporary Motherhood/Fatherhood“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre.
 • Nutarimas Nr. SPN-70 dėl žurnalo „Psichologija“ redkolegijos atnaujinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-71 dėl mokslo darbų teikimo 2020 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams.
 • Nutarimas Nr. SPN-72 dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos II pakopos studijų programos „Kūrybinis verslas“ pavadinimo pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-74 dėl filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Medijų lingvistika“ (6211nx001), Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo valdymas“ (6121lx018) ir medicinos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji fizinė veikla“ (6211gx013) išregistravimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-75 dėl Vilniaus universiteto Senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. S-2017-12-11 Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. lapkričio 18 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-77 dėl Vilniaus universiteto Senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-2 „Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai  (suvestinė redakcija aktuali nuo 2020 m. lapkričio 17 d.)

 • Nutarimas Nr. SPN-78 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant Šiaulių universiteto turtą. (Priedas Nr.1; Priedas Nr.2; Priedas Nr.3)
 • Nutarimas Nr. SPN-79 dėl sui genereis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atributikos patvirtinimo.(Priedas)
 • Nutarimas Nr. SPN-80 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Pranui Vaitkui, Romualdui Kašubai, Aleksandrui Ernestui Plikusui ir Birutei Marytei Pociūtei.
 • Nutarimas Nr. SPN-81 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo Jonui Martinavičiui.
 • Nutarimas Nr. SPN-82 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo Irenai Valikonytei.

2020 m. spalio 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-67 dėl 2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu.

 

2020 m. spalio 20 d. elektroninis posėdis

 •  Nutarimas Nr. SPN-54 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2006 m. birželio 13 d. nutarimo dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso patvirtinimo (protokolo Nr. S-2006-05) pakeitimo.

Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksas (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

 •  Nutarimas Nr. SPN-55 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. S-2014-9-1 „Dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 21 d.)

 •  Nutarimas Nr. SPN-56 dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos narių rinkimo tvarkos bendrųjų reikalavimų nustatymo.
 •  Nutarimas Nr. SPN-57 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą, esantį Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12.
 •  Nutarimas Nr. SPN-58 dėl pritarimo Vilniaus universiteto teritorijos ribų padidinimui perimant valstybės nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, esančiais Vilniaus m. sav., Švitrigailos g. 4.
 •  Nutarimas Nr. SPN-59 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių.
 •  Nutarimas Nr. SPN-60 dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. SK-2012-13-3 „Dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties“ pakeitimo.
 •  Nutarimas Nr. SPN-61 dėl žurnalo „Literatūra“ redkolegijos atnaujinimo.
 •  Nutarimas Nr. SPN-62 dėl žurnalo „Problemos“ redaktorių kolegijos atnaujinimo. 
 •  Nutarimas Nr. SPN-63 dėl žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ vyriausiojo redaktoriaus keitimo ir garbės redaktoriaus statuso suteikimo.
 •  Nutarimas Nr. SPN-65 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių laisvas vietas.
 •  Nutarimas Nr. SPN-66 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius.

 

2020 m. spalio 6 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-53 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2020 m. spalio 6 d.)

 

2020 m. rugsėjo 25 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-50 dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metų rudens semestro Vilniaus universitete metu nuostatų.
 • Nutarimas Nr. SPN-51 dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo Egidijui Norvaišu ir Stasiui Algirdui Kazlauskui.
 • Nutarimas Nr. SPN-52 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 „Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto Centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

2020 m. rugsėjo 22 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-43 dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo Emmanueliui Macronui.
 • Nutarimas Nr. SPN-44 dėl sui generis kamieninio akademinio padalinio Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos nuostatai.

 • Nutarimas Nr. SPN-45 dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-46 dėl mokslinio žurnalo „ Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo ir Vilniaus universiteto Senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. S-2017-4-9  dėl mokslinio žurnalo „Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo" pripažinimo netekusiu galios.
 • Nutarimas Nr. SPN-47 dėl Vilniaus universiteto valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimo darbo grupės sudarymo.
 • Nutarimas Nr. SPN-48 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-49 dėl Senato 2020-2021 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.

