Senato sprendimai

2019 m. birželio 11 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-42 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. TPN-2 „Dėl Vilniaus universiteto 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2019 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui
 • Nutarimas Nr. SPN-43dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo
 • Nutarimas Nr. SPN-44 dėl Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Vilniaus universiteto antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-45 dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais, kainų
 • Nutarimas Nr. SPN-46 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2014 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. SK-2014-4-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ 3 punkto ir Vilniaus universiteto senato 2015 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. S-2015-1-2 „Dėl aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-47 dėl mokslinių žurnalų „Psichologija“, „Knygotyra“, „Acta Museologica Lithuanica“ redakcinių kolegijų sudėčių tvirtinimo

 

2019 m. gegužės 21 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-41 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. S-2014-7-2 „Dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka 

 • Nutarimas Nr. SPN-35 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo
 • Nutarimas Nr. SPN-36 dėl mokslo skatinimo fondo paraiškų atrankos komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-37 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo
 • Nutarimas Nr. SPN-38 dėl papildomųjų studijų programų kainų 2019/2020 m. m. priėmimui pritarimo

Papildomos studijų programų 2019/2020 m. m. priėmimui kainos

 • Nutarimas Nr. SPN-39dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Geografija ir kraštotvarka“ pavadinimo keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-40 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 

 

2019 m. balandžio 16 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-26 dėl Vilniaus universiteto centrinės rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-27 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. S-2014-10-2 „Dėl Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus universiteto Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-28 dėl Vilniaus universiteto senato 2015 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. S-2015-2-10 „dėl Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 • Nutarimas Nr. SPN-29 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 studijų metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus tvirtinimo

Kainos ir studijų vietų skaičius

 • Nutarimas Nr. SPN-30 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN- 31 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. kovo 17 d. Nutarimo Nr. SK-2011-5-6 „dėl Vilniaus universiteto Botanikos sodo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-32 dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. S-2014-6-5 „dėl Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio ir Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų 2015 metais“ pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-33 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. Nutarimo Nr. SK-2011-14-3 „dėl apgyvendinimo įkainių molėtų astronomijos observatorijoje patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. lapkričio 29 d. Nutarimo Nr. SK-2012-19-3 „dėl Molėtų astronomijos laboratorijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
 • Nutarimas Nr. SPN-34 dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Astronomija: tyrinėjant laiką ir erdvę”, „Lygios galimybės ir nediskriminavimas“ ir „Socialinė antreprenerystė” įregistravimo bei dėl Bendrųjų universitetinių studijų modulių „Rašto, knygos ir kitų medijų istorija“ ir „Veikli visuomenė ir sveikata“ išregistravimo

 

2019 m. balandžio 5 d. elektroninis Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-25 dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai“ pakeitimo

 

 

2019 m. kovo 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-16 dėl pritarimo Vilniaus universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos projektui (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-17 dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiama Tarybai)
 • Nutarimas Nr. SPN-18 dėl Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos rengimo darbo grupės sudarymo
 • Nutarimas Nr. SPN-19 dėl Verslo mokyklos pirmosios pakopos studijų programos „Tarptautinis turizmo verslas“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-20 dėl Gyvybės mokslų centro pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų „Mikrobiologija ir biotechnologija“ pavadinimų keitimo
 • Nutarimas Nr. SPN- 21 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Šiaurės Europos kalbos ir kultūros“ patvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-22 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 „Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 • Nutarimas Nr. SPN-23 dėl Vilniaus universiteto rezidentūros studijų programos taisyklių tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-24 dėl asocijuotojo mokslininko statuso suteikimo

 

2019 m. vasario 19 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-9 Dėl „VU mokslo darbai. Teisė“ redaktorių kolegijos sudėties
 • Nutarimas Nr. SPN-10 Dėl Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Apskaita, finansai ir bankininkystė“ išregistravimo
 • Nutarimas Nr. SPN-11 Dėl Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir Kauno fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Tvarieji finansai“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-12 Dėl naujų Gyvybės mokslų centro pirmosios pakopos studijų programų „Aplinkosauga ir aplinkotyra“ ir „Molekulinė biotechnologija“ bei antrosios pakopos studijų programos „Molekulinė biotechnologija“ tvirtinimo
 • Nutarimas Nr. SPN-13 Dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2008 m. Balandžio 10 d. Nutarimo (protokolo Nr. SK-2008-4) dėl laikinosios darbo su Vilniaus universitete parengtais vadovėlių rankraščiais tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios
 • Nutarimas Nr. SPN-14 Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių
 • Nutarimas Nr. SPN-15 Dėl pritarimo Vilniaus universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui viešojo aukciono būdu ir pradinei turto pardavimo kainai

 

2019 m. sausio 22 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. SPN-1 dėl Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. SK-2012-20-6 „Dėl studijų pasiekimų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Tvarka)

 • Nutarimas Nr. SPN-2 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. SPN-3 dėl Medicinos fakulteto rezidentūros studijų programos „Vaikų ligos ir vaikų hematologija” pavadinimo keitimo

 • Nutarimas Nr. SPN-4 dėl naujų Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto gretutinių studijų programų „Ekonomika” ir „Verslo vadyba” tvirtinimo

 • Nutarimas Nr. SPN-5 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo” pakeitimo (Nuostatai)

 • Nutarimas Nr. SPN-6 dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. S-2013-5-3 „Dėl Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų” pripažinimo netekusiu galios

 • Nutarimas Nr. SPN-7 dėl Vilniaus universiteto senato komisijos 2009 m. spalio 8 d. nutarimo (protokolo Nr. SK-2009-11) „Dėl atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatų” pripažinimo netekusiu galios.

 • Nutarimas Nr. SPN-8 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų darbo sutarčių

 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Senato posėdis

 • Nutarimas Nr. S-2018-89 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-90 dėl Vilniaus universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos (2019 m. biudžetas) (Teikiama Tarybai)

 • Nutarimas Nr. S-2018-91 Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas

 • Nutarimas Nr. S-2018-92 dėl Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių atributikos patvirtinimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-93 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-94 dėl Vilniaus universitete dėstomų antrosios pakopos studijų programų, į kurių valstybės nefinansuojamas vietas vykdomas priėmimas į 2018–2019 mokslo metų pavasario semestrą, kainų (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-95 dėl Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019–2020 mokslo metais (priedas Nr. 1) (priedas Nr. 2)

 • Nutarimas Nr. S-2018-96 dėl Vilniaus universiteto senato 2018 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. S-2018-11-6 „Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019–2020 studijų metais, kainų“ pakeitimo (priedas)

 • Nutarimas Nr. S-2018-97 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Verslo informacinės sistemos“ ir antrosios pakopos studijų programos „Apskaita ir finansų valdymas“ patvirtinimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-98 dėl Filologijos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Taikomoji kalbotyra“ ir Kauno fakulteto pirmosios pakopos „Kultūros vadyba“ pavadinimų keitimo

 • Nutarimas Nr. S-2018-99 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ pavadinimo keitimo

 

2018 m. lapkričio 20 d. Senato posėdis

 

2018 m. spalio 23 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Senato posėdis

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Senato posėdis

 

2018 m. birželio 26 d. Senato elektroninis posėdis

 

2018 m. birželio 12 d. Senato posėdis

 

2018 m. gegužės 22 d. Senato posėdis

 

2018 m. balandžio 17 d. Senato posėdis

 

2018 m. kovo 20 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2018-3-1 dėl Vilniaus universiteto 2017 m. veiklos ataskaitos (teikiama Tarybai).

Nutarimas Nr. S-2018-3-2 dėl Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiama Tarybai).

Nutarimas Nr. S-2018-3-3 dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio Sveikatos ir sporto centro likvidavimo.

Nutarimas Nr. S-2018-3-4 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių.

 

2018 m. vasario 20 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2018-2-1 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus vardo (statuso) suteikimo.

Nutarimas Nr. S-2018-2-2 dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, kamieniniuose akademiniuose padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos.
Vilniaus universiteto Senato narių rinkimų tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2018-2-3 dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. S-2017-11-5 „Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainų“ pakeitimo.
Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Nutarimas Nr. S-2018-2-4 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių.

Nutarimas Nr. S-2018-2-5 dėl studijų programos „Ekonometrija“ pavadinimo keitimo.

Nutarimas Nr. S-2018-2-6 dėl studijų programos „Farmacinė chemija“ tvirtinimo.

Nutarimas Nr. S-2018-2-7 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų ir Kamieninių akademinių padalinių akademinės etikos komisijų nuostatų rengimo.

 

2018 m. sausio 23 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2018-1-1 dėl Vilniaus universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos ir Vilniaus universiteto 2018 m. biudžeto sandaros ir sudarymo tvarkos aprašo (teikiama Tarybai).

Nutarimas Nr. S-2018-1-2 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių.

Nutarimas Nr. S-2018-1-3 dėl studijų programos „Klasikinė filologija“ pavadinimo keitimo.

Nutarimas Nr. S-2018-1-4 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. S-2016-1-2 „Dėl Bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos tvirtinimo“ pakeitimo.
Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija.

Nutarimas Nr. S-2018-1-5 dėl studijų programų išregistravimo.

Nutarimas Nr. S-2018-1-6 dėl studijų programų tvirtinimo.

 

2017 m. gruodžio 19 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-12-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų

Nutarimas Nr. S-2017-12-2 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo docento vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2017-12-3 dėl Vilniaus universiteto 2018-2020 metų strateginio veiklos plano projekto (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-12-4 dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio šakinio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-12-5 dėl Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairių patvirtinimo

Vilniaus universiteto mokslinės periodikos leidybos gairės

Nutarimas Nr. S-2017-12-6 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulio "Žmogus, buitis ir chemija"

Nutarimas Nr. S-2017-12-7 dėl studijų programos "Slauga" tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-12-8 dėl Vilniaus universiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. S-2017-2-1 "Dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

Užsienio piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto nuolatinių pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-12-9 dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2018-2019 mokslo metais

Nutarimas Nr. S-2017-12-10 dėl Vilniaus universiteto 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. S-2017-11-5 "Dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainų" pakeitimo

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Nutarimas Nr. S-2017-12-11 dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-12-12 dėl studijų programų pavadinimų keitimų

Nutarimas Nr. S-2017-12-13 dėl studijų programos trukmės pakeitimo (Kauno fakulteto pirmosios pakopos studijų programa "Kultūros vadyba")

Nutarimas Nr. S-2017-12-14 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

 

2017 m. lapkričio 21 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-11-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2017-11-2 dėl Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų patvirtinimo

Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-11-3 dėl darbo grupės dėl naujos kadencijos Senato narių skaičiaus, padaliniuose renkamų Senato narių skaičiaus ir Senato narių rinkimų tvarkos parengimo sudarymo

Nutarimas Nr. S-2017-11-4 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (MF "Psichoaktyviosios medžiagos: poveikis, priklausomybė, prevencija" ir KnF "Profesinė etika")

Nutarimas Nr. S-2017-11-5 dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainų (PAKEISTAS. Senato 2018-02-20 nutarimu Nr. S-2018-2-3)

Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2018-2019 mokslo metais, kainos

Nutarimas Nr. S-2017-11-6 dėl Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatų pakeitimo

Vilniaus universiteto studijų programos komiteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-11-7 dėl studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2017-11-8 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-11-9 dėl mokslo darbų teikimo 2017 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams

Nutarimas Nr. S-2017-11-10 dėl Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo

Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-11-11 dėl Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo pakeitimo

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-11-12 dėl Universiteto vadovėlio statuso (FF doc. dr. J. Chmeliovo, lekt. dr. V. Butkaus ir prof. habil. dr. Leono Valkūno "Kvantinė fizika")

Nutarimas Nr. S-2017-11-13 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-11 "Dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo" pakeitimo

 

2017 m. spalio 24 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-10-1 dėl Vilniaus universiteto leidybos nuostatų patvirtinimo 

Vilniaus universiteto leidybos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-10-2 dėl Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto doktorantūros mokyklų nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-10-3 dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo

Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas

Nutarimas Nr. S-2017-10-4 dėl strategijos "Atviras neįgaliesiems universitetas" 2017-2020 patvirtinimo

Strategija "Atviras neįgaliesiems universitetas"

Priedas Nr. 1 "Strategijos "Atviras neįgaliesiems universitetas" veiklos planas 2017-2020 metams

Nutarimas Nr. S-2017-10-5 dėl Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimo tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-10-6 dėl Vilniaus universiteto senato 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. S-2013-8-2 "Dėl Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų tvirtinimo" pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2017-10-7 dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo "Dėl kai kurių Vilniaus universiteto statuto nuostatų taikymo" projektui (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-10-8 dėl naujų studijų programų tvirtinimo (Medicinos fakulteto antrosios pakopos studijų programa "Išplėstinės praktikos slauga")

Nutarimas Nr. S-2017-10-9 dėl studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2017-10-10 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-10-11 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių ("Politinė geografija" (ChGF) ir "Krikščioniškojo meno istorija" (RSTC))

Nutarimas Nr. S-2017-10-12 dėl Vilniaus universiteto žurnalo "Ekonomika" redaktorių kolegijos atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2017-10-13 dėl Ekonomikos fakulteto leidžiamo žurnalo "Organizations and Markets in Emerging Economies" redaktorių kolegijos atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2017-10-14 dėl žurnalo "Religija ir kultūra" redaktorių kolegijos atnaujinimo

 

2017 m. rugsėjo 19 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-9-1 dėl Senato darbo plano tvirtinimo

Senato 2017/2018 metų darbo planas

Nutarimas Nr. S-2017-9-2 dėl bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2017-9-3 dėl mokslo žurnalo "Lietuvos istorijos studijos" redaktorių kolegijos atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2017-9-4 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

Nutarimas Nr. S-2017-9-5 dėl Vilniaus universiteto senato 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. S-2016-10-7 "Dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo" pakeitimo (teikiamas Tarybai) Priedas

 

2017 m. birželio 23 d. Senato elektroninis posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-8-1 dėl diplomo Magna cum laude išdavimo

 

2017 m. birželio 13 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-7-1 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

Nutarimas Nr. S-2017-7-2 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Tomui Venclovai

Nutarimas Nr. S-2017-7-3 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2017-7-4 dėl Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-7-5 dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatų tvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2018-04-17 nutarimu Nr. S-2018-4-3)

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Nutarimas Nr. S-2017-7-6 dėl Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo (PAKEISTAS Senato 2018-04-17 nutarimu Nr. S-2018-4-2) (PAKEISTAS 

2019-01-22 Senato nutarimu Nr. SPN-5)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. balandžio 18 d.)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2019 m. sausio 22 d.)

Nutarimas Nr. S-2017-7-7 dėl Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-7-8 dėl Vilniaus universiteto Vizualinio identiteto vadovo patvirtinimo

Vilniaus universiteto Vizualinio identiteto vadovas

Nutarimas Nr. S-2017-7-9 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

Nutarimas Nr. S-2017-7-10 dėl apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose paslaugų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-7-11 dėl antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais, kainų ir studijų vietų skaičiaus (teikiama Tarybai)

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

Nutarimas Nr. S-2017-7-12 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-7-13 dėl studijų programos pavadinimo keitimo

Nutarimas Nr. S-2017-7-14 dėl Laikinojo Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašo (PAKEISTAS. Senato 2018-09-25 nutarimu Nr. S-2018-10-8)

Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-7-15 dėl Studijų nuostatų pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2017-7-16 dėl pirmosios pakopos koleginį išsilavinimą turinčių Vilniaus kolegijos absolventų priėmimo į Vilniaus universiteto Verslo mokyklos antrosios pakopos studijas

Nutarimas Nr. S-2017-7-17 dėl diplomo Magna Cum Laude išdavimo

 

2017 m. gegužės 23 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-6-1 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

Nutarimas Nr. S-2017-6-2 dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-6-3 dėl studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2017-6-4 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo (MF "Reabilitacijos" kryptis ir FsF "Kriminologija")

Nutarimas Nr. S-2017-6-5 dėl antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

Antrosios pakopos ir profesinės pedagoginės studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais

Nutarimas Nr. S-2017-6-6 dėl Kauno fakulteto studijų programos "Apskaita, finansai ir bankininkystė" galimybių analizės ir tobulinimo plano tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-6-7 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2017-6-8 dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso

Nutarimas Nr. S-2017-6-9 dėl Filosofijos fakulteto mokslo žurnalų atnaujintų redaktorių kolegijų sudėčių tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-6-10 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo

 

2017 m. gegužės 2 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-5-1 dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo

Nutarimas Nr. S-2017-5-2 dėl pritarimo Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo turto nugriovimui (teikiamas Tarybai)

 

2017 m. balandžio 25 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-4-1 dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-4-2 dėl Vilniaus universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-4-3 dėl Vilniaus universiteto mokymo ir praktikos bazių apgyvendinimo, konferencijų ir kitų paslaugų kainų (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-4-4 dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuomojamų patalpų nuomos kainų (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-4-5 dėl Filosofijos fakulteto nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-4-6 dėl Medicinos fakulteto nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-4-7 dėl kviestinių dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų statuso ir priėmimo į pareigas

Nutarimas Nr. S-2017-4-8 dėl Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo

Nutarimas Nr. S-2017-4-9 dėl mokslo darbų žurnalo "Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2017-4-10 dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bei užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017-2018 mokslo metais (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-4-11 dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso atnaujinimo darbo grupės sudėties pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2017-4-12 dėl studijų programų pavadinimų keitimo

Nutarimas Nr. S-2017-4-13 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-4-14 dėl studijų programos išregistravimo ("Slauga")

 

2017 m. kovo 28 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-3-1 dėl Vilniaus universiteto 2016 m. veiklos ataskaitos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-3-2 dėl Vilniaus universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-3-3 dėl jaunesniojo asistento pareigybės ir Vilniaus universiteto senato 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. S-2013-8-2 "Dėl Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų" pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2017-3-4 dėl Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo metodikos aprašo (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-3-5 dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos įkainių, nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių bei kitų teikiamų paslaugų kainų (teikiamas Tarybai) 

Nutarimas Nr. S-2017-3-6 dėl naujų studijų programų tvirtinimo (ChGF "Kartografija ir geografinės informacijos sistemos" ir KF "Medijos ir skaitmeninė leidyba")

Nutarimas Nr. S-2017-3-7 dėl studijų programos trukmės pakeitimo (ChGF "Hidrometeorologija")

Nutarimas Nr. S-2017-3-8 dėl studijų programos išregistravimo (TF "Teisė")

Nutarimas Nr. S-2017-3-9 dėl mokslo žurnalo "Literatūra" redaktorių kolegijos sudėties

 

2017 m. vasario 21 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-2-1 dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių ir Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašo tvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2017-12-19 nutarimu Nr. S-2017-12-8)

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2017-2-2 dėl Fizikos fakulteto nuostatų pakeitimo

Fizikos fakulteto organizacinė struktūra

Nutarimas Nr. S-2017-2-3 dėl Tarybos narių rinkimų inicijavimo (į I. Šimonytės bei R. Lazutkos vietas)

Nutarimas Nr. S-2017-2-4 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

Nutarimas Nr. S-2017-2-5 dėl tvarkos paskelbimo netekusia galios

Nutarimas Nr. S-2017-2-6 dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos pirmininko tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2017-2-7 dėl naujų studijų programų tvirtinimo (FF "Šviesos technologijos", FsF "Kriminologija", MII "Informacinių sistemų inžinerija")

Nutarimas Nr. S-2017-2-8 dėl naujos gretutinių studijų programos tvirtinimo (FlF "Italų kalba ir kultūra")

Nutarimas Nr. S-2017-2-9 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo (MF "Farmacija").

 

2017 m. sausio 24 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2017-1-1 dėl vadovėlio statuso

Nutarimas Nr. S-2017-1-2 dėl žurnalų "Nonlinear Analysis: Modelling and Control" bei "Informatica" redaktorių kolegijų sudėčių

Nutarimas Nr. S-2017-1-3 dėl Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro likvidavimo

Nutarimas Nr. S-2017-1-4 dėl Sveikatos ir sporto centro tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2017-1-5 dėl mokymosi visą gyvenimą programų kainų (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2017-1-6 dėl Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatų tvirtinimo

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-1-7 dėl Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatų tvirtinimo

Istorijos fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-1-8 dėl Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto nuostatų tvirtinimo

Matematikos ir informatikos instituto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2017-1-9 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2017-1-10 dėl studijų programos išregistravimo ("Statistika")

Nutarimas Nr. S-2017-1-11 dėl naujos studijų programos tvirtinimo ("Reabilitacija")

Nutarimas Nr. S-2017-1-12 dėl studijų programos pavadinimo keitimo ("Biofizika" į "Neurobiofizika")

Nutarimas Nr. S-2017-1-13 dėl studijų programų komitetų pirmininko tvirtinimo

 

2016 metai

 

2016 m. gruodžio 13 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-11-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų

Nutarimas Nr. S-2016-11-2 dėl Vilniaus universiteto afilijuotojo profesoriaus ir afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2016-11-3 dėl Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatų

Vilniaus universiteto mokslinės veiklos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-11-4 dėl Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašo

Dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimo Vilniaus universiteto veikloje pagal mainų ar bendradarbiavimo programas tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2016-11-5 dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto atributikos tvirtinimo

Kauno fakulteto atributika

Nutarimas Nr. S-2016-11-6 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-11-7 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

 

2016 m. lapkričio 22 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-10-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2016-10-2 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Otmarui Seului

Nutarimas Nr. S-2016-10-3 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo prof. Marie-Claude Viano

Nutarimas Nr. S-2016-10-4 dėl Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų pakeitimo

Vilniaus universiteto Bibliotekos struktūra

Nutarimas Nr. S-2016-10-5 dėl Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-10-6 dėl Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-10-7 dėl dalies Vilniaus universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo (teikiama Tarybai) (PAKEISTAS. Senato 2017-09-19 nutarimas Nr. S-2017-9-5) PRIEDAS