 

2020 liepos 31 d. elektroninis posėdis

 

 • Nutarimas Nr. SPN-41 dėl Skundų dėl procedūrinių pažeidimų Centrinėje priėmimo komisijoje ir Išskirtinio Skundų dėl procedūrinių pažeidimų Centrinėje priėmimo komisijoje ir Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo komisijoje nagrinėjimo komisijos galimų narių sąrašo patvirtinimo.

2020 birželio 16 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-32 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-33 dėl Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl 2020–2021 studijų metų rudens semestro įgyvendinimo Vilniaus universitete“ patvirtinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-34 dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 mokslo metais, kainų.
 • Nutarimas Nr. SPN-35 dėl knygų serijos „Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis” redaktorių kolegijos sudėties pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-36 dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų patvirtinimo.

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-37 dėl Vilniaus universiteto medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Optometrija“ patvirtinimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Sociologija ir kriminologija“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Marketingas ir prekybos vadyba“ pavadinimų pakeitimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-39 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.
 • Nutarimas Nr. SPN-40 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.

 

2020 gegužės 26 d. elektroninis posėdis:

Nutarimas Nr. SPN-28 dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė“ pavadinimo keitimo

Nutarimas Nr. SPN-29 dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo

Nutarimas Nr. SPN-30 dėl pritarimo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo projektui bei Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano projektui

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas

Nutarimas Nr. SPN-31 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio „Baltic culture through language“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre

 

2020 gegužės 19 d. elektroninis posėdis:

 •  Nutarimas Nr. SPN-23 dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika“ išregistravimo
 •  Nutarimas Nr. SPN-24 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus patvirtinimo

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 •  Nutarimas Nr. SPN-32 dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Cheminių elementų pasaulis“, „Rinkodara“, „Vilnius kultūrų sankryžoje (XIX–XX a. I pusė)“, „Linguistic diversity and language science“, „World of particles“ ir „Environmental ethics“ įregistravimo Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registre
 •  Nutarimas Nr. SPN-26 dėl Vilnius universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
 •  Nutarimas Nr. SPN-27 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

 

2020 balandžio 21 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN- 18 dėl elektroninio balsavimo Vilniaus universiteto senato nario rinkimuose Chemijos ir geomokslų fakultete
 • Nutarimas Nr. SPN- 19 dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų patvirtinimo

Antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-20 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. SPN-64 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų“ pakeitimo

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainos

 • Nutarimas Nr. SPN- 21 dėl mokslinio žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN- 22 dėl Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ įgyvendinimo

 

2020 balandžio 7 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-15 dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu (PAPILDYTA 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu SPN- 22)
 • Nutarimas Nr. SPN-16 dėl laikinosios Vilniaus universiteto senato posėdžių organizavimo tvarkos

2020 kovo 17 d. elektroninis posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-9 dėl pritartimo Vilniaus universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos projektui 

Vilniaus universiteto 2019 metų veiklos ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-10 dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

 • Nutarimas Nr. SPN-11 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. S-2014-3-5 “Dėl Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino koncepcijos ir struktūros patvirtinimo” pakeitimo 
 • Nutarimas Nr. SPN-12 dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Optoelektronikos medžiagos ir technologijos“ pavadinimo keitimo 
 • Nutarimas Nr. SPN-13 dėl mokslinio žurnalo “Semiotika” redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo ir įtraukimo į Vilniaus universiteto leidyklos žurnalų bazę 
 • Nutarimas Nr. SPN-14 dėl mokslinio žurnalo “Taikomoji kalbotyra” redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo

 

2020 vasario 18 d. posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-6 dėl Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategijos

Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategija

Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020-2025 m. strategijos įgyvendinimo planas 2020-2022 metams

 • Nutarimas Nr. SPN-7 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. Vasario 14 d. Nutarimo Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ projektui 
 • Nutarimas Nr. SPN-8 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių 

 

2020 sausio 21 d. posėdis:

 • Nutarimas Nr. SPN-2 dėl Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos
 • Nutarimas Nr. SPN-3 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. SPN-59 „Dėl mecenato vardo suteikimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-4 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Apskaita ir auditas“ patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-5 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Globali rinkodara“ patvirtinimo