Nutarimas Nr. S-2016-10-8 dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2016-10-9 dėl bandomųjų gyvūnų ir jų laikymo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro vivariume įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-10-10 dėl Tarybos nario rinkimų inicijavimo I. Šimonytės vietą)

Nutarimas Nr. S-2016-10-11 dėl Centrinės rinkimų komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-10-12 dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-10-13 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2016-10-14 dėl naujos studijų programos tvirtinimo ("Sistemų biologija")

Nutarimas Nr. S-2016-10-15 dėl naujos gretutinių studijų programos tvirtinimo (FlF "Latvistika")

Nutarimas Nr. S-2016-10-16 dėl diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų pakeitimo

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

Nutarimas Nr. S-2016-10-17 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo

 

2016 m. spalio 18 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-9-1 dėl Chemijos ir geomokslų fakulteto įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo

Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-9-2 dėl Kauno fakulteto nuostatų tvirtinimo (PAKEISTA. 2018-05-22 Senato nutarimu Nr. S-2018-5-8)

Kauno fakulteto nuostatai

Kauno fakulteto nuostatai (suvestinė redakcija, aktuali nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Nutarimas Nr. S-2016-9-3 dėl Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairių

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės

Nutarimas Nr. S-2016-9-4 dėl podoktorantūros stažuotojo pareigybės

Nutarimas Nr. S-2016-9-5 dėl Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-9-6 dėl Danieliaus Bolotino bakalauro kvalifikacinio laipsnio panaikinimo

Nutarimas  Nr. S-2016-9-7 dėl Ekonomikos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2016-9-8 dėl Senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. S-2016-8-2 "Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2016-9-9 dėl mokslo darbų leidinio "Informacijos mokslai" atnaujintos redaktorių kolegijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-9-10 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-9-11 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius (patvirtinta Senato 2016 m. lapkričio 17 d. elektroniniu balsavimu) 

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-8-1 dėl Senato darbo plano tvirtinimo

Senato 2016/2017 metų darbo planas

Nutarimas Nr. S-2016-8-2 dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2016 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. S-2016-9-8)

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-8-3 dėl Vilniaus universiteto sui generis padalinio Verslo mokyklos atributikos tvirtinimo

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos stilistika

Nutarimas Nr. S-2016-8-4 dėl apšvietimo tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-8-5 dėl mokymosi visą gyvenimą programų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-8-6 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-8-7 dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario keitimo

Nutarimas Nr. S-2016-8-8 dėl perkėlimo į profesoriaus pareigas iki konkurso proceso sustabdymo

Nutarimas Nr. S-2016-8-9 dėl mokslo žurnalo "Archaelogia Lituana" atnaujintos redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-8-10 dėl Vilniaus universiteto tarybos nario rinkimų

Nutarimas Nr. S-2016-8-11 dėl atnaujintų Senato komisijų ir komitetų sudėčių tvirtinimo (PAKEISTA. Senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. S-2017-11-13; Senato 2018 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. S-2018-9-2).

 

2016 m. birželio 14 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-7-1 dėl sui generis padalinio Verslo mokyklos įsteigimo

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-7-2 dėl VU TVM pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų perregistravimo ir vykdymo Vilniaus universiteto Verslo mokykloje (teikiama Tarybai)

TVM pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos

Nutarimas Nr. S-2016-7-3 dėl VU ITTC teikiamų paslaugų įkainių keitimo ir papildymo (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-7-4 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-7-5 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų sutarčių

Nutarimas Nr. S-2016-7-6 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2016-7-7 dėl Filosofijos fakulteto žurnalo "Sociologija. Mintis ir veiksmas" redakcinės kolegijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-7-8 dėl antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų bei užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2016 metais (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-7-9 dėl 2016 metais priimtųjų studijuoti įmokų už pirmąjį semestrą atidėjimo

Nutarimas Nr. S-2016-7-10 dėl Matematikos ir informatikos instituto nuostatų priedo pakeitimo

Matematikos ir informatikos instituto nuostatų 1 priedas "VU Matematikos ir informatikos instituto struktūra"

Nutarimas Nr. S-2016-7-11 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo

2016 m. gegužės 24 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-6-1 dėl afilijuotojo mokslininko vardo (statuso) suteikimo dr. Stasiui Steišūnui

Nutarimas Nr. S-2016-6-2 dėl Taikomųjų mokslų instituto nuostatų tvirtinimo

Taikomųjų mokslų instituto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-6-3 dėl Teisės fakulteto nuostatų tvirtinimo

Teisės fakulteto nuostatai

Nutarimas Nr. S-2016-6-4 dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių

Nutarimas Nr. S-2016-6-5 dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro "Romuva", Palangoje, Birutės al. 37b., teikiamų paslaugų įkainių (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-6-6 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomųjų studijų kainų (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-6-7 dėl Fizikos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2016-6-8 dėl Gamtos mokslų fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2016-6-9 dėl Jungtinio gyvybės mokslų centro mokamų paslaugų įkainių (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-6-10 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2016-6-11 dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2016-6-12 dėl studijų programos pavadinimo keitimo

2016 m. balandžio 19 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-5-1 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo P. Schemmer

Nutarimas Nr. S-2016-5-2 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo S. Mathur

Nutarimas Nr. S-2016-5-3 dėl Vilniaus universiteto strateginio veiklos plano priedo (teikiama Tarybai)

Strateginio veiklos plano priedo projektas, teikiamas Tarybai

Nutarimas Nr. S-2016-5-4 dėl Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimų (konferencijų) ir apklausų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-5-5 dėl pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-5-6 dėl naujų studijų programų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-5-7 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2016-5-8 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2016-5-9 dėl naudojimosi JGMC stovėjimo aikštele įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-5-10 dėl mokslo darbų žurnalo "Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2016-5-11 dėl doktorantūros ir rezidentūros studijų kainų (teikiama Tarybai)

 

2016 m. kovo 22 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-4-1 dėl Vilniaus universiteto 2015 metų veiklos ataskaitai (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-4-2 dėl Vilniaus universiteto 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-4-3 dėl Chemijos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2016-4-4 dėl Strateginio veiklos plano priedo

Nutarimas Nr. S-2016-4-5 dėl šakinių akademinių padalinių vadovų

Nutarimas Nr. S-2016-4-6 dėl naujų studijų programų tvirtinimo

 

2016 m. vasario 23 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-3-1 dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Nutarimas Nr. S-2016-3-2 dėl naujos studijų programos tvirtinimo (MF "Reabilitacija")

Nutarimas Nr. S-2016-3-3 dėl vientisųjų studijų programų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-3-4 dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso atnaujinimo darbo grupės sudėties tvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2017-04-25 nutarimu Nr. S-2017-4-11)

 

2016 m. vasario 11 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-2-1 dėl 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, Bendrojo raidos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo ir 2016 m. Bendrojo raidos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos projektų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-2-2 dėl kai kurių Vilniaus universiteto valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų valdytojo pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2016-2-3 dėl Medicinos fakulteto studijų programos "Reabilitacija" tobulinimo plano tvirtinimo (su planu galite susipažinti Universiteto intraneto Senato dokumentų skiltyje)

Nutarimas Nr. S-2016-2-4 dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos sudėties (PAKEISTA. Senato 2018-09-25 nutarimu Nr. S-2018-10-12)

 

2016 m. sausio 19 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2016-1-1 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2016-1-2 dėl bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos tvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2018-01-23 nutarimu Nr. S-2018-1-4)

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

Nutarimas Nr. S-2016-1-3 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo (TF "Europos Sąjungos verslo teisė")

Nutarimas Nr. S-2016-1-4 dėl konferencijų, seminarų ir poilsio centro "Romuva", poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kelialapių kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2016-1-5 dėl Medicinos fakulteto įtraukimo į žurnalo "Acta Medica Lituanica" leidime dalyvaujančių institucijų sąrašą

Nutarimas Nr. S-2016-1-6 dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tvirtinimo

Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai

 

2015 metai

2015 m. gruodžio 15 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-10-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų

Nutarimas Nr. S-2015-10-2 dėl mokslo darbų teikimo 2015 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursams

Nutarimas Nr. S-2015-10-3 dėl Biochemijos instituto ir Biotechnologijos instituto tarybų įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2015-10-4 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2015-10-5 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-10-6 dėl mokslo žurnalo "Nonlinear Analysis: Modelling and Control" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2015-10-7 dėl mokslo darbų žurnalo "Respectus Philologicus" redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo

Nutarimas Nr. S-2015-10-8 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-10-9 dėl studijų programos pavadinimo keitimo (KF "Informologija")

 

2015 m. lapkričio 24 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-9-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2015-9-2 dėl diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų patvirtinimo

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijai

Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų 1 priedas

Nutarimas Nr. S-2015-9-3 dėl Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-9-4 dėl Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolo tvirtinimo

Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolas

Nutarimas Nr. S-2015-9-5 dėl sui generis darinio Jungtinio gyvybės mokslų centro įsteigimo

Nutarimas Nr. S-2015-9-6 dėl Filosofijos fakulteto studijų programų pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-9-7 dėl Botanikos sodo teikiamų paslaugų įkainių, bilietų ir realizacijai skirtų augalų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-9-8 dėl mokslo darbų žurnalo "Knygotyra" redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-9-9 dėl mokslo darbų žurnalo "Verslo ir ekonomikos transformacijos (TIBE)" redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-9-10 dėl kandidatų į Lietuvos mokslų akademijos tikruosius narius

Nutarimas Nr. S-2015-9-11 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo (KF "Komunikacijos mokslai")

Nutarimas Nr. S-2015-9-12 dėl studijų programos pavadinimo keitimo (TSPMI "Lyginamoji politika")

Nutarimas Nr. S-2015-9-13 dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso (prof. M. Bloznelis "Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos")

Nutarimas Nr. S-2015-9-14 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų) (KHF "Darnus vystymasis" ir "Oratorystė")

Nutarimas Nr. S-2015-9-15 dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2015-9-16 dėl Universiteto bendruomenės susirinkimų ir apklausų organizavimo tvarkos rengimo grupės sudarymo

Nutarimas Nr. S-2015-9-17 dėl Vilniaus universiteto 2015-2017 m. Strateginio veiklos plano

 

2015 m. spalio 27 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-8-1 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Jon Baldvin Hannibalsson

Nutarimas Nr. S-2015-8-2 dėl Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdinių nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo

Nutarimas Nr. S-2015-8-3 dėl Lietuvių kalbos būklės Vilniaus universitete gerinimo darbo grupės pateiktų pasiūlymų

Nutarimas Nr. S-2015-8-4 dėl Senato sudarytų komisijų sudėčių pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2015-8-5 dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto PKMC teikiamų psichologinių paslaugų įkainių pakeitimo (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-8-6 dėl Kultūros centro organizuojamų renginių kainų (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-8-7 dėl profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisijos sudėties

Nutarimas Nr. S-2015-8-8 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-8-9 dėl knygų serijos "Fontes et studia historiae universitetis Vilnensis" redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-8-10 dėl Komunikacijos fakulteto studijų programos "Leidyba" pavadinimo keitimo