 

2020 sausio 14 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 

2019 gruodžio 17 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN -72 dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo
 • Nutarimas Nr. SPN -73 dėl Vilniaus universitete ketinamos vykdyti studijų programos koncepcijos gairių taikymo
 • Nutarimas Nr. SPN -74 dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. S-2015-7-5 „Dėl emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatų bei emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo

Emerituros afiliacijos ir garbes vardu nuostatai

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

 • Nutarimas Nr. SPN -75 dėl mokslinio žurnalo „Archaeologia Lituana” redakcinės kolegijos sudėties tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN -76 dėl žurnalo „Nonlinear analysis: modelling and control“ redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN -77 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo
 • Nutarimas Nr. SPN -78 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programų „Rinkodaros analitika“ ir „Tarptautinio turizmo vadyba“, Filosofijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Specialioji pedagogika“, Gyvybės mokslų centro antrosios pakopos studijų programos „Ekologija“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informatika“ bei antrosios pakopos studijų programų „Verslo administravimas“ ir „Verslo informacijos sistemos“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN -79 dėl Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Marketingo technologijos“ patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN -80 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Globalus verslas ir ekonomika“ trukmės keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN -81 dėl Filosofijos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Gamtamokslinis ugdymas“ pavadinimo pakeitimo

 

2019 gruodžio 16 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN -71 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

 

2019 lapkričio 19 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN -58 dėl kandidatų į Vilniaus universiteto rektorius
 • Nutarimas Nr. SPN -59 dėl mecenato vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN -60 dėl profesoriaus emerito vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN -61 dėl afilijuotojo mokslininko ir profesoriaus vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN -62 dėl Vilniaus universiteto studijų tarptautiškumo gairių patvirtinimo

Vilniaus universiteto studijų tarptautiškumo gairės

 • Nutarimas Nr. SPN -63 dėl Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus universiteto studentų neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir studijų dalykų (modulių) įskaitymo tvarkos aprašas

 • Nutarimas Nr. SPN - 64 dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų (PAKEISTA 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu SPN-20)

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 studijų metais, kainų 

 • Nutarimas Nr. SPN -65 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašo ir Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašo patvirtinimo

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašas

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, sąrašas

 • Nutarimas Nr. SPN -66 dėl Fizikos fakulteto  pirmosios pakopos studijų programos „Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba“ pavadinimo keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN -67 dėl Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Fizikinės technologijos ir jų vadyba“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN -68 dėl Filosofijos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Kriminologija“ trukmės keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN -69 dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija“ ir „Tarptautinė teisė besikeičiančiame pasaulyje“ įregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN -70 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių

 

2019 lapkričio 14 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-57 dėl mokslo darbų teikimo 2019 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams

 

2019 spalio 22 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-55 dėl valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto padaliniams tvarkos aprašo
 • Nutarimas Nr. SPN-56 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilnius universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilnius universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“pakeitimo

Priėmimo taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo tvarkos aprašas

 

2019 m. spalio 15 d. posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-54 dėl kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius

Kandidatų į Vilniaus universiteto tarybos narius sąrašas

 

2019 m. spalio 4 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-53 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos jaunosios akademijos narius

 

2019 m. rugsėjo 27 d. elektroninis posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-52 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. SPN-26 „Dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 17d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-48 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. S-2016-2-4 „Dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-49 dėl Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių ir paslaugų valdymo ir teikimo taisyklės

 • Nutarimas Nr. SPN-50 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN-51 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. SK-2009-10-113 pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. birželio 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-42 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui
 • Nutarimas Nr. SPN-43dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo
 • Nutarimas Nr. SPN-44 dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-45 dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais, kainų
 • Nutarimas Nr. SPN-46 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2014 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. SK-2014-4-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ 3 punkto ir Vilniaus universiteto senato 2015 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. S-2015-1-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-47 dėl mokslinių žurnalų „Psichologija“, „Knygotyra“, „Acta Museologica Lithuanica“ redakcinių kolegijų sudėčių tvirtinimo

 

2019 m. gegužės 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka 

 • Nutarimas Nr. SPN-35 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN-36 dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-37 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo
 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl papildomųjų studijų programų kainų 2019/2020 m. m. priėmimui pritarimo

Papildomos studijų programų 2019/2020 m. m. priėmimui kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-39dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Geografija ir kraštotvarka“ pavadinimo keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-40 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 

2019 m. balandžio 16 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-26 dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-27 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. S-2014-10-2 „Dėl Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-28 dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. S-2015-2-10 „dėl Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-29 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-30 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN- 31 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. Nutarimo Nr. SK-2011-5-6 „dėl Vilniaus universiteto Botanikos sodo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-32 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. S-2014-6-5 „dėl Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio ir Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų 2015 metais“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-33 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. Nutarimo Nr. SK-2011-14-3 „dėl apgyvendinimo įkainių molėtų astronomijos observatorijoje patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. Nutarimo Nr. SK-2012-19-3 „dėl Molėtų astronomijos laboratorijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-34 dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Astronomija: tyrinėjant laiką ir erdvę”, „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“ ir „Socialinė antreprenerystė” įregistravimo bei dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Rašto, knygos ir kitų medijų istorija“ ir „Veikli visuomenė ir sveikata“ išregistravimo

 

2019 m. balandžio 5 d. elektroninis Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-25 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-16 dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos projektui (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-17 dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-18 dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos rengimo darbo grupės sudarymo
 • Nutarimas Nr. SPN-19 dėl Verslo mokyklos pirmosios pakopos studijų programos „Tarptautinis turizmo verslas“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-20 dėl Gyvybės mokslų centro pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Mikrobiologija ir biotechnologija“ pavadinimų keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN- 21 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Šiaurės Europos kalbos ir kultūros“ patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-22 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-23 dėl Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programos taisyklių tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-24 dėl asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo

 

2019 m. vasario 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-9 Dėl „VU mokslo darbai. Teisė“ redaktorių kolegijos sudėties
 • Nutarimas Nr. SPN-10 Dėl Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-11 Dėl Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tvarieji finansai“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-12 Dėl naujų Gyvybės mokslų centro pirmosios pakopos studijų programų „Aplinkosauga ir aplinkotyra“ ir „Molekulinė biotechnologija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Molekulinė biotechnologija“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-13 Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2008 m. Balandžio 10 d. Nutarimo (protokolo Nr. SK-2008-4) dėl laikinosios darbo su Vilniaus universitete parengtais vadovėlių rankraščiais tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-14 Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN-15 Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai

 

2019 m. sausio 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. SK-2012-20-6 „Dėl studijų pasiekimų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Tvarka)

 • Nutarimas Nr. SPN-2 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. SPN-3 dėl Medicinos fakulteto rezidentūros studijų programos „Vaikų ligos ir vaikų hematologija” pavadinimo keitimo

 • Nutarimas Nr. SPN-4 dėl naujų Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto gretutinių studijų programų „Ekonomika” ir „Verslo vadyba” tvirtinimo

 • Nutarimas Nr. SPN-5 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo” pakeitimo (Nuostatai)

 • Nutarimas Nr. SPN-6 dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. S-2013-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų” pripažinimo netekusiu galios

 • Nutarimas Nr. SPN-7 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. spalio 8 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2009-11) „Dėl atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatų” pripažinimo netekusiu galios.

 • Nutarimas Nr. SPN-8 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių

 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-89 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-90 dėl Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos (2019 m. biudžetas) (Teikiama Tarybai)

 • Nutarimas Nr. S-2018-91 Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas

 • Nutarimas Nr. S-2018-92 dėl Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių atributikos patvirtinimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-93 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-94 dėl Vilniaus universitete dėstomų antrosios pakopos studijų programų, į kurių valstybės nefinansuojamas vietas vykdomas priėmimas į 2018–2019 mokslo metų pavasario semestrą, kainų (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-95 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais (priedas Nr. 1) (priedas Nr. 2)

 • Nutarimas Nr. S-2018-96 dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. S-2018-11-6 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 studijų metais, kainų“ pakeitimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-97 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informacinės sistemos“ ir antrosios pakopos studijų programos „Apskaita ir finansų valdymas“ patvirtinimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-98 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji kalbotyra“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos „Kultūros vadyba“ pavadinimų keitimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-99 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ pavadinimo keitimo