 

2015 m. rugsėjo 22 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-7-1 dėl Senato darbo plano patvirtinimo

Senato 2015-2016 mokslo metų darbo planas

Nutarimas Nr. S-2015-7-2 dėl Renovatio studiorum ir Garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijų aprašų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-7-3 dėl Teorinės fizikos ir astronomijos instituto paskaitų planetariume įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-7-4 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-7-5 dėl Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatų bei Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos sudėties tvirtinimo

Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai

Nuostatų priedas Nr. 1

Nuostatų priedas Nr. 2

Nuostatų priedas Nr. 3

Nuostatų priedas Nr. 4

Nuostatų priedas Nr. 5

Nutarimas Nr. S-2015-7-6 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo

2015 m. birželio 12 d. Senato posėdis:

Nutarimas Nr. S-2015-6-1 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo

Nutarimas Nr. S-2015-6-2 dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo (TVM)

Nutarimas Nr. S-2015-6-3 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Italų filologija")

Nutarimas Nr. S-2015-6-4 dėl mokymosi visą gyvenimą ir papildomų studijų programų kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-6-5 dėl lietuvių kalbos būklės gerinimo Vilniaus universitete darbo grupės sudarymo

Nutarimas Nr. S-2015-6-6 dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių pakeitimo

2015 m. gegužės 26 d. Senato posėdis:

Nutarimas Nr. S-2015-5-1 dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo profesoriui Michaelui Shurui

Nutarimas Nr. S-2015-5-2 dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių

Nutarimas Nr. S-2015-5-3 dėl išrinktų šakinių akademinių padalinių vadovų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-5-4 dėl vadovaujamų pareigų, į kurias išrinktiems ar paskirtiems asmenims taikoma Vilniaus universiteto statuto 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantija, sąrašo (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-5-5 dėl Vilniaus universiteto studijų praktikos reglamento tvirtinimo

Studijų praktikos reglamentas

Nutarimas Nr. S-2015-5-6 dėl ne studijų programos dalyko "Užsienio kalba" kainos (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-5-7 dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2015-5-8 dėl gretutinių studijų programos patvirtinimo (MIF "Matematika")

Nutarimas Nr. S-2015-5-9 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2015-5-10 dėl studijų programos komiteto sudėties (MF "Farmacija")

Nutarimas Nr. S-2015-5-11 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo (KF "Žurnalistika")

Nutarimas Nr. S-2015-5-12 dėl kasmetinių pailgintų atostogų moksliniam ir pedagoginiam personalui už 2014/2015 metus

Nutarimas Nr. S-2015-5-13 dėl Vilniaus universiteto Bibliotekos mokamų paslaugų įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-5-14 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2015-5-15 dėl Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašo tvirtinimo

Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2015-5-16 dėl užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio piliečių priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kainų (teikiama Tarybai)

2015 m. balandžio 21 d. Senato posėdis:

Nutarimas Nr. S-2015-4-1 dėl "Romuvos" centro, poilsio namų bei gamybinių mokymo bazių kelialapių kainų (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-4-2 dėl vasaros dienos sporto stovyklos įkainių (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-4-3 dėl 2015 metų Priėmimo taisykles įgyvendinančių teisės aktų ir stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžio (teikiama Tarybai)

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2015 metais

Nutarimas Nr. S-2015-4-4 dėl 2015 metais priimtųjų studijuoti įmokų už pirmąjį semestrą atidėjimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-5 dėl gretutinių studijų programos "Ispanų kalba ir kultūra" patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-6 dėl naujos jungtinės studijų programos "Muzikos terapija" patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-7 dėl naujos studijų programos "Verslo valdymas" patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-8 dėl naujos studijų programos "Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos" patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-9 dėl naujos studijų programos "Rinkodaros analitika" patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-10 dėl studijų programos pavadinimo pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2015-4-11 dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuto (Filologijos fakultetas)

Nutarimas Nr. S-2015-4-12 dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso (Matematikos ir informatikos fakultetas)

Nutarimas Nr. S-2015-4-13 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Kūrybos komunikacijos")

Nutarimas Nr. S-2015-4-14 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2015-4-15 dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų tvirtinimo (teikiama Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-4-16 dėl rezidentūros studijų kainų tvirtinimo (teikiama Tarybai)

 

2015 m. kovo 24 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-3-1 dėl metinės Universiteto veiklos ataskaitos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-3-2 dėl Universiteto metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (teikiamas Tarybai)

Nutarimas Nr. S-2015-3-3 dėl Senato 2015 m. sausio 27 d. Senato nutarimo Nr. S-2015-1-2 papildymo

Nutarimas Nr. S-2015-3-4 dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2015-3-5 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

 

2015 m. vasario 17 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-2-1 dėl Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo

2015 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Nutarimas Nr. S-2015-2-2 dėl Rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašo tvirtinimo

Rektoriaus inauguracijos ceremonijos aprašas

Nutarimas Nr. S-2015-2-3 dėl Rezidentūros studijų reglamento patvirtinimo

Rezidentūros studijų reglamentas

Nutarimas Nr. S-2015-2-4 dėl naujos studijų programos tvirtinimo ("Farmacija")

Nutarimas Nr. S-2015-2-5 dėl naujos studijų programos tvirtinimo ("Italų filologija")

Nutarimas Nr. S-2015-2-6 dėl studijų programos atnaujinimo ("Kompiuterinis modeliavimas")

Nutarimas Nr. S-2015-2-7 dėl Vilniaus universiteto vadovėlio statuso ("Apskaitos ir audito pagrindai")