 

2018 m. lapkričio 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. spalio 23 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Senato posėdis

 

2018 m. birželio 26 d. Senato elektroninis posėdis

 

2018 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 

2018 m. gegužės 22 d. Senato posėdis

 

2018 m. balandžio 17 d. Senato posėdis

 

2018 m. kovo 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. vasario 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. sausio 23 d. Senato posėdis

 

2017 m. gruodžio 19 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairės

Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

 

2017 m. lapkričio 21 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatai

Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

 

2017 m. spalio 24 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai

Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatai

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas

Strategija "Atviras neįgaliesiems universitetas"

Priedas Nr. 1 "Strategijos "Atviras neįgaliesiems universitetas" veiklos planas 2017-2020 metams

Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašas

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Senato posėdis

Senato 2017/2018 metų darbo planas

 

2017 m. birželio 23 d. Senato elektroninis posėdis

 

2017 m. birželio 13 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2019 m. sausio 22 d.)

Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatai

Vilniaus universiteto Vizualinio identiteto vadovas

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

 

2017 m. gegužės 23 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

 

2017 m. gegužės 2 d. Senato posėdis

 

2017 m. balandžio 25 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai

 

2017 m. kovo 28 d. Senato posėdis

 

2017 m. vasario 21 d. Senato posėdis

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašas

Fizikos fakulteto organizacinė struktūra

 

2017 m. sausio 24 d. Senato posėdis

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatai

Istorijos fakulteto nuostatai

Matematikos ir informatikos instituto nuostatai

 

 

2016 m. gruodžio 13 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatai

Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas

Kauno fakulteto atributika

 

2016 m. lapkričio 22 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Bibliotekos struktūra

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatai

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

 

2016 m. spalio 18 d. Senato posėdis

Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatai

Kauno fakulteto nuostatai

Kauno fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Senato posėdis

Senato 2016/2017 metų darbo planas

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos stilistika

 

2016 m. birželio 14 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

TVM pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos

Matematikos ir informatikos instituto nuostatų 1 priedas "VU Matematikos ir informatikos instituto struktūra"

 

2016 m. gegužės 24 d. Senato posėdis

Taikomųjų mokslų instituto nuostatai

Teisės fakulteto nuostatai

 

2016 m. balandžio 19 d. Senato posėdis

Strateginio veiklos plano priedo projektas, teikiamas Tarybai

Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

2016 m. kovo 22 d. Senato posėdis

 

2016 m. vasario 23 d. Senato posėdis

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 

2016 m. vasario 11 d. Senato posėdis

 

2016 m. sausio 19 d. Senato posėdis

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 

 

2015 m. gruodžio 15 d. Senato posėdis

 

2015 m. lapkričio 24 d. Senato posėdis

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų 1 priedas

Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolas

 

2015 m. spalio 27 d. Senato posėdis

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Senato posėdis

Senato 2015-2016 mokslo metų darbo planas

Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

Nuostatų priedas Nr. 1

Nuostatų priedas Nr. 2

Nuostatų priedas Nr. 3

Nuostatų priedas Nr. 4

Nuostatų priedas Nr. 5

 

2015 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 

2015 m. gegužės 26 d. Senato posėdis

Studijų praktikos reglamentas

Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašas

 

2015 m. balandžio 21 d. Senato posėdis:

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

 

2015 m. kovo 24 d. Senato posėdis

 

2015 m. vasario 17 d. Senato posėdis

2015 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašas

Rezidentūros studijų reglamentas

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 

2015 m. sausio 27 d. Senato posėdis

 

 

2014 m. gruodžio 16 d. Senato posėdis

Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašas

 

2014 m. gruodžio 2 d. Senato posėdis

Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 

2014 m. lapkričio 11 d. Senato posėdis

Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto Tarybos nario įsipareigojimas

Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos aprašas

 

2014 m. spalio 14 d. Senato posėdis

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Senato posėdis

Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas

 

2014 m. rugsėjo 9 d. posėdis

Senato darbo reglamentas

 

2014 m. liepos 1 d. Senato posėdis