Nutarimas Nr. S-2015-2-8 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų))

Nutarimas Nr. S-2015-2-9 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Politika ir medijos")

Nutarimas Nr. S-2015-2-10 dėl Mokslo skatinimo fondo nuostatų tvirtinimo

Mokslo skatinimo fondo nuostatai

 

2015 m. sausio 27 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2015-1-1 dėl diplomų Magna cum laude išdavimo (patvirtintas 2015 m. sausio 20 d. elektroniniame posėdyje)

Nutarimas Nr. S-2015-1-2 dėl aukštesnių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų nustatymo (Komunikacijos fakultetas) (PAPILDYTAS. Senato 2015-03-24 nutarimu Nr. S-2015-3-3)

Nutarimas Nr. S-2015-1-3 dėl 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos įgyvendinimo plano projekto

 

2014 metai

 

2014 m. gruodžio 16 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-11-1 dėl mokslo darbų teikimo LMA vardinių premijų konkursams

Nutarimas Nr. S-2014-11-2 dėl Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašo

Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2014-11-3 dėl Ekonomikos fakulteto studijų programų anglų kalba įkainių tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-11-4 dėl "Slaugos" studijų programų tobulinimo planų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-11-5 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2014-11-6 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Mokyklos pedagogika")

Nutarimas Nr. S-2014-11-7 dėl mokslo darbų teikimo LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui

Nutarimas Nr. S-2014-11-8 dėl Biochemijos instituto tarybos ir Biotechnologijos instituto tarybos įgaliojimų pratęsimo

 

2014 m. gruodžio 2 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-10-1 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų

Nutarimas Nr. S-2014-10-2 dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijų nuostatų tvirtinimo

Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2014-10-3 dėl Sveikatos ir sporto centro paslaugų įkainių

Nutarimas Nr. S-2014-10-4 dėl Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo

Nutarimas Nr. S-2014-10-5 dėl studijų programos pavadinimo pakeitimo ("Verslo vystymas")

Nutarimas Nr. S-2014-10-6 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-10-7 dėl 2014 m. lapkričio 11 d. Senato nutarimo Nr. S-2014-9-1 papildymo

 

2014 m. lapkričio 11 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-9-1 dėl Centrinės ir Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijų nuostatų tvirtinimo (PAKEISTAS. Senato 2018-04-17 nutarimu Nr. S-2018-4-4(PAKEISTAS. Senato 2019-04-16 nutarimu Nr. SPN-27)

Centrinės akademinės etikos komisijos nuostatai

Kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

Nutarimas Nr. S-2014-9-2 dėl Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui teksto ir įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos

Vilniaus universiteto Tarybos nario įsipareigojimas

Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo ceremonijos tvarkos aprašas

Nutarimas Nr. S-2014-9-3 dėl Universiteto vadomo pastato nugriovimo

Nutarimas Nr. S-2014-9-4 dėl Filosofijos fakulteto LNS programos "Mokyklos pedagogika" praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštų

Nutarimas Nr. S-2014-9-5 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Geologija")

Nutarimas Nr. S-2014-9-6 dėl eksternų ginamų disertacijų įkainių ir mokėjimo tvarkos

Nutarimas Nr. S-2014-9-7 dėl aukštesnių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo Filosofijos fakultete

Nutarimas Nr. S-2014-9-8 dėl Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2014-9-9 dėl Vilniaus universiteto Mokslo komiteto nuostatų

Nutarimas Nr. S-2014-9-10 dėl Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardo (statuso) suteikimo

Nutarimas Nr. S-2014-9-11 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos sudėties tvirtinimo (PAKEISTA. 2015-05-26 nutarimu Nr. S-2015-5-14)

 

2014 m. spalio 14 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-8-1 dėl Centrinės akademinės etikos komisijos, Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Akademinio protokolo komisijos

Nutarimas Nr. S-2014-8-2 dėl kamininių akademinių padalinių tarybų narių įgaliojimų pratęsimo

Nutarimas Nr. S-2014-8-3 dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-8-4 dėl valstybinės žemės sklypo panaudos sutarties pakeitimo

Nutarimas Nr. S-2014-8-5 dėl biudžeto asignavimų, skirtų studentų studijoms, paskirstymo

Nutarimas Nr. S-2014-8-6 dėl Emeritūros komisijos sudėties

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-7-1 dėl dėstytojų darbo laiko trukmės

Nutarimas Nr. S-2014-7-2 dėl Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas

 

2014 m. rugsėjo 9 d. posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-6-1 dėl Senato darbo reglamento patvirtinimo

Senato darbo reglamentas

Nutarimas Nr. S-2014-6-2 dėl Senato nuolatinių komitetų sudėčių patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-6-3 dėl Senato darbo plano patvirtinimo

Nutarimas Nr. S-2014-6-4 dėl Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo tobulinimo darbo grupės sudarymo

Nutarimas Nr. S-2014-6-5 dėl architektūrinio ansamblio ir šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo kainų

Nutarimas Nr. S-2014-6-6 dėl žurnalų "Kalbotyra" ir "Acta Paedagogica Vilnensia" redaktorių kolegijų sudėčių

Nutarimas Nr. S-2014-6-7 dėl bilietų kainų į Kultūros centro rengiamus spektaklius ir koncertus patvirtinimo

 

2014 m. liepos 1 d. Senato posėdis

Nutarimas Nr. S-2014-5-1 dėl bendrųjų universitetinių studijų modulių (dalykų)

Nutarimas Nr. S-2014-5-2 dėl studijų programos komiteto pirmininko tvirtinimo ("Kūrybos komunikacija")

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